13750.htm

CÍMSZÓ: Oszur

SZÓCIKK: Oszur (h. ószer). Tilos. A jiddis nyelvhasználatban ebből képződött a cáfolás vagy tagadás kifejezésére az azószer szóforma. A tiltott dolgokra való asszociációval annyit jelent, hogy : tagadom, nem vállalom, lehetetlennek tartom, mint ahogy a tiltott dolgok élvