13708.htm

CÍMSZÓ: Ormódy

SZEMÉLYNÉV: Ormódy Bertalan

SZÓCIKK: "Ormody, 1. Bertalan, költő és hírlapíró, szül. Miskolcon 1836 jan. 7., megh. 1869 dec. 24, O. Vilmos (1. o.) testvérbátyja. Előbb hivatalnok volt, majd hírlapíró lett. Versei és elbeszélései főleg a Hölgyfutár, a Családi Lapok és a Vasárnapi Újság hasábjain jelentek meg. Munkái: Magyar romanzero (Pest 1859); Magyar hon ébredése (versek, 1860); Smüle Itzig (költemény hét énekben, 1861)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3708. címszó a lexikon => 665. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13708.htm

CÍMSZÓ: Ormódy

SZEMÉLYNÉV: Ormódy Bertalan

SZÓCIKK: Ormody, 1. Bertalan, költő és hírlapíró, szül. Miskolcon 1836 jan. 7., megh. 1869 dec. 24, O. Vilmos 1. o. testvérbátyja. Előbb hivatalnok volt, majd hírlapíró lett. Versei és elbeszélései főleg a Hölgyfutár, a Családi Lapok és a Vasárnapi Újság hasábjain jelentek meg. Munkái: Magyar romanzero Pest 1859 ; Magyar hon ébredése versek, 1860 ; Smüle Itzig költemény hét énekben, 1861 .

13708.ht

CÍMSZÓ Ormód

SZEMÉLYNÉV Ormód Bertala

SZÓCIKK Ormody 1 Bertalan költ é hírlapíró szül Miskolco 183 jan 7. megh 186 dec 24 O Vilmo 1 o testvérbátyja Előb hivatalno volt maj hírlapír lett Verse é elbeszélése főle Hölgyfutár Család Lapo é Vasárnap Újsá hasábjai jelente meg Munkái Magya romanzer Pes 185 Magya ho ébredés versek 186 Smül Itzi költemén hé énekben 186

13708.h

CÍMSZ Ormó

SZEMÉLYNÉ Ormó Bertal

SZÓCIK Ormod Bertala köl hírlapír szü Miskolc 18 ja 7 meg 18 de 2 Vilm testvérbátyj Elő hivataln vol ma hírlapí let Vers elbeszélés fől Hölgyfutá Csalá Lap Vasárna Újs hasábja jelent me Munká Magy romanze Pe 18 Magy h ébredé verse 18 Smü Itz költemé h énekbe 18

13708.

CÍMS Orm

SZEMÉLYN Orm Berta

SZÓCI Ormo Bertal kö hírlapí sz Miskol 1 j me 1 d Vil testvérbáty El hivatal vo m hírlap le Ver elbeszélé fő Hölgyfut Csal La Vasárn Új hasábj jelen m Munk Mag romanz P 1 Mag ébred vers 1 Sm It költem énekb 1

13708

CÍM Or

SZEMÉLY Or Bert

SZÓC Orm Berta k hírlap s Misko m Vi testvérbát E hivata v hírla l Ve elbeszél f Hölgyfu Csa L Vasár Ú hasáb jele Mun Ma roman Ma ébre ver S I költe ének

1370

CÍ O

SZEMÉL O Ber

SZÓ Or Bert hírla Misk V testvérbá hivat hírl V elbeszé Hölgyf Cs Vasá hasá jel Mu M roma M ébr ve költ éne