13748.htm

CÍMSZÓ: Ottenberg

SZEMÉLYNÉV: Ottenberg Tivadar

SZÓCIKK: Ottenberg Tivadar, szül. Aradon 1858., megh. 1917. Az aradi zsidó közéletnek évtizedeken keresztül vezetője, az aradi hitközségnek, valamint az aradi Kereskedelmi és Iparkamarának elnöke volt. 1912-ben udvari tanácsos lett. Vezérigazgatója volt az Aradi Első Takarékpénztárnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3748. címszó a lexikon => 675. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13748.htm

CÍMSZÓ: Ottenberg

SZEMÉLYNÉV: Ottenberg Tivadar

SZÓCIKK: Ottenberg Tivadar, szül. Aradon 1858., megh. 1917. Az aradi zsidó közéletnek évtizedeken keresztül vezetője, az aradi hitközségnek, valamint az aradi Kereskedelmi és Iparkamarának elnöke volt. 1912-ben udvari tanácsos lett. Vezérigazgatója volt az Aradi Első Takarékpénztárnak.

13748.ht

CÍMSZÓ Ottenber

SZEMÉLYNÉV Ottenber Tivada

SZÓCIKK Ottenber Tivadar szül Arado 1858. megh 1917 A arad zsid közéletne évtizedeke keresztü vezetője a arad hitközségnek valamin a arad Kereskedelm é Iparkamarána elnök volt 1912-be udvar tanácso lett Vezérigazgatój vol a Arad Els Takarékpénztárnak

13748.h

CÍMSZ Ottenbe

SZEMÉLYNÉ Ottenbe Tivad

SZÓCIK Ottenbe Tivada szü Arad 1858 meg 191 ara zsi közéletn évtizedek kereszt vezetőj ara hitközségne valami ara Kereskedel Iparkamarán elnö vol 1912-b udva tanács let Vezérigazgató vo Ara El Takarékpénztárna

13748.

CÍMS Ottenb

SZEMÉLYN Ottenb Tiva

SZÓCI Ottenb Tivad sz Ara 185 me 19 ar zs közélet évtizede keresz vezető ar hitközségn valam ar Kereskede Iparkamará eln vo 1912- udv tanác le Vezérigazgat v Ar E Takarékpénztárn

13748

CÍM Otten

SZEMÉLY Otten Tiv

SZÓC Otten Tiva s Ar 18 m 1 a z közéle évtized keres vezet a hitközség vala a Keresked Iparkamar el v 1912 ud taná l Vezérigazga A Takarékpénztár

1374

CÍ Otte

SZEMÉL Otte Ti

SZÓ Otte Tiv A 1 közél évtize kere veze hitközsé val Kereske Iparkama e 191 u tan Vezérigazg Takarékpénztá