13732.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: "Bakteriológia: Alex. Marmorek (Paris); Paul Ehrlich (Frankfurt);A. v. Wassermann (Berlin) M. J. Rosenau (Newyork); Waldem. Haffkine (Kalkutta). Embriológia: Rob. Remak (Berlin, megh. 1865.); Leop. Schenk (l. o.) (Wien, megh. 1903) Fr. Boas (Newyork). Patológia: R. F. Lanstatt (Erlangen, megh. 1873.); Jul. Cohnheim (Leipzig, megh. 1884.); F. v. Birch-Hirschfeld (Leipzig, megh. 1899.); M. H. Romberg (Berlin, megh. 1873); S. Sámuel (Königsberg, megh. 1899.); Salomon Stricker (l. o.)(Wien, megh. 1898.), a microtomya megalapítója és W. Steinach; K. Weigert (Frankfurt, megh. 1904.); Emil és Paul Zuckerkandl (l. o., Wien); A. Weichselbaum (Wien); Osc. Israel, L. Brieger (Berlin); M. Roth (Basel); Ph. J. Pick és Alfr. Pribram (Prag); Bertram Abrahams (London); Pio Foa (Turin); S. Flexner, Talmey, A. Abrams (Amerika); K. J. Salomonsen (Koppenhága); Flexner, a newyorki Rockefeller Kutató Intézet igazgatója. Beck A., lembergi egyetem v. rektora. Bel; ideg- és elmegyógyászat: Jones Freund (London, megh. 1880.); H. Jacobsohn Berlin, megh. 1890.); H. Lebert (Lewy) (Breslau, megh. 1878.); Ludw. Traube (Berlin, megh. 1876.) a kísérleti kórtan megalapítója; D. Gruby (l. o.) (Paris, megh. 1898.); Dániel Maduro Peixotto (Newyork, megh. 1850.); J. L. Caspar (Berlin, megh. 1864); Ludw. Fränkel (Berlin, megh.1872.); Ludw. Mayer (Göttingen, megh. 1900.); Mor. Meyer (Berlin, megh. 1893.); Ismar Boas és W. Ebstein (Göttingen); Ludw. Lichtheim (Königsberg); Osc. Minkoweky (Strassburg); Alb. Fränkel, Július Lazarus, Martin Mendelsohn, C. Posner, Ottomar Rosenbach, H. Senator, Geo. Ant. Solomon, H. Oppenheim, Em. Mendl (Berlin); M. Einhorn, Eshner, Knopf (Amerika); Cesare Lombroso (Turin); B. Luzatto (Padua); Alb. Eulenburg és Magnus Hirschfeld (Berlin); Leven Manuel (Paris); Kraus Friedrich és Klemperer Georg, berlini egyet, tanárok stb. Gynekológia: D. Haussmann (Berlin, megh. 1895.); E. Fränkel (Breslau); Leopold és Theod. Landau (Berlin); Jul. Schottländer (Heidelberg); Paul Zweifel (Leipzig); Brettauer, S. Marx (Amerika). Gyermekgyógyászat: A. Baginsky, Livius Fürst (Berlin); E. H. Henoch (Dresden); Alois Epstein és Max Kassowitz (Wien). Balneológia: Kisch Enoch Heinrich, v. prágai egyet, tanár. Sebészet: Michelangelo Asson (Velence, megh. 1877.); Leop. v. Dittel* (megh. 1898) Jos. Gruber (Wien megh. 1900.); Michel Lévy (Paris, megh. 1872.); Germain Sée (Paris, megh. 1896.); L. Oppenheim (London, megh. 1895.); Jul. Wolff (Berlin, megh. 1902.) Paul Güterbock (u. o. 1897); J. Israel (u. o. 1925.); R. Kuttner. W. Levy (Berlin); I. Singer (Wien); Birkovitz, Jacobsohn, Lilienthal, Steinbach (Amerika); L. Ewer (Berlin). Közegészségtan és balneológia: N. H. Július (Hamburg 1862); L. A. Cohen (Groningen 1889); G. Schmelkes (Teplitz 1870); Oesterreicher Manes (l. o.); Ernst Levy (Strassburg); J. Seegen (Karlsbad)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3732. címszó a lexikon => 672. