13707.htm

CÍMSZÓ: Orló

SZÓCIKK: Orló (h.) névvel illették a gyümölcsfák termését az első három évben. A törvény bibliai versen alapszik (Mózes III. 19. 23). Szó szerint körülmetéletlent, tiltottat jelent. Oly földmívelési törvény ez, melyet Palesztinán kívül is minden időben betartanak. A fákat a hithű zsidóbirtokos, miheztartás végett, megjelöli.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3707. címszó a lexikon => 666. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13707.htm

CÍMSZÓ: Orló

SZÓCIKK: Orló h. névvel illették a gyümölcsfák termését az első három évben. A törvény bibliai versen alapszik Mózes III. 19. 23 . Szó szerint körülmetéletlent, tiltottat jelent. Oly földmívelési törvény ez, melyet Palesztinán kívül is minden időben betartanak. A fákat a hithű zsidóbirtokos, miheztartás végett, megjelöli.

13707.ht

CÍMSZÓ Orl

SZÓCIKK Orl h névve illetté gyümölcsfá termésé a els háro évben törvén biblia verse alapszi Móze III 19 2 Sz szerin körülmetéletlent tiltotta jelent Ol földmívelés törvén ez melye Palesztiná kívü i minde időbe betartanak fáka hith zsidóbirtokos miheztartá végett megjelöli

13707.h

CÍMSZ Or

SZÓCIK Or névv illett gyümölcsf termés el hár évbe törvé bibli vers alapsz Móz II 1 S szeri körülmetéletlen tiltott jelen O földmívelé törvé e mely Palesztin kív mind időb betartana fák hit zsidóbirtoko miheztart véget megjelöl

13707.

CÍMS O

SZÓCI O név illet gyümölcs termé e há évb törv bibl ver alaps Mó I szer körülmetéletle tiltot jele földmível törv mel Paleszti kí min idő betartan fá hi zsidóbirtok miheztar vége megjelö

13707

CÍM

SZÓC né ille gyümölc term h év tör bib ve alap M sze körülmetéletl tilto jel földmíve tör me Paleszt k mi id betarta f h zsidóbirto mihezta vég megjel

1370SZÓ n ill gyümöl ter é tö bi v ala sz körülmetélet tilt je földmív tö m Palesz m i betart zsidóbirt mihezt vé megje