13735.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: Oesterreicher Éliás 1839, Schlesinger Ignác 1839, Guttmann Adolf 1840, Jakobovics Miksa Móric 1840, Rózsay József 1840, 1864. a M. T. Akadémia levelező tagja lett. E kornak orvosai között már akadt európai hírű tekintély is, mint Mandl Lajos (l. o.), akit 1846. a Magyar Tudományos Akadémia is kültagjául megválasztott. A negyvenes években más tekintélyes számú zsidó orvosdoktor folytatott gyakorlatot Pesten, többen azok közül, akiket fentebb felsoroltunk és még mások: Baruch Manó, Egger Ede, Finály Zsigmond, Goldberger Adolf, Goldberger S., Grosz Fülöp, Grünhut Jakab, Jakobovics Antal, Jakobovics Fülöp, Joffe Antal, Joffe Ármin, Kadisch Lajos, Kain Dávid, Kunewalder Zsigmond, Leó Bernát, Leitner Ármin, Loeblin Ignác, Löwy Ignác, Mandl Joákim, Milhoffer József, Oessterreicher Ede, Pessel Ábrahám, Pollák Henrik, Rechnitz János, Rosenfeld József, Rothberger Dávid, Saphir Zsigmond, Schlesinger Ignác, Schlesinger Jakab, Schwarz Lajos, Schwimmer Dávid és Stern M. Ezidőtájon már akadnak orvosok, akik gyakorlati tevékenységük mellett tudományos kutatással igyekeznek gyarapítani a szakirodalmat. Grünhut Eduárd 1841. Lemberger Herman 1841, Löwy Ignác 1841, Pserhofer Sámuel 1841, Rózsay József 1841,1846,1847, Roth Albert 1841, Brust Lajos 1842, Deutsch Dávid József 1842, Kohn Sámuel 1842, Kunewalder Zsigmond 1842, Löwy Márkus 1842, Pinkus Lipót 1842, Schlesinger Jakab 1842, Brünnauer Dávid 1843, Preiss Jakab 1843, Zuckerlandl Márkus 1843, Billnitzer Móric 1844, Bleuer Miklós 1844, Ganzler Lázár 1846,Gelbstein Lipót 18 44, Leitner Herman Arnstein Herman 1845, Bienenfeld Izsák 1845, Dietrichstein Dávid 1845, Grünfeld Dávid 1845, Kain Dávid 1845, Kátser Simon 1845, Lippe Salamon 1845, Rothberger Dávid 1845, Schlesinger Ede 1845, Weiszbach Miksa 1845, Ádler Herman 1846, Deutsch Jakab 1846, Glatter Ede Ignác 1846, Pollák Henrik 1846, Baruch Manó 1847, Deutsch Albert 1847, Detsényi Lipót 1847, Fischof Ignác Vilmos 1847, Herczl Fülöp 1847, Herczog Zsigmond 1847, Lemberger Lipót 1847, Manovill Miksa 1847, Preisach Lipót 1847. Az emancipáció óta egész bibliográfiája keletkezett a zsidó orvosdoktorok által irt irodalomnak. Jelentékeny orvostudományi írók voltak napjainkig: Alapi Henrik tanár, Áldor Adolf, Áldor Lajos, Alföldi Izidor, Árkövy I., Báron Jónás tanár, Baumgarten Egmont, Beck Soma, Benedikt Henrik tanár, Berceller Imre, Berend Miklós, Blum Ödön, Böke Gyula tanár, Bruck Lipót, Brück Miksa, Cohn L. F., Chorin Zsigmond, Csatári (Grosz) Lajos, Csillag Jakab, Detsinyi Frigyes, Deutsch Ernő, Deutsch László, Doctor Sándor, Donáth Gyula tanár, Edelman Menyhért, Ehrenreich Lajos, Elfer Aladár, Engel Gábor, Epstein László, Erős Gyula, Falkenstein Lipót, Falta Marcel, Faragó Gyula, Fejér Dávid, Fejér Gyula, Feleki Hugó tanár, Fenyő Ármin, Fenyvessy Béla, Ferenczi Sándor, Feuer Nathaniel, Fischer Adolf, Fischer Aladár, Fischer Győző, Fischer Jakab, Fleischl Lajos, Flesch Nándor, Frank Ödön, Frank Samu, Franki Izidor, Frimm Antal, Frimm Jakab, Friedrich Vil


