13717.htm

CÍMSZÓ: Országh

SZEMÉLYNÉV: Országh Oszkár

SZÓCIKK: O. Oszkár, orvos, orvostudományi író, Budapesten 1883. A budapesti egyetemen 1906. doktori diplomát szerzett és több évig mint klinikai tanársegéd működött. Főképpen a tüdőbajok terápiájával foglalkozott. 1910 óta a budakeszi Erzsébet királyné tüdőbetegszanatórium élén áll és jelenleg igazgató-orvosa. Bel- és külföldi szaklapokban számos tanulmánya jelent meg a tuberkulózis kór- és gyógytanának köréből.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3717. címszó a lexikon => 667. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13717.htm

CÍMSZÓ: Országh

SZEMÉLYNÉV: Országh Oszkár

SZÓCIKK: O. Oszkár, orvos, orvostudományi író, Budapesten 1883. A budapesti egyetemen 1906. doktori diplomát szerzett és több évig mint klinikai tanársegéd működött. Főképpen a tüdőbajok terápiájával foglalkozott. 1910 óta a budakeszi Erzsébet királyné tüdőbetegszanatórium élén áll és jelenleg igazgató-orvosa. Bel- és külföldi szaklapokban számos tanulmánya jelent meg a tuberkulózis kór- és gyógytanának köréből.

13717.ht

CÍMSZÓ Ország

SZEMÉLYNÉV Ország Oszká

SZÓCIKK O Oszkár orvos orvostudomány író Budapeste 1883 budapest egyeteme 1906 doktor diplomá szerzet é töb évi min klinika tanársegé működött Főképpe tüdőbajo terápiájáva foglalkozott 191 ót budakesz Erzsébe királyn tüdőbetegszanatóriu élé ál é jelenle igazgató-orvosa Bel é külföld szaklapokba számo tanulmány jelen me tuberkulózi kór é gyógytanána köréből

13717.h

CÍMSZ Orszá

SZEMÉLYNÉ Orszá Oszk

SZÓCIK Oszká orvo orvostudomán ír Budapest 188 budapes egyetem 190 dokto diplom szerze tö év mi klinik tanárseg működöt Főképp tüdőbaj terápiájáv foglalkozot 19 ó budakes Erzséb király tüdőbetegszanatóri él á jelenl igazgató-orvos Be külföl szaklapokb szám tanulmán jele m tuberkulóz kó gyógytanán körébő

13717.

CÍMS Orsz

SZEMÉLYN Orsz Osz

SZÓCI Oszk orv orvostudomá í Budapes 18 budape egyete 19 dokt diplo szerz t é m klini tanárse működö Főkép tüdőba terápiájá foglalkozo 1 budake Erzsé királ tüdőbetegszanatór é jelen igazgató-orvo B külfö szaklapok szá tanulmá jel tuberkuló k gyógytaná köréb

13717

CÍM Ors

SZEMÉLY Ors Os

SZÓC Osz or orvostudom Budape 1 budap egyet 1 dok dipl szer klin tanárs működ Főké tüdőb terápiáj foglalkoz budak Erzs kirá tüdőbetegszanató jele igazgató-orv külf szaklapo sz tanulm je tuberkul gyógytan köré

1371

CÍ Or

SZEMÉL Or O

SZÓ Os o orvostudo Budap buda egye do dip sze kli tanár műkö Fők tüdő terápiá foglalko buda Erz kir tüdőbetegszanat jel igazgató-or kül szaklap s tanul j tuberku gyógyta kör