13743.htm

CÍMSZÓ: Ósz be-ósz

SZÓCIKK: Ósz be-ósz (h.). A jiddis nyelvhasználat­ban Osz-posz. Jelentése: betűről betűre. Akkor használják, mikor két embert, két eseményt, vagy két dolgot, de két gondolatot is összevetnek és az egyik tökéletesen olyan, mint a másik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3743. címszó a lexikon => 675. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13743.htm

CÍMSZÓ: Ósz be-ósz

SZÓCIKK: Ósz be-ósz h. . A jiddis nyelvhasználat­ban Osz-posz. Jelentése: betűről betűre. Akkor használják, mikor két embert, két eseményt, vagy két dolgot, de két gondolatot is összevetnek és az egyik tökéletesen olyan, mint a másik.

13743.ht

CÍMSZÓ Ós be-ós

SZÓCIKK Ós be-ós h jiddi nyelvhasználat­ba Osz-posz Jelentése betűrő betűre Akko használják miko ké embert ké eseményt vag ké dolgot d ké gondolato i összevetne é a egyi tökéletese olyan min másik

13743.h

CÍMSZ Ó be-ó

SZÓCIK Ó be-ó jidd nyelvhasználat­b Osz-pos Jelentés betűr betűr Akk használjá mik k ember k esemény va k dolgo k gondolat összevetn egy tökéletes olya mi mási

13743.

CÍMS be-

SZÓCI be- jid nyelvhasználat­ Osz-po Jelenté betű betű Ak használj mi embe esemén v dolg gondola összevet eg tökélete oly m más

13743

CÍM be

SZÓC be ji nyelvhasznála Osz-p Jelent bet bet A használ m emb esemé dol gondol összeve e tökélet ol má

1374

CÍ b

SZÓ b j nyelvhasznál Osz- Jelen be be haszná em esem do gondo összev tökéle o m