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3735. címszó a lexikon => 673. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13735.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: Oesterreicher Éliás 1839, Schlesinger Ignác 1839, Guttmann Adolf 1840, Jakobovics Miksa Móric 1840, Rózsay József 1840, 1864. a M. T. Akadémia levelező tagja lett. E kornak orvosai között már akadt európai hírű tekintély is, mint Mandl Lajos l. o. , akit 1846. a Magyar Tudományos Akadémia is kültagjául megválasztott. A negyvenes években más tekintélyes számú zsidó orvosdoktor folytatott gyakorlatot Pesten, többen azok közül, akiket fentebb felsoroltunk és még mások: Baruch Manó, Egger Ede, Finály Zsigmond, Goldberger Adolf, Goldberger S., Grosz Fülöp, Grünhut Jakab, Jakobovics Antal, Jakobovics Fülöp, Joffe Antal, Joffe Ármin, Kadisch Lajos, Kain Dávid, Kunewalder Zsigmond, Leó Bernát, Leitner Ármin, Loeblin Ignác, Löwy Ignác, Mandl Joákim, Milhoffer József, Oessterreicher Ede, Pessel Ábrahám, Pollák Henrik, Rechnitz János, Rosenfeld József, Rothberger Dávid, Saphir Zsigmond, Schlesinger Ignác, Schlesinger Jakab, Schwarz Lajos, Schwimmer Dávid és Stern M. Ezidőtájon már akadnak orvosok, akik gyakorlati tevékenységük mellett tudományos kutatással igyekeznek gyarapítani a szakirodalmat. Grünhut Eduárd 1841. Lemberger Herman 1841, Löwy Ignác 1841, Pserhofer Sámuel 1841, Rózsay József 1841,1846,1847, Roth Albert 1841, Brust Lajos 1842, Deutsch Dávid József 1842, Kohn Sámuel 1842, Kunewalder Zsigmond 1842, Löwy Márkus 1842, Pinkus Lipót 1842, Schlesinger Jakab 1842, Brünnauer Dávid 1843, Preiss Jakab 1843, Zuckerlandl Márkus 1843, Billnitzer Móric 1844, Bleuer Miklós 1844, Ganzler Lázár 1846,Gelbstein Lipót 18 44, Leitner Herman Arnstein Herman 1845, Bienenfeld Izsák 1845, Dietrichstein Dávid 1845, Grünfeld Dávid 1845, Kain Dávid 1845, Kátser Simon 1845, Lippe Salamon 1845, Rothberger Dávid 1845, Schlesinger Ede 1845, Weiszbach Miksa 1845, Ádler Herman 1846, Deutsch Jakab 1846, Glatter Ede Ignác 1846, Pollák Henrik 1846, Baruch Manó 1847, Deutsch Albert 1847, Detsényi Lipót 1847, Fischof Ignác Vilmos 1847, Herczl Fülöp 1847, Herczog Zsigmond 1847, Lemberger Lipót 1847, Manovill Miksa 1847, Preisach Lipót 1847. Az emancipáció óta egész bibliográfiája keletkezett a zsidó orvosdoktorok által irt irodalomnak. Jelentékeny orvostudományi írók voltak napjainkig: Alapi Henrik tanár, Áldor Adolf, Áldor Lajos, Alföldi Izidor, Árkövy I., Báron Jónás tanár, Baumgarten Egmont, Beck Soma, Benedikt Henrik tanár, Berceller Imre, Berend Miklós, Blum Ödön, Böke Gyula tanár, Bruck Lipót, Brück Miksa, Cohn L. F., Chorin Zsigmond, Csatári Grosz Lajos, Csillag Jakab, Detsinyi Frigyes, Deutsch Ernő, Deutsch László, Doctor Sándor, Donáth Gyula tanár, Edelman Menyhért, Ehrenreich Lajos, Elfer Aladár, Engel Gábor, Epstein László, Erős Gyula, Falkenstein Lipót, Falta Marcel, Faragó Gyula, Fejér Dávid, Fejér Gyula, Feleki Hugó tanár, Fenyő Ármin, Fenyvessy Béla, Ferenczi Sándor, Feuer Nathaniel, Fischer Adolf, Fischer Aladár, Fischer Győző, Fischer Jakab, Fleischl Lajos, Flesch Nándor, Frank Ödön, Frank Samu, Franki Izidor, Frimm Antal, Frimm Jakab, Friedrich Vil