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13732.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: Bakteriológia: Alex. Marmorek Paris ; Paul Ehrlich Frankfurt ;A. v. Wassermann Berlin M. J. Rosenau Newyork ; Waldem. Haffkine Kalkutta . Embriológia: Rob. Remak Berlin, megh. 1865. ; Leop. Schenk l. o. Wien, megh. 1903 Fr. Boas Newyork . Patológia: R. F. Lanstatt Erlangen, megh. 1873. ; Jul. Cohnheim Leipzig, megh. 1884. ; F. v. Birch-Hirschfeld Leipzig, megh. 1899. ; M. H. Romberg Berlin, megh. 1873 ; S. Sámuel Königsberg, megh. 1899. ; Salomon Stricker l. o. Wien, megh. 1898. , a microtomya megalapítója és W. Steinach; K. Weigert Frankfurt, megh. 1904. ; Emil és Paul Zuckerkandl l. o., Wien ; A. Weichselbaum Wien ; Osc. Israel, L. Brieger Berlin ; M. Roth Basel ; Ph. J. Pick és Alfr. Pribram Prag ; Bertram Abrahams London ; Pio Foa Turin ; S. Flexner, Talmey, A. Abrams Amerika ; K. J. Salomonsen Koppenhága ; Flexner, a newyorki Rockefeller Kutató Intézet igazgatója. Beck A., lembergi egyetem v. rektora. Bel; ideg- és elmegyógyászat: Jones Freund London, megh. 1880. ; H. Jacobsohn Berlin, megh. 1890. ; H. Lebert Lewy Breslau, megh. 1878. ; Ludw. Traube Berlin, megh. 1876. a kísérleti kórtan megalapítója; D. Gruby l. o. Paris, megh. 1898. ; Dániel Maduro Peixotto Newyork, megh. 1850. ; J. L. Caspar Berlin, megh. 1864 ; Ludw. Fränkel Berlin, megh.1872. ; Ludw. Mayer Göttingen, megh. 1900. ; Mor. Meyer Berlin, megh. 1893. ; Ismar Boas és W. Ebstein Göttingen ; Ludw. Lichtheim Königsberg ; Osc. Minkoweky Strassburg ; Alb. Fränkel, Július Lazarus, Martin Mendelsohn, C. Posner, Ottomar Rosenbach, H. Senator, Geo. Ant. Solomon, H. Oppenheim, Em. Mendl Berlin ; M. Einhorn, Eshner, Knopf Amerika ; Cesare Lombroso Turin ; B. Luzatto Padua ; Alb. Eulenburg és Magnus Hirschfeld Berlin ; Leven Manuel Paris ; Kraus Friedrich és Klemperer Georg, berlini egyet, tanárok stb. Gynekológia: D. Haussmann Berlin, megh. 1895. ; E. Fränkel Breslau ; Leopold és Theod. Landau Berlin ; Jul. Schottländer Heidelberg ; Paul Zweifel Leipzig ; Brettauer, S. Marx Amerika . Gyermekgyógyászat: A. Baginsky, Livius Fürst Berlin ; E. H. Henoch Dresden ; Alois Epstein és Max Kassowitz Wien . Balneológia: Kisch Enoch Heinrich, v. prágai egyet, tanár. Sebészet: Michelangelo Asson Velence, megh. 1877. ; Leop. v. Dittel* megh. 1898 Jos. Gruber Wien megh. 1900. ; Michel Lévy Paris, megh. 1872. ; Germain Sée Paris, megh. 1896. ; L. Oppenheim London, megh. 1895. ; Jul. Wolff Berlin, megh. 1902. Paul Güterbock u. o. 1897 ; J. Israel u. o. 1925. ; R. Kuttner. W. Levy Berlin ; I. Singer Wien ; Birkovitz, Jacobsohn, Lilienthal, Steinbach Amerika ; L. Ewer Berlin . Közegészségtan és balneológia: N. H. Július Hamburg 1862 ; L. A. Cohen Groningen 1889 ; G. Schmelkes Teplitz 1870 ; Oesterreicher Manes l. o. ; Ernst Levy Strassburg ; J. Seegen Karlsbad .

