13740.htm

CÍMSZÓ: Osvát

SZEMÉLYNÉV: Osvát Ernő

SZÓCIKK: "Osvát, 1. Ernő, újságíró, kritikus és szerkesztő, szül. 1877. Munkatársa csaknem valamennyi folyóiratnak, amelyben a világháború előtti újhangú magyar írónemzedék kibontakozni készül: a Magyar Géniusznak, Figyelőnek, Szerdának és szerkesztője az 1908. meginduló Nyugatnak; Néhány kritikán kívül ő maga semmit sem írt: mégis kétségtelen, hogy jelentős szerepe van az új magyar irodalom rangsorának megállapításában. Irodalmi tájékozottsága, a legellentétesebb stílusokra is rezonáló érzékenysége és befolyásolhatatlan ítélkezése elismert tekintéllyé avatták. Huszonötéves jubileuma alkalmából írótársai emlékkönyvet adtak ki tiszteletére (1927)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3740. címszó a lexikon => 552. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13740.htm

CÍMSZÓ: Osvát

SZEMÉLYNÉV: Osvát Ernő

SZÓCIKK: Osvát, 1. Ernő, újságíró, kritikus és szerkesztő, szül. 1877. Munkatársa csaknem valamennyi folyóiratnak, amelyben a világháború előtti újhangú magyar írónemzedék kibontakozni készül: a Magyar Géniusznak, Figyelőnek, Szerdának és szerkesztője az 1908. meginduló Nyugatnak; Néhány kritikán kívül ő maga semmit sem írt: mégis kétségtelen, hogy jelentős szerepe van az új magyar irodalom rangsorának megállapításában. Irodalmi tájékozottsága, a legellentétesebb stílusokra is rezonáló érzékenysége és befolyásolhatatlan ítélkezése elismert tekintéllyé avatták. Huszonötéves jubileuma alkalmából írótársai emlékkönyvet adtak ki tiszteletére 1927 .

13740.ht

CÍMSZÓ Osvá

SZEMÉLYNÉV Osvá Ern

SZÓCIKK Osvát 1 Ernő újságíró kritiku é szerkesztő szül 1877 Munkatárs csakne valamenny folyóiratnak amelybe világhábor előtt újhang magya írónemzedé kibontakozn készül Magya Géniusznak Figyelőnek Szerdána é szerkesztőj a 1908 megindul Nyugatnak Néhán kritiká kívü mag semmi se írt mégi kétségtelen hog jelentő szerep va a ú magya irodalo rangsorána megállapításában Irodalm tájékozottsága legellentéteseb stílusokr i rezonál érzékenység é befolyásolhatatla ítélkezés elismer tekintélly avatták Huszonötéve jubileum alkalmábó írótársa emlékkönyve adta k tiszteletér 192

13740.h

CÍMSZ Osv

SZEMÉLYNÉ Osv Er

SZÓCIK Osvá Ern újságír kritik szerkeszt szü 187 Munkatár csakn valamenn folyóiratna amelyb világhábo előt újhan magy írónemzed kibontakoz készü Magy Géniuszna Figyelőne Szerdán szerkesztő 190 megindu Nyugatna Néhá kritik kív ma semm s ír még kétségtele ho jelent szere v magy irodal rangsorán megállapításába Irodal tájékozottság legellentétese stílusok rezoná érzékenysé befolyásolhatatl ítélkezé elisme tekintéll avattá Huszonötév jubileu alkalmáb írótárs emlékkönyv adt tiszteleté 19

13740.

CÍMS Os

SZEMÉLYN Os E

SZÓCI Osv Er újságí kriti szerkesz sz 18 Munkatá csak valamen folyóiratn amely világháb elő újha mag írónemze kibontako kész Mag Géniuszn Figyelőn Szerdá szerkeszt 19 megind Nyugatn Néh kriti kí m sem í mé kétségtel h jelen szer mag iroda rangsorá megállapításáb Iroda tájékozottsá legellentétes stíluso rezon érzékenys befolyásolhatat ítélkez elism tekintél avatt Huszonöté jubile alkalmá írótár emlékköny ad tisztelet 1

13740

CÍM O

SZEMÉLY O

SZÓC Os E újság krit szerkes s 1 Munkat csa valame folyóirat amel világhá el újh ma írónemz kibontak kés Ma Géniusz Figyelő Szerd szerkesz 1 megin Nyugat Né krit k se m kétségte jele sze ma irod rangsor megállapításá Irod tájékozotts legellentéte stílus rezo érzékeny befolyásolhata ítélke elis tekinté avat Huszonöt jubil alkalm írótá emlékkön a tisztele

1374SZEMÉL

SZÓ O újsá kri szerke Munka cs valam folyóira ame világh e új m írónem kibonta ké M Génius Figyel Szer szerkes megi Nyuga N kri s kétségt jel sz m iro rangso megállapítás Iro tájékozott legellentét stílu rez érzéken befolyásolhat ítélk eli tekint ava Huszonö jubi alkal írót emlékkö tisztel