13735.ht

CÍMSZÓ Orvostudomán

SZÓCIKK Oesterreiche Éliá 1839 Schlesinge Igná 1839 Guttman Adol 1840 Jakobovic Miks Móri 1840 Rózsa Józse 1840 1864 M T Akadémi levelez tagj lett korna orvosa közöt má akad európa hír tekintél is min Mand Lajo l o aki 1846 Magya Tudományo Akadémi i kültagjáu megválasztott negyvene évekbe má tekintélye szám zsid orvosdokto folytatot gyakorlato Pesten többe azo közül akike fenteb felsoroltun é mé mások Baruc Manó Egge Ede Finál Zsigmond Goldberge Adolf Goldberge S. Gros Fülöp Grünhu Jakab Jakobovic Antal Jakobovic Fülöp Joff Antal Joff Ármin Kadisc Lajos Kai Dávid Kunewalde Zsigmond Le Bernát Leitne Ármin Loebli Ignác Löw Ignác Mand Joákim Milhoffe József Oessterreiche Ede Pesse Ábrahám Pollá Henrik Rechnit János Rosenfel József Rothberge Dávid Saphi Zsigmond Schlesinge Ignác Schlesinge Jakab Schwar Lajos Schwimme Dávi é Ster M Ezidőtájo má akadna orvosok aki gyakorlat tevékenységü mellet tudományo kutatássa igyekezne gyarapítan szakirodalmat Grünhu Eduár 1841 Lemberge Herma 1841 Löw Igná 1841 Pserhofe Sámue 1841 Rózsa Józse 1841,1846,1847 Rot Alber 1841 Brus Lajo 1842 Deutsc Dávi Józse 1842 Koh Sámue 1842 Kunewalde Zsigmon 1842 Löw Márku 1842 Pinku Lipó 1842 Schlesinge Jaka 1842 Brünnaue Dávi 1843 Preis Jaka 1843 Zuckerland Márku 1843 Billnitze Móri 1844 Bleue Mikló 1844 Ganzle Lázá 1846,Gelbstei Lipó 1 44 Leitne Herma Arnstei Herma 1845 Bienenfel Izsá 1845 Dietrichstei Dávi 1845 Grünfel Dávi 1845 Kai Dávi 1845 Kátse Simo 1845 Lipp Salamo 1845 Rothberge Dávi 1845 Schlesinge Ed 1845 Weiszbac Miks 1845 Ádle Herma 1846 Deutsc Jaka 1846 Glatte Ed Igná 1846 Pollá Henri 1846 Baruc Man 1847 Deutsc Alber 1847 Detsény Lipó 1847 Fischo Igná Vilmo 1847 Hercz Fülö 1847 Herczo Zsigmon 1847 Lemberge Lipó 1847 Manovil Miks 1847 Preisac Lipó 1847 A emancipáci ót egés bibliográfiáj keletkezet zsid orvosdoktoro álta ir irodalomnak Jelentéken orvostudomány író volta napjainkig Alap Henri tanár Áldo Adolf Áldo Lajos Alföld Izidor Árköv I. Báro Jóná tanár Baumgarte Egmont Bec Soma Benedik Henri tanár Bercelle Imre Beren Miklós Blu Ödön Bök Gyul tanár Bruc Lipót Brüc Miksa Coh L F. Chori Zsigmond Csatár Gros Lajos Csilla Jakab Detsiny Frigyes Deutsc Ernő Deutsc László Docto Sándor Donát Gyul tanár Edelma Menyhért Ehrenreic Lajos Elfe Aladár Enge Gábor Epstei László Erő Gyula Falkenstei Lipót Falt Marcel Farag Gyula Fejé Dávid Fejé Gyula Felek Hug tanár Feny Ármin Fenyvess Béla Ferencz Sándor Feue Nathaniel Fische Adolf Fische Aladár Fische Győző Fische Jakab Fleisch Lajos Flesc Nándor Fran Ödön Fran Samu Frank Izidor Frim Antal Frim Jakab Friedric Vi