13732.ht

CÍMSZÓ Orvostudomán

SZÓCIKK Bakteriológia Alex Marmore Pari Pau Ehrlic Frankfur ;A v Wasserman Berli M J Rosena Newyor Waldem Haffkin Kalkutt Embriológia Rob Rema Berlin megh 1865 Leop Schen l o Wien megh 190 Fr Boa Newyor Patológia R F Lanstat Erlangen megh 1873 Jul Cohnhei Leipzig megh 1884 F v Birch-Hirschfel Leipzig megh 1899 M H Romber Berlin megh 187 S Sámue Königsberg megh 1899 Salomo Stricke l o Wien megh 1898 microtomy megalapítój é W Steinach K Weiger Frankfurt megh 1904 Emi é Pau Zuckerkand l o. Wie A Weichselbau Wie Osc Israel L Briege Berli M Rot Base Ph J Pic é Alfr Pribra Pra Bertra Abraham Londo Pi Fo Turi S Flexner Talmey A Abram Amerik K J Salomonse Koppenhág Flexner newyork Rockefelle Kutat Intéze igazgatója Bec A. lemberg egyete v rektora Bel ideg é elmegyógyászat Jone Freun London megh 1880 H Jacobsoh Berlin megh 1890 H Leber Lew Breslau megh 1878 Ludw Traub Berlin megh 1876 kísérlet kórta megalapítója D Grub l o Paris megh 1898 Dánie Madur Peixott Newyork megh 1850 J L Caspa Berlin megh 186 Ludw Fränke Berlin megh.1872 Ludw Maye Göttingen megh 1900 Mor Meye Berlin megh 1893 Isma Boa é W Ebstei Göttinge Ludw Lichthei Königsber Osc Minkowek Strassbur Alb Fränkel Júliu Lazarus Marti Mendelsohn C Posner Ottoma Rosenbach H Senator Geo Ant Solomon H Oppenheim Em Mend Berli M Einhorn Eshner Knop Amerik Cesar Lombros Turi B Luzatt Padu Alb Eulenbur é Magnu Hirschfel Berli Leve Manue Pari Krau Friedric é Klempere Georg berlin egyet tanáro stb Gynekológia D Haussman Berlin megh 1895 E Fränke Bresla Leopol é Theod Landa Berli Jul Schottlände Heidelber Pau Zweife Leipzi Brettauer S Mar Amerik Gyermekgyógyászat A Baginsky Liviu Fürs Berli E H Henoc Dresde Aloi Epstei é Ma Kassowit Wie Balneológia Kisc Enoc Heinrich v prága egyet tanár Sebészet Michelangel Asso Velence megh 1877 Leop v Dittel megh 189 Jos Grube Wie megh 1900 Miche Lév Paris megh 1872 Germai Sé Paris megh 1896 L Oppenhei London megh 1895 Jul Wolf Berlin megh 1902 Pau Güterboc u o 189 J Israe u o 1925 R Kuttner W Lev Berli I Singe Wie Birkovitz Jacobsohn Lilienthal Steinbac Amerik L Ewe Berli Közegészségta é balneológia N H Júliu Hambur 186 L A Cohe Groninge 188 G Schmelke Teplit 187 Oesterreiche Mane l o Erns Lev Strassbur J Seege Karlsba

