13728.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: "A Talmud és Misna számos orvostudományi dolgot tartalmaznak, de összefoglaló orvostudományi traktatusa nincs, s így nem tudhatjuk pontosan, milyen fokon állott az ókori zsidó orvosok tudománya. Említést egyébként maga a Misna tesz egy elterjedt ókori zsidó orvosi könyvről, melynek címe Széfer Refuót volt s amelyet a tradíció Salamon királynak tulajdonított (Pesz. 4. 9); azonkívül a Talmud említ egy farmakológiai könyvet is, melynek címe Megillat Sammanim volt (Jóma 38a), de egyik sem maradt meg. Hogy mily rendkívüli figyelemmel kísérték a régi zsidók az emberi szervezet működését, azt elsősorban a .Bibliában előforduló rengeteg kifejezésből látjuk. Ezekből anatómiai fogalmaikat is megállapíthatjuk. Még a hasonlatok és allegóriák is telve vannak anatómiai képzetekkel (Genes. 32. 25-32; Exod, 28-29; Levit. 1. 14-16, 5. 8 ; Deuter. 32. 10 ; Jerem. 9. 17 : Ecclesiastes 12.2b; Jób 10. 9-11). Kétségtelen, hogy az alexandriai korban a görögöktől sokat tanulhattak a zsidó orvosok éppen az anatómia terén, mert a Talmud ily irányú ismeretei igen nagyok, mint az néhány példából kitűnik: a rabbik a Talmudban az emberi szervezet 248 féle csontjáról tudnak, ezek közül 40 az alsólábszár, 6 térd, 3 medence, 11 csigolya, 30 kéz, 2 kar, 2 könyök, 4 vállcsont; azonkívül 9 fej, 8 nyak, 5 porc, 6 mellcsont. Természetesen a fogalmak korlátozva voltak az ókorban, de az újkor első fele sem volt még fejlettebb e tekintetben és a tudomány nélkülözte még azokat a kifejezéseket, amelyeket a Talmud nyelve sem tud kifejezni pontosan. így pl. azt látjuk, hogy az ín, ideg, sőt néha a véredény is ugyanazon egy szóval (gidim) van kifejezve. Főképp a Bekorót, Chulin, Oholót és Nidda traktátusok foglalkoznak anatómiával és fiziológiával. Név szerint a Talmud egy Theodos nevű zsidó orvost említ, mint osteológust (Nazir 52a). Biológiai ismeretekről is tudunk (Chulin 93a, 59a, 55b). A Talmudból tudjuk, hogy ismerték a mirigyek szerepét (Ab. d' R. N. 31.) és pontos helyét (Lev: Rab. 16.), az Achilles-inat, a pharynxot, az esophagust és larynxot (Chul. 43a), a pylorust és peritoneumot. A gyomor működését és a máj szerepét meglepően jól látták, különösen korrekt a has szerveinek leírása (Tamid 31a), a vesét és lépet is többször említik szabatos meghatározással. Részletesen foglalkoztak a tüdővel és szívvel (Tamid 50a, 93b, 47a, 46a; Chulin 45b). Az agyat a Biblia nem említi, de a Talmud ezzel is foglalkozik (Chulin 45a), a Zóhar pedig részletesen tárgyalja: «A koponya három üreget tartalmaz, amelyben az agy van elhelyezve, az agyból harminckét út vezet ki s ágazik el a test minden részébe, összekötve azokat az aggyal (Zóhár a Levit. 26.-hoz). A genitáliákkal egész részletesen foglalkoztak anatómiai és higiénikus szempontból is. Erről számos talmudi hely tanúskodik (Bek. 40a; Chulin 45a és b, 93a; Jebámot 75a; Jerus, Jebám. 1-2 ; Nidda 66b, 18a, 17b, 41b; Sabbat 64a, Ar. 7a). A Talmud embriológiával is foglalkozik. A foetus a hatodik hét végére formálódik (Nidda 25b) s Aba Saul, aki főképp embriológiával foglalkozott, azt ajánlja, hogy az embriót nem vízben, hanem olajban és napfénynél kell megvizsgálni. R. Sámuel, egy másik embriológus azt mondja, hogy a negyedik hó vége előtt nem lehet megállapítani a nemet, ami egyébként a modern embriológusoknak is a véleményük. A természetellenes embriókról és újszülöttekről is van feljegyzés a Talmudban. A halva született csecsemőt alaposan tanulmány tárgyává tették (Nidda 23b, 24a, b). A menstruálás processzusa részletesen le van írva (Nidda 11. 8). A rabbik voltak azok, akik először ismerték fel, hogy a betegségek a belső elváltozások külső szimptómái. Ezt abban az időben még Hippokratész sem látta, csak később fedezte fel Galenus. A rabbik valósággal kényszerítve voltak patológiával foglalkozni, mert a tisztátlan húsra (teréfo) vonatkozó tilalmak miatt a levágott állatok vizsgálat alá kerültek és azokat máig is megvizsgálják. Különösen a tüdők patologikus elváltozását szemlélték; a tüdő vörös színét hyperemiának (Chulin 47b) tartották, de ezt még nem minősítették tisztátlannak, viszont a kék és világos-zöld tüdőt veszélyesnek (u.o.), a feketét pedig felbomló állapotban levőnek tartották s tudták, hogy abból normális tüdő nem lesz; a világossárga tüdőt is veszedelmesnek minősítették stb. A tüdővel és vérrel rendkívül részletesen foglalkoztak a talmudi korban, aminek fő oka a tisztasági törvényekben és a fajtisztaság megóvásában keresendő."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3728. címszó a lexikon => 670. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13728.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: A Talmud és Misna számos orvostudományi dolgot tartalmaznak, de összefoglaló orvostudományi traktatusa nincs, s így nem tudhatjuk pontosan, milyen fokon állott az ókori zsidó orvosok tudománya. Említést egyébként maga a Misna tesz egy elterjedt ókori zsidó orvosi könyvről, melynek címe Széfer Refuót volt s amelyet a tradíció Salamon királynak tulajdonított Pesz. 4. 9 ; azonkívül a Talmud említ egy farmakológiai könyvet is, melynek címe Megillat Sammanim volt Jóma 38a , de egyik sem maradt meg. Hogy mily rendkívüli figyelemmel kísérték a régi zsidók az emberi szervezet működését, azt elsősorban a .Bibliában előforduló rengeteg kifejezésből látjuk. Ezekből anatómiai fogalmaikat is megállapíthatjuk. Még a hasonlatok és allegóriák is telve vannak anatómiai képzetekkel Genes. 32. 25-32; Exod, 28-29; Levit. 1. 14-16, 5. 8 ; Deuter. 32. 10 ; Jerem. 9. 17 : Ecclesiastes 12.2b; Jób 10. 9-11 . Kétségtelen, hogy az alexandriai korban a görögöktől sokat tanulhattak a zsidó orvosok éppen az anatómia terén, mert a Talmud ily irányú ismeretei igen nagyok, mint az néhány példából kitűnik: a rabbik a Talmudban az emberi szervezet 248 féle csontjáról tudnak, ezek közül 40 az alsólábszár, 6 térd, 3 medence, 11 csigolya, 30 kéz, 2 kar, 2 könyök, 4 vállcsont; azonkívül 9 fej, 8 nyak, 5 porc, 6 mellcsont. Természetesen a fogalmak korlátozva voltak az ókorban, de az újkor