13715.htm

CÍMSZÓ: Oroszlán

SZÓCIKK: Oroszlán. A pozsonyi hitközség elöljárója volt és Mendel Jakab zsidó prefektus 1519. kinevezte a maga állandó helyettesének. O.-t egy esztendővel előbb már II. Lajosnak egy levele is említi és pozsonyi «zsidóbíró»-nak nevezi. Mikor a prefektus a maga képviseletével megbízta, ezt a megbízatást a király is megerősítette és felszólította a várost, tudassa a zsidókkal, hogy «Oroszlán zsidónak» minden törvényes dologban engedelmeskedjenek. f- L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3715. címszó a lexikon => 666. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13715.htm

CÍMSZÓ: Oroszlán

SZÓCIKK: Oroszlán. A pozsonyi hitközség elöljárója volt és Mendel Jakab zsidó prefektus 1519. kinevezte a maga állandó helyettesének. O.-t egy esztendővel előbb már II. Lajosnak egy levele is említi és pozsonyi zsidóbíró -nak nevezi. Mikor a prefektus a maga képviseletével megbízta, ezt a megbízatást a király is megerősítette és felszólította a várost, tudassa a zsidókkal, hogy Oroszlán zsidónak minden törvényes dologban engedelmeskedjenek. f- L.

13715.ht

CÍMSZÓ Oroszlá

SZÓCIKK Oroszlán pozsony hitközsé elöljárój vol é Mende Jaka zsid prefektu 1519 kinevezt mag álland helyettesének O.- eg esztendőve előb má II Lajosna eg level i említ é pozsony zsidóbír -na nevezi Miko prefektu mag képviseletéve megbízta ez megbízatás királ i megerősített é felszólított várost tudass zsidókkal hog Oroszlá zsidóna minde törvénye dologba engedelmeskedjenek f L

13715.h

CÍMSZ Oroszl

SZÓCIK Oroszlá pozson hitközs elöljáró vo Mend Jak zsi prefekt 151 kinevez ma állan helyetteséne O. e esztendőv elő m I Lajosn e leve emlí pozson zsidóbí -n nevez Mik prefekt ma képviseletév megbízt e megbízatá kirá megerősítet felszólítot város tudas zsidókka ho Oroszl zsidón mind törvény dologb engedelmeskedjene

13715.

CÍMS Orosz

SZÓCI Oroszl pozso hitköz elöljár v Men Ja zs prefek 15 kineve m álla helyettesén O esztendő el Lajos lev eml pozso zsidób - neve Mi prefek m képviseleté megbíz megbízat kir megerősíte felszólíto váro tuda zsidókk h Orosz zsidó min törvén dolog engedelmeskedjen

13715

CÍM Oros

SZÓC Orosz pozs hitkö elöljá Me J z prefe 1 kinev áll helyettesé esztend e Lajo le em pozs zsidó nev M prefe képviselet megbí megbíza ki megerősít felszólít vár tud zsidók Oros zsid mi törvé dolo engedelmeskedje

1371

CÍ Oro

SZÓ Oros poz hitk elölj M pref kine ál helyettes eszten Laj l e poz zsid ne pref képvisele megb megbíz k megerősí felszólí vá tu zsidó Oro zsi m törv dol engedelmeskedj