13732.h

CÍMSZ Orvostudomá

SZÓCIK Bakteriológi Ale Marmor Par Pa Ehrli Frankfu ; Wasserma Berl Rosen Newyo Walde Haffki Kalkut Embriológi Ro Rem Berli meg 186 Leo Sche Wie meg 19 F Bo Newyo Patológi Lansta Erlange meg 187 Ju Cohnhe Leipzi meg 188 Birch-Hirschfe Leipzi meg 189 Rombe Berli meg 18 Sámu Königsber meg 189 Salom Strick Wie meg 189 microtom megalapító Steinac Weige Frankfur meg 190 Em Pa Zuckerkan o Wi Weichselba Wi Os Israe Brieg Berl Ro Bas P Pi Alf Pribr Pr Bertr Abraha Lond P F Tur Flexne Talme Abra Ameri Salomons Koppenhá Flexne newyor Rockefell Kuta Intéz igazgatój Be A lember egyet rektor Be ide elmegyógyásza Jon Freu Londo meg 188 Jacobso Berli meg 189 Lebe Le Bresla meg 187 Lud Trau Berli meg 187 kísérle kórt megalapítój Gru Pari meg 189 Dáni Madu Peixot Newyor meg 185 Casp Berli meg 18 Lud Fränk Berli megh.187 Lud May Göttinge meg 190 Mo Mey Berli meg 189 Ism Bo Ebste Götting Lud Lichthe Königsbe Os Minkowe Strassbu Al Fränke Júli Lazaru Mart Mendelsoh Posne Ottom Rosenbac Senato Ge An Solomo Oppenhei E Men Berl Einhor Eshne Kno Ameri Cesa Lombro Tur Luzat Pad Al Eulenbu Magn Hirschfe Berl Lev Manu Par Kra Friedri Klemper Geor berli egye tanár st Gynekológi Haussma Berli meg 189 Fränk Bresl Leopo Theo Land Berl Ju Schottländ Heidelbe Pa Zweif Leipz Brettaue Ma Ameri Gyermekgyógyásza Baginsk Livi Für Berl Heno Dresd Alo Epste M Kassowi Wi Balneológi Kis Eno Heinric prág egye taná Sebésze Michelange Ass Velenc meg 187 Leo Ditte meg 18 Jo Grub Wi meg 190 Mich Lé Pari meg 187 Germa S Pari meg 189 Oppenhe Londo meg 189 Ju Wol Berli meg 190 Pa Güterbo 18 Isra 192 Kuttne Le Berl Sing Wi Birkovit Jacobsoh Lilientha Steinba Ameri Ew Berl Közegészségt balneológi Júli Hambu 18 Coh Groning 18 Schmelk Tepli 18 Oesterreich Man Ern Le Strassbu Seeg Karlsb

13732.

CÍMS Orvostudom

SZÓCI Bakteriológ Al Marmo Pa P Ehrl Frankf Wasserm Ber Rose Newy Wald Haffk Kalku Embriológ R Re Berl me 18 Le Sch Wi me 1 B Newy Patológ Lanst Erlang me 18 J Cohnh Leipz me 18 Birch-Hirschf Leipz me 18 Romb Berl me 1 Sám Königsbe me 18 Salo Stric Wi me 18 microto megalapít Steina Weig Frankfu me 19 E P Zuckerka W Weichselb W O Isra Brie Ber R Ba P Al Prib P Bert Abrah Lon Tu Flexn Talm Abr Amer Salomon Koppenh Flexn newyo Rockefel Kut Inté igazgató B lembe egye rekto B id elmegyógyász Jo Fre Lond me 18 Jacobs Berl me 18 Leb L Bresl me 18 Lu Tra Berl me 18 kísérl kór megalapító Gr Par me 18 Dán Mad Peixo Newyo me 18 Cas Berl me 1 Lu Frän Berl megh.18 Lu Ma Götting me 19 M Me Berl me 18 Is B Ebst Göttin Lu Lichth Königsb O Minkow Strassb A Fränk Júl Lazar Mar Mendelso Posn Otto Rosenba Senat G A Solom Oppenhe Me Ber Einho Eshn Kn Amer Ces Lombr Tu Luza Pa A Eulenb Mag Hirschf Ber Le Man Pa Kr Friedr Klempe Geo berl egy taná s Gynekológ Haussm Berl me 18 Frän Bres Leop The Lan Ber J Schottlän Heidelb P Zwei Leip Brettau M Amer Gyermekgyógyász Bagins Liv Fü Ber Hen Dres Al Epst Kassow W Balneológ Ki En Heinri prá egy tan Sebész Michelang As Velen me 18 Le Ditt me 1 J Gru W me 19 Mic L Par me 18 Germ Par me 18 Oppenh Lond me 18 J Wo Berl me 19 P Güterb 1 Isr 19 Kuttn L Ber Sin W Birkovi Jacobso Lilienth Steinb Amer E Ber Közegészség balneológ Júl Hamb 1 Co Gronin 1 Schmel Tepl 1 Oesterreic Ma Er L Strassb See Karls