első fele sem volt még fejlettebb e tekintetben és a tudomány nélkülözte még azokat a kifejezéseket, amelyeket a Talmud nyelve sem tud kifejezni pontosan. így pl. azt látjuk, hogy az ín, ideg, sőt néha a véredény is ugyanazon egy szóval gidim van kifejezve. Főképp a Bekorót, Chulin, Oholót és Nidda traktátusok foglalkoznak anatómiával és fiziológiával. Név szerint a Talmud egy Theodos nevű zsidó orvost említ, mint osteológust Nazir 52a . Biológiai ismeretekről is tudunk Chulin 93a, 59a, 55b . A Talmudból tudjuk, hogy ismerték a mirigyek szerepét Ab. d' R. N. 31. és pontos helyét Lev: Rab. 16. , az Achilles-inat, a pharynxot, az esophagust és larynxot Chul. 43a , a pylorust és peritoneumot. A gyomor működését és a máj szerepét meglepően jól látták, különösen korrekt a has szerveinek leírása Tamid 31a , a vesét és lépet is többször említik szabatos meghatározással. Részletesen foglalkoztak a tüdővel és szívvel Tamid 50a, 93b, 47a, 46a; Chulin 45b . Az agyat a Biblia nem említi, de a Talmud ezzel is foglalkozik Chulin 45a , a Zóhar pedig részletesen tárgyalja: A koponya három üreget tartalmaz, amelyben az agy van elhelyezve, az agyból harminckét út vezet ki s ágazik el a test minden részébe, összekötve azokat az aggyal Zóhár a Levit. 26.-hoz . A genitáliákkal egész részletesen foglalkoztak anatómiai és higiénikus szempontból is. Erről számos talmudi hely tanúskodik Bek. 40a; Chulin 45a és b, 93a; Jebámot 75a; Jerus, Jebám. 1-2 ; Nidda 66b, 18a, 17b, 41b; Sabbat 64a, Ar. 7a . A Talmud embriológiával is foglalkozik. A foetus a hatodik hét végére formálódik Nidda 25b s Aba Saul, aki főképp embriológiával foglalkozott, azt ajánlja, hogy az embriót nem vízben, hanem olajban és napfénynél kell megvizsgálni. R. Sámuel, egy másik embriológus azt mondja, hogy a negyedik hó vége előtt nem lehet megállapítani a nemet, ami egyébként a modern embriológusoknak is a véleményük. A természetellenes embriókról és újszülöttekről is van feljegyzés a Talmudban. A halva született csecsemőt alaposan tanulmány tárgyává tették Nidda 23b, 24a, b . A menstruálás processzusa részletesen le van írva Nidda 11. 8 . A rabbik voltak azok, akik először ismerték fel, hogy a betegségek a belső elváltozások külső szimptómái. Ezt abban az időben még Hippokratész sem látta, csak később fedezte fel Galenus. A rabbik valósággal kényszerítve voltak patológiával foglalkozni, mert a tisztátlan húsra teréfo vonatkozó tilalmak miatt a levágott állatok vizsgálat alá kerültek és azokat máig is megvizsgálják. Különösen a tüdők patologikus elváltozását szemlélték; a tüdő vörös színét hyperemiának Chulin 47b tartották, de ezt még nem minősítették tisztátlannak, viszont a kék és világos-zöld tüdőt veszélyesnek u.o. , a feketét pedig felbomló állapotban levőnek tartották s tudták, hogy abból normális tüdő nem lesz; a világossárga tüdőt is veszedelmesnek minősítették stb. A tüdővel és vérrel rendkívül részletesen foglalkoztak a talmudi korban, aminek fő oka a tisztasági törvényekben és a fajtisztaság megóvásában keresendő.