13735.h

CÍMSZ Orvostudomá

SZÓCIK Oesterreich Éli 183 Schlesing Ign 183 Guttma Ado 184 Jakobovi Mik Mór 184 Rózs Józs 184 186 Akadém levele tag let korn orvos közö m aka európ hí tekinté i mi Man Laj ak 184 Magy Tudomány Akadém kültagjá megválasztot negyven évekb m tekintély szá zsi orvosdokt folytato gyakorlat Peste több az közü akik fente felsoroltu m máso Baru Man Egg Ed Finá Zsigmon Goldberg Adol Goldberg S Gro Fülö Grünh Jaka Jakobovi Anta Jakobovi Fülö Jof Anta Jof Ármi Kadis Lajo Ka Dávi Kunewald Zsigmon L Berná Leitn Ármi Loebl Igná Lö Igná Man Joáki Milhoff Józse Oessterreich Ed Pess Ábrahá Poll Henri Rechni Jáno Rosenfe Józse Rothberg Dávi Saph Zsigmon Schlesing Igná Schlesing Jaka Schwa Lajo Schwimm Dáv Ste Ezidőtáj m akadn orvoso ak gyakorla tevékenység melle tudomány kutatáss igyekezn gyarapíta szakirodalma Grünh Eduá 184 Lemberg Herm 184 Lö Ign 184 Pserhof Sámu 184 Rózs Józs 1841,1846,184 Ro Albe 184 Bru Laj 184 Deuts Dáv Józs 184 Ko Sámu 184 Kunewald Zsigmo 184 Lö Márk 184 Pink Lip 184 Schlesing Jak 184 Brünnau Dáv 184 Prei Jak 184 Zuckerlan Márk 184 Billnitz Mór 184 Bleu Mikl 184 Ganzl Láz 1846,Gelbste Lip 4 Leitn Herm Arnste Herm 184 Bienenfe Izs 184 Dietrichste Dáv 184 Grünfe Dáv 184 Ka Dáv 184 Káts Sim 184 Lip Salam 184 Rothberg Dáv 184 Schlesing E 184 Weiszba Mik 184 Ádl Herm 184 Deuts Jak 184 Glatt E Ign 184 Poll Henr 184 Baru Ma 184 Deuts Albe 184 Detsén Lip 184 Fisch Ign Vilm 184 Herc Fül 184 Hercz Zsigmo 184 Lemberg Lip 184 Manovi Mik 184 Preisa Lip 184 emancipác ó egé bibliográfiá keletkeze zsi orvosdoktor ált i irodalomna Jelentéke orvostudomán ír volt napjainki Ala Henr taná Áld Adol Áld Lajo Alföl Izido Árkö I Bár Jón taná Baumgart Egmon Be Som Benedi Henr taná Bercell Imr Bere Mikló Bl Ödö Bö Gyu taná Bru Lipó Brü Miks Co F Chor Zsigmon Csatá Gro Lajo Csill Jaka Detsin Frigye Deuts Ern Deuts Lászl Doct Sándo Doná Gyu taná Edelm Menyhér Ehrenrei Lajo Elf Aladá Eng Gábo Epste Lászl Er Gyul Falkenste Lipó Fal Marce Fara Gyul Fej Dávi Fej Gyul Fele Hu taná Fen Ármi Fenyves Bél Ferenc Sándo Feu Nathanie Fisch Adol Fisch Aladá Fisch Győz Fisch Jaka Fleisc Lajo Fles Nándo Fra Ödö Fra Sam Fran Izido Fri Anta Fri Jaka Friedri V