13732

CÍM Orvostudo

SZÓC Bakterioló A Marm P Ehr Frank Wasser Be Ros New Wal Haff Kalk Embrioló R Ber m 1 L Sc W m New Patoló Lans Erlan m 1 Cohn Leip m 1 Birch-Hirsch Leip m 1 Rom Ber m Sá Königsb m 1 Sal Stri W m 1 microt megalapí Stein Wei Frankf m 1 Zuckerk Weichsel Isr Bri Be B A Pri Ber Abra Lo T Flex Tal Ab Ame Salomo Koppen Flex newy Rockefe Ku Int igazgat lemb egy rekt i elmegyógyás J Fr Lon m 1 Jacob Ber m 1 Le Bres m 1 L Tr Ber m 1 kísér kó megalapít G Pa m 1 Dá Ma Peix Newy m 1 Ca Ber m L Frä Ber megh.1 L M Göttin m 1 M Ber m 1 I Ebs Götti L Licht Königs Minko Strass Frän Jú Laza Ma Mendels Pos Ott Rosenb Sena Solo Oppenh M Be Einh Esh K Ame Ce Lomb T Luz P Eulen Ma Hirsch Be L Ma P K Fried Klemp Ge ber eg tan Gynekoló Hauss Ber m 1 Frä Bre Leo Th La Be Schottlä Heidel Zwe Lei Bretta Ame Gyermekgyógyás Bagin Li F Be He Dre A Eps Kasso Balneoló K E Heinr pr eg ta Sebés Michelan A Vele m 1 L Dit m Gr m 1 Mi Pa m 1 Ger Pa m 1 Oppen Lon m 1 W Ber m 1 Güter Is 1 Kutt Be Si Birkov Jacobs Lilient Stein Ame Be Közegészsé balneoló Jú Ham C Groni Schme Tep Oesterrei M E Strass Se Karl

1373

CÍ Orvostud

SZÓ Bakteriol Mar Eh Fran Wasse B Ro Ne Wa Haf Kal Embriol Be S Ne Patol Lan Erla Coh Lei Birch-Hirsc Lei Ro Be S Königs Sa Str micro megalap Stei We Frank Zucker Weichse Is Br B Pr Be Abr L Fle Ta A Am Salom Koppe Fle new Rockef K In igazga lem eg rek elmegyógyá F Lo Jaco Be L Bre T Be kísé k megalapí P D M Pei New C Be Fr Be megh. Götti Be Eb Gött Lich König Mink Stras Frä J Laz M Mendel Po Ot Rosen Sen Sol Oppen B Ein Es Am C Lom Lu Eule M Hirsc B M Frie Klem G be e ta Gynekol Haus Be Fr Br Le T L B Schottl Heide Zw Le Brett Am Gyermekgyógyá Bagi L B H Dr Ep Kass Balneol Hein p e t Sebé Michela Vel Di G M P Ge P Oppe Lo Be Güte I Kut B S Birko Jacob Lilien Stei Am B Közegészs balneol J Ha Gron Schm Te Oesterre Stras S Kar