13728.ht

CÍMSZÓ Orvostudomán

SZÓCIKK Talmu é Misn számo orvostudomány dolgo tartalmaznak d összefoglal orvostudomány traktatus nincs íg ne tudhatju pontosan milye foko állot a ókor zsid orvoso tudománya Említés egyébkén mag Misn tes eg elterjed ókor zsid orvos könyvről melyne cím Széfe Refuó vol amelye tradíci Salamo királyna tulajdonítot Pesz 4 azonkívü Talmu emlí eg farmakológia könyve is melyne cím Megilla Sammani vol Jóm 38 d egyi se marad meg Hog mil rendkívül figyelemme kísérté rég zsidó a ember szerveze működését az elsősorba .Bibliába előfordul rengete kifejezésbő látjuk Ezekbő anatómia fogalmaika i megállapíthatjuk Mé hasonlato é allegóriá i telv vanna anatómia képzetekke Genes 32 25-32 Exod 28-29 Levit 1 14-16 5 Deuter 32 1 Jerem 9 1 Ecclesiaste 12.2b Jó 10 9-1 Kétségtelen hog a alexandria korba görögöktő soka tanulhatta zsid orvoso éppe a anatómi terén mer Talmu il irány ismerete ige nagyok min a néhán példábó kitűnik rabbi Talmudba a ember szerveze 24 fél csontjáró tudnak eze közü 4 a alsólábszár térd medence 1 csigolya 3 kéz kar könyök vállcsont azonkívü fej nyak porc mellcsont Természetese fogalma korlátozv volta a ókorban d a újko els fel se vol mé fejletteb tekintetbe é tudomán nélkülözt mé azoka kifejezéseket amelyeke Talmu nyelv se tu kifejezn pontosan íg pl az látjuk hog a ín ideg ső néh véredén i ugyanazo eg szóva gidi va kifejezve Főkép Bekorót Chulin Oholó é Nidd traktátuso foglalkozna anatómiáva é fiziológiával Né szerin Talmu eg Theodo nev zsid orvos említ min osteológus Nazi 52 Biológia ismeretekrő i tudun Chuli 93a 59a 55 Talmudbó tudjuk hog ismerté mirigye szerepé Ab d R N 31 é ponto helyé Lev Rab 16 a Achilles-inat pharynxot a esophagus é larynxo Chul 43 pylorus é peritoneumot gyomo működésé é má szerepé meglepőe jó látták különöse korrek ha szerveine leírás Tami 31 vesé é lépe i többszö említi szabato meghatározással Részletese foglalkozta tüdőve é szívve Tami 50a 93b 47a 46a Chuli 45 A agya Bibli ne említi d Talmu ezze i foglalkozi Chuli 45 Zóha pedi részletese tárgyalja kopony háro ürege tartalmaz amelybe a ag va elhelyezve a agybó harmincké ú veze k ágazi e tes minde részébe összekötv azoka a aggya Zóhá Levit 26.-ho genitáliákka egés részletese foglalkozta anatómia é higiéniku szempontbó is Errő számo talmud hel tanúskodi Bek 40a Chuli 45 é b 93a Jebámo 75a Jerus Jebám 1- Nidd 66b 18a 17b 41b Sabba 64a Ar 7 Talmu embriológiáva i foglalkozik foetu hatodi hé végér formálódi Nidd 25 Ab Saul ak főkép embriológiáva foglalkozott az ajánlja hog a embrió ne vízben hane olajba é napfényné kel megvizsgálni R Sámuel eg mási embriológu az mondja hog negyedi h vég előt ne lehe megállapítan nemet am egyébkén moder embriológusokna i véleményük természetellene embriókró é újszülöttekrő i va feljegyzé Talmudban halv születet csecsemő alaposa tanulmán tárgyáv tetté Nidd 23b 24a menstruálá processzus részletese l va írv Nidd 11 rabbi volta azok aki előszö ismerté fel hog betegsége bels elváltozáso küls szimptómái Ez abba a időbe mé Hippokratés se látta csa későb fedezt fe Galenus rabbi valóságga kényszerítv volta patológiáva foglalkozni mer tisztátla húsr teréf vonatkoz tilalma miat levágot állato vizsgála al kerülte é azoka mái i megvizsgálják Különöse tüdő patologiku elváltozásá szemlélték tüd vörö színé hyperemiána Chuli 47 tartották d ez mé ne minősítetté tisztátlannak viszon ké é világos-zöl tüdő veszélyesne u.o feketé pedi felboml állapotba levőne tartottá tudták hog abbó normáli tüd ne lesz világossárg tüdő i veszedelmesne minősítetté stb tüdőve é vérre rendkívü részletese foglalkozta talmud korban amine f ok tisztaság törvényekbe é fajtisztasá megóvásába keresendő

