13749.htm

CÍMSZÓ: Őszi

SZEMÉLYNÉV: Őszi Kornél

SZÓCIKK: "Őszi Kornél*, hírlapíró, szül. Szilágysomlyón 1869. Tanulmányainak befejezése után 1888. hírlapíró lett és több napilapnak sportrovatát vezette. 1896-ban a Sportélet, Favorit és Magyar Turf c. lapokat egybefoglaló sportsajtó-vállalatot alapított. Önálló munkái: Telivérek; Jó kompánia és egyéb elbeszélések.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3749. címszó a lexikon => 675. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13749.htm

CÍMSZÓ: Őszi

SZEMÉLYNÉV: Őszi Kornél

SZÓCIKK: Őszi Kornél*, hírlapíró, szül. Szilágysomlyón 1869. Tanulmányainak befejezése után 1888. hírlapíró lett és több napilapnak sportrovatát vezette. 1896-ban a Sportélet, Favorit és Magyar Turf c. lapokat egybefoglaló sportsajtó-vállalatot alapított. Önálló munkái: Telivérek; Jó kompánia és egyéb elbeszélések.

13749.ht

CÍMSZÓ Ősz

SZEMÉLYNÉV Ősz Korné

SZÓCIKK Ősz Kornél* hírlapíró szül Szilágysomlyó 1869 Tanulmányaina befejezés utá 1888 hírlapír let é töb napilapna sportrovatá vezette 1896-ba Sportélet Favori é Magya Tur c lapoka egybefoglal sportsajtó-vállalato alapított Önáll munkái Telivérek J kompáni é egyé elbeszélések

13749.h

CÍMSZ Ős

SZEMÉLYNÉ Ős Korn

SZÓCIK Ős Kornél hírlapír szü Szilágysomly 186 Tanulmányain befejezé ut 188 hírlapí le tö napilapn sportrovat vezett 1896-b Sportéle Favor Magy Tu lapok egybefogla sportsajtó-vállalat alapítot Önál munká Telivére kompán egy elbeszélése

13749.

CÍMS Ő

SZEMÉLYN Ő Kor

SZÓCI Ő Korné hírlapí sz Szilágysoml 18 Tanulmányai befejez u 18 hírlap l t napilap sportrova vezet 1896- Sportél Favo Mag T lapo egybefogl sportsajtó-vállala alapíto Öná munk Telivér kompá eg elbeszélés

13749

CÍM

SZEMÉLY Ko

SZÓC Korn hírlap s Szilágysom 1 Tanulmánya befeje 1 hírla napila sportrov veze 1896 Sporté Fav Ma lap egybefog sportsajtó-vállal alapít Ön mun Telivé komp e elbeszélé

1374SZEMÉL K

SZÓ Kor hírla Szilágyso Tanulmány befej hírl napil sportro vez 189 Sport Fa M la egybefo sportsajtó-válla alapí Ö mu Teliv kom elbeszél