13741.htm

CÍMSZÓ: Osvát

SZEMÉLYNÉV: Osvát Kálmán

SZÓCIKK: "O. Kálmán, író, szül. Nagyváradon 1880. Elvégezte az orvosegyetemet, majd Marosvásárhelyen telepedett le, ahol 1919. megindította a Zord idők c. irodalmi folyóiratát. Más folyóiratokat is szerkesztett, de azok is megszűntek. Megjelent munkái: Levelek a fiamhoz; Románia felfedezése; Feljegyzések múló és nem múló dolgokról. 1928-ban szerkesztette és kiadta az Erdélyi Lexikont."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3741. címszó a lexikon => 675. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13741.htm

CÍMSZÓ: Osvát

SZEMÉLYNÉV: Osvát Kálmán

SZÓCIKK: O. Kálmán, író, szül. Nagyváradon 1880. Elvégezte az orvosegyetemet, majd Marosvásárhelyen telepedett le, ahol 1919. megindította a Zord idők c. irodalmi folyóiratát. Más folyóiratokat is szerkesztett, de azok is megszűntek. Megjelent munkái: Levelek a fiamhoz; Románia felfedezése; Feljegyzések múló és nem múló dolgokról. 1928-ban szerkesztette és kiadta az Erdélyi Lexikont.

13741.ht

CÍMSZÓ Osvá

SZEMÉLYNÉV Osvá Kálmá

SZÓCIKK O Kálmán író szül Nagyvárado 1880 Elvégezt a orvosegyetemet maj Marosvásárhelye telepedet le aho 1919 megindított Zor idő c irodalm folyóiratát Má folyóiratoka i szerkesztett d azo i megszűntek Megjelen munkái Levele fiamhoz Románi felfedezése Feljegyzése múl é ne múl dolgokról 1928-ba szerkesztett é kiadt a Erdély Lexikont

13741.h

CÍMSZ Osv

SZEMÉLYNÉ Osv Kálm

SZÓCIK Kálmá ír szü Nagyvárad 188 Elvégez orvosegyeteme ma Marosvásárhely telepede l ah 191 megindítot Zo id irodal folyóiratá M folyóiratok szerkesztet az megszűnte Megjele munká Level fiamho Román felfedezés Feljegyzés mú n mú dolgokró 1928-b szerkesztet kiad Erdél Lexikon

13741.

CÍMS Os

SZEMÉLYN Os Kál

SZÓCI Kálm í sz Nagyvára 18 Elvége orvosegyetem m Marosvásárhel teleped a 19 megindíto Z i iroda folyóirat folyóirato szerkeszte a megszűnt Megjel munk Leve fiamh Romá felfedezé Feljegyzé m m dolgokr 1928- szerkeszte kia Erdé Lexiko

13741

CÍM O

SZEMÉLY O Ká

SZÓC Kál s Nagyvár 1 Elvég orvosegyete Marosvásárhe telepe 1 megindít irod folyóira folyóirat szerkeszt megszűn Megje mun Lev fiam Rom felfedez Feljegyz dolgok 1928 szerkeszt ki Erd Lexik

1374SZEMÉL K

SZÓ Ká Nagyvá Elvé orvosegyet Marosvásárh telep megindí iro folyóir folyóira szerkesz megszű Megj mu Le fia Ro felfede Feljegy dolgo 192 szerkesz k Er Lexi