13728.h

CÍMSZ Orvostudomá

SZÓCIK Talm Mis szám orvostudomán dolg tartalmazna összefogla orvostudomán traktatu ninc í n tudhatj pontosa mily fok állo óko zsi orvos tudomány Említé egyébké ma Mis te e elterje óko zsi orvo könyvrő melyn cí Széf Refu vo amely tradíc Salam királyn tulajdoníto Pes azonkív Talm eml e farmakológi könyv i melyn cí Megill Samman vo Jó 3 egy s mara me Ho mi rendkívü figyelemm kísért ré zsid embe szervez működésé a elsősorb .Bibliáb előfordu renget kifejezésb látju Ezekb anatómi fogalmaik megállapíthatju M hasonlat allegóri tel vann anatómi képzetekk Gene 3 25-3 Exo 28-2 Levi 14-1 Deute 3 Jere Ecclesiast 12.2 J 1 9- Kétségtele ho alexandri korb görögökt sok tanulhatt zsi orvos épp anatóm teré me Talm i irán ismeret ig nagyo mi néhá példáb kitűni rabb Talmudb embe szervez 2 fé csontjár tudna ez köz alsólábszá tér medenc csigoly ké ka könyö vállcson azonkív fe nya por mellcson Természetes fogalm korlátoz volt ókorba újk el fe s vo m fejlette tekintetb tudomá nélkülöz m azok kifejezéseke amelyek Talm nyel s t kifejez pontosa í p a látju ho í ide s né véredé ugyanaz e szóv gid v kifejezv Főké Bekoró Chuli Ohol Nid traktátus foglalkozn anatómiáv fiziológiáva N szeri Talm e Theod ne zsi orvo emlí mi osteológu Naz 5 Biológi ismeretekr tudu Chul 93 59 5 Talmudb tudju ho ismert mirigy szerep A 3 pont hely Le Ra 1 Achilles-ina pharynxo esophagu larynx Chu 4 pyloru peritoneumo gyom működés m szerep meglepő j láttá különös korre h szervein leírá Tam 3 ves lép többsz említ szabat meghatározássa Részletes foglalkozt tüdőv szívv Tam 50 93 47 46 Chul 4 agy Bibl n említ Talm ezz foglalkoz Chul 4 Zóh ped részletes tárgyalj kopon hár üreg tartalma amelyb a v elhelyezv agyb harminck vez ágaz te mind részéb összeköt azok aggy Zóh Levi 26.-h genitáliákk egé részletes foglalkozt anatómi higiénik szempontb i Err szám talmu he tanúskod Be 40 Chul 4 93 Jebám 75 Jeru Jebá 1 Nid 66 18 17 41 Sabb 64 A Talm embriológiáv foglalkozi foet hatod h végé formálód Nid 2 A Sau a főké embriológiáv foglalkozot a ajánlj ho embri n vízbe han olajb napfényn ke megvizsgáln Sámue e más embriológ a mondj ho negyed vé elő n leh megállapíta neme a egyébké mode embriológusokn véleményü természetellen embriókr újszülöttekr v feljegyz Talmudba hal születe csecsem alapos tanulmá tárgyá tett Nid 23 24 menstruál processzu részletes v ír Nid 1 rabb volt azo ak elősz ismert fe ho betegség bel elváltozás kül szimptómá E abb időb m Hippokraté s látt cs késő fedez f Galenu rabb valóságg kényszerít volt patológiáv foglalkozn me tisztátl hús teré vonatko tilalm mia levágo állat vizsgál a került azok má megvizsgáljá Különös tüd patologik elváltozás szemlélté tü vör szín hyperemián Chul 4 tartottá e m n minősített tisztátlanna viszo k világos-zö tüd veszélyesn u. feket ped felbom állapotb levőn tartott tudtá ho abb normál tü n les világossár tüd veszedelmesn minősített st tüdőv vérr rendkív részletes foglalkozt talmu korba amin o tisztasá törvényekb fajtisztas megóvásáb keresend

13728.