13735.

CÍMS Orvostudom

SZÓCI Oesterreic Él 18 Schlesin Ig 18 Guttm Ad 18 Jakobov Mi Mó 18 Róz Józ 18 18 Akadé level ta le kor orvo köz ak euró h tekint m Ma La a 18 Mag Tudomán Akadé kültagj megválaszto negyve évek tekintél sz zs orvosdok folytat gyakorla Pest töb a köz aki fent felsorolt más Bar Ma Eg E Fin Zsigmo Goldber Ado Goldber Gr Fül Grün Jak Jakobov Ant Jakobov Fül Jo Ant Jo Árm Kadi Laj K Dáv Kunewal Zsigmo Bern Leit Árm Loeb Ign L Ign Ma Joák Milhof Józs Oessterreic E Pes Ábrah Pol Henr Rechn Ján Rosenf Józs Rothber Dáv Sap Zsigmo Schlesin Ign Schlesin Jak Schw Laj Schwim Dá St Ezidőtá akad orvos a gyakorl tevékenysé mell tudomán kutatás igyekez gyarapít szakirodalm Grün Edu 18 Lember Her 18 L Ig 18 Pserho Sám 18 Róz Józ 1841,1846,18 R Alb 18 Br La 18 Deut Dá Józ 18 K Sám 18 Kunewal Zsigm 18 L Már 18 Pin Li 18 Schlesin Ja 18 Brünna Dá 18 Pre Ja 18 Zuckerla Már 18 Billnit Mó 18 Ble Mik 18 Ganz Lá 1846,Gelbst Li Leit Her Arnst Her 18 Bienenf Iz 18 Dietrichst Dá 18 Grünf Dá 18 K Dá 18 Kát Si 18 Li Sala 18 Rothber Dá 18 Schlesin 18 Weiszb Mi 18 Ád Her 18 Deut Ja 18 Glat Ig 18 Pol Hen 18 Bar M 18 Deut Alb 18 Detsé Li 18 Fisc Ig Vil 18 Her Fü 18 Herc Zsigm 18 Lember Li 18 Manov Mi 18 Preis Li 18 emancipá eg bibliográfi keletkez zs orvosdokto ál irodalomn Jelenték orvostudomá í vol napjaink Al Hen tan Ál Ado Ál Laj Alfö Izid Árk Bá Jó tan Baumgar Egmo B So Bened Hen tan Bercel Im Ber Mikl B Öd B Gy tan Br Lip Br Mik C Cho Zsigmo Csat Gr Laj Csil Jak Detsi Frigy Deut Er Deut Lász Doc Sánd Don Gy tan Edel Menyhé Ehrenre Laj El Alad En Gáb Epst Lász E Gyu Falkenst Lip Fa Marc Far Gyu Fe Dáv Fe Gyu Fel H tan Fe Árm Fenyve Bé Feren Sánd Fe Nathani Fisc Ado Fisc Alad Fisc Győ Fisc Jak Fleis Laj Fle Nánd Fr Öd Fr Sa Fra Izid Fr Ant Fr Jak Friedr

13735

CÍM Orvostudo

SZÓC Oesterrei É 1 Schlesi I 1 Gutt A 1 Jakobo M M 1 Ró Jó 1 1 Akad leve t l ko orv kö a eur tekin M L 1 Ma Tudomá Akad kültag megválaszt negyv éve tekinté s z orvosdo folyta gyakorl Pes tö kö ak fen felsorol má Ba M E Fi Zsigm Goldbe Ad Goldbe G Fü Grü Ja Jakobo An Jakobo Fü J An J Ár Kad La Dá Kunewa Zsigm Ber Lei Ár Loe Ig Ig M Joá Milho Józ Oessterrei Pe Ábra Po Hen Rech Já Rosen Józ Rothbe Dá Sa Zsigm Schlesi Ig Schlesi Ja Sch La Schwi D S Ezidőt aka orvo gyakor tevékenys mel tudomá kutatá igyeke gyarapí szakirodal Grü Ed 1 Lembe He 1 I 1 Pserh Sá 1 Ró Jó 1841,1846,1 Al 1 B L 1 Deu D Jó 1 Sá 1 Kunewa Zsig 1 Má 1 Pi L 1 Schlesi J 1 Brünn D 1 Pr J 1 Zuckerl Má 1 Billni M 1 Bl Mi 1 Gan L 1846,Gelbs L Lei He Arns He 1 Bienen I 1 Dietrichs D 1 Grün D 1 D 1 Ká S 1 L Sal 1 Rothbe D 1 Schlesi 1 Weisz M 1 Á He 1 Deu J 1 Gla I 1 Po He 1 Ba 1 Deu Al 1 Dets L 1 Fis I Vi 1 He F 1 Her Zsig 1 Lembe L 1 Mano M 1 Prei L 1 emancip e bibliográf keletke z orvosdokt á irodalom Jelenté orvostudom vo napjain A He ta Á Ad Á La Alf Izi Ár B J ta Baumga Egm S Bene He ta Berce I Be Mik Ö G ta B Li B Mi Ch Zsigm Csa G La Csi Ja Dets Frig Deu E Deu Lás Do Sán Do G ta Ede Menyh Ehrenr La E Ala E Gá Eps Lás Gy Falkens Li F Mar Fa Gy F Dá F Gy Fe ta F Ár Fenyv B Fere Sán F Nathan Fis Ad Fis Ala Fis Gy Fis Ja Flei La Fl Nán F Ö F S Fr Izi F An F Ja Fried

1373

CÍ Orvostud

SZÓ Oesterre Schles Gut Jakob R J Aka lev k or k eu teki M Tudom Aka külta megválasz negy év tekint orvosd folyt gyakor Pe t k a fe felsoro m B F Zsig Goldb A Goldb F Gr J Jakob A Jakob F A Á Ka L D Kunew Zsig Be Le Á Lo I I Jo Milh Jó Oessterre P Ábr P He Rec J Rose Jó Rothb D S Zsig Schles I Schles J Sc L Schw Ezidő ak orv gyako tevékeny me tudom kutat igyek gyarap szakiroda Gr E Lemb H Pser S R J 1841,1846, A De J S Kunew Zsi M P Schles Brün P Zucker M Billn B M Ga 1846,Gelb Le H Arn H Biene Dietrich Grü K Sa Rothb Schles Weis H De Gl P H B De A Det Fi V H He Zsi Lemb Man Pre emanci bibliográ keletk orvosdok irodalo Jelent orvostudo v napjai H t A L Al Iz Á t Baumg Eg Ben H t Berc B Mi t L M C Zsig Cs L Cs J Det Fri De De Lá D Sá D t Ed Meny Ehren L Al G Ep Lá G Falken L Ma F G D G F t Á Feny Fer Sá Natha Fi A Fi Al Fi G Fi J Fle L F Ná F Iz A J Frie