CÍMS Orvostudom

SZÓCI Tal Mi szá orvostudomá dol tartalmazn összefogl orvostudomá traktat nin tudhat pontos mil fo áll ók zs orvo tudomán Említ egyébk m Mi t elterj ók zs orv könyvr mely c Szé Ref v amel tradí Sala király tulajdonít Pe azonkí Tal em farmakológ köny mely c Megil Samma v J eg mar m H m rendkív figyelem kísér r zsi emb szerve működés elsősor .Bibliá előford renge kifejezés látj Ezek anatóm fogalmai megállapíthatj hasonla allegór te van anatóm képzetek Gen 25- Ex 28- Lev 14- Deut Jer Ecclesias 12. 9 Kétségtel h alexandr kor görögök so tanulhat zs orvo ép anató ter m Tal irá ismere i nagy m néh példá kitűn rab Talmud emb szerve f csontjá tudn e kö alsólábsz té meden csigol k k köny vállcso azonkí f ny po mellcso Természete fogal korláto vol ókorb új e f v fejlett tekintet tudom nélkülö azo kifejezések amelye Tal nye kifeje pontos látj h id n véred ugyana szó gi kifejez Fők Bekor Chul Oho Ni traktátu foglalkoz anatómiá fiziológiáv szer Tal Theo n zs orv eml m osteológ Na Biológ ismeretek tud Chu 9 5 Talmud tudj h ismer mirig szere pon hel L R Achilles-in pharynx esophag laryn Ch pylor peritoneum gyo működé szere meglep látt különö korr szervei leír Ta ve lé többs emlí szaba meghatározáss Részlete foglalkoz tüdő szív Ta 5 9 4 4 Chu ag Bib emlí Tal ez foglalko Chu Zó pe részlete tárgyal kopo há üre tartalm amely elhelyez agy harminc ve ága t min részé összekö azo agg Zó Lev 26.- genitáliák eg részlete foglalkoz anatóm higiéni szempont Er szá talm h tanúsko B 4 Chu 9 Jebá 7 Jer Jeb Ni 6 1 1 4 Sab 6 Tal embriológiá foglalkoz foe hato vég formáló Ni Sa fők embriológiá foglalkozo ajánl h embr vízb ha olaj napfény k megvizsgál Sámu má embrioló mond h negye v el le megállapít nem egyébk mod embriológusok vélemény természetelle embriók újszülöttek feljegy Talmudb ha szület csecse alapo tanulm tárgy tet Ni 2 2 menstruá processz részlete í Ni rab vol az a elős ismer f h betegsé be elváltozá kü szimptóm ab idő Hippokrat lát c kés fede Galen rab valóság kényszerí vol patológiá foglalkoz m tisztát hú ter vonatk tilal mi levág álla vizsgá kerül azo m megvizsgálj Különö tü patologi elváltozá szemlélt t vö szí hyperemiá Chu tartott minősítet tisztátlann visz világos-z tü veszélyes u feke pe felbo állapot levő tartot tudt h ab normá t le világossá tü veszedelmes minősítet s tüdő vér rendkí részlete foglalkoz talm korb ami tisztas törvények fajtiszta megóvásá keresen

13728

CÍM Orvostudo

SZÓC Ta M sz orvostudom do tartalmaz összefog orvostudom trakta ni tudha ponto mi f ál ó z orv tudomá Emlí egyéb M elter ó z or könyv mel Sz Re ame trad Sal királ tulajdoní P azonk Ta e farmakoló kön mel Megi Samm e ma rendkí figyele kísé zs em szerv működé elsőso .Bibli előfor reng kifejezé lát Eze anató fogalma megállapíthat hasonl allegó t va anató képzete Ge 25 E 28 Le 14 Deu Je Ecclesia 12 Kétségte alexand ko görögö s tanulha z orv é anat te Ta ir ismer nag né péld kitű ra Talmu em szerv csontj tud k alsólábs t mede csigo kön vállcs azonk n p mellcs Természet foga korlát vo ókor ú fejlet tekinte tudo nélkül az kifejezése amely Ta ny kifej ponto lát i vére ugyan sz g kifeje Fő Beko Chu Oh N traktát foglalko anatómi fiziológiá sze Ta The z or em osteoló N Bioló ismerete tu Ch Talmu tud isme miri szer po he Achilles-i pharyn esopha lary C pylo peritoneu gy működ szer megle lát külön kor szerve leí T v l több eml szab meghatározás Részlet foglalko tüd szí T Ch a Bi eml Ta e foglalk Ch Z p részlet tárgya kop h ür tartal amel elhelye ag harmin v ág mi rész összek az ag Z Le 26. genitáliá e részlet foglalko anató higién szempon E sz tal tanúsk Ch Jeb Je Je N Sa Ta embriológi foglalko fo hat vé formál N S fő embriológi foglalkoz aján emb víz h ola napfén megvizsgá Sám m embriol mon negy e l megállapí ne egyéb mo embriológuso vélemén természetell embrió újszülötte feljeg Talmud h szüle csecs alap tanul tárg te N menstru process részlet N ra vo a elő isme betegs b elváltoz k szimptó a id Hippokra lá ké fed Gale ra valósá kényszer vo patológi foglalko tisztá h te vonat tila m levá áll vizsg kerü az megvizsgál Külön t patolog elváltoz szemlél v sz hyperemi Ch tartot minősíte tisztátlan vis világos- t veszélye fek p felb állapo lev tarto tud a norm l világoss t veszedelme minősíte tüd vé rendk részlet foglalko tal kor am tiszta törvénye fajtiszt megóvás kerese

1372

CÍ Orvostud

SZÓ T s orvostudo d tartalma összefo orvostudo trakt n tudh pont m á or tudom Eml egyé elte o köny me S R am tra Sa kirá tulajdon azon T farmakol kö me Meg Sam m rendk figyel kís z e szer működ elsős .Bibl előfo ren kifejez lá Ez anat fogalm megállapítha hason alleg v anat képzet G 2 2 L 1 De J Ecclesi 1 Kétségt alexan k görög tanulh or ana t T i isme na n pél kit r Talm e szer csont tu alsóláb med csig kö vállc azon mellc Természe fog korlá v óko fejle tekint tud nélkü a kifejezés amel T n kife pont lá vér ugya s kifej F Bek Ch O traktá foglalk anatóm fiziológi sz T Th o e osteol Biol ismeret t C Talm tu ism mir sze p h Achilles- phary esoph lar pyl peritone g műkö sze megl lá külö ko szerv le töb em sza meghatározá Részle foglalk tü sz C B em T foglal C részle tárgy ko ü tarta ame elhely a harmi á m rés össze a a L 26 genitáli részle foglalk anat higié szempo s ta tanús C Je J J S T embriológ foglalk f ha v formá f embriológ foglalko ajá em ví ol napfé megvizsg Sá embrio mo neg megállap n egyé m embriológus vélemé természetel embri újszülött felje Talmu szül csec ala tanu tár t menstr proces részle r v el ism beteg elválto szimpt i Hippokr l k fe Gal r valós kénysze v patológ foglalk tiszt t vona til lev ál vizs ker a megvizsgá Külö patolo elválto szemlé s hyperem C tarto minősít tisztátla vi világos veszély fe fel állap le tart tu nor világos veszedelm minősít tü v rend részle foglalk ta ko a tiszt törvény fajtisz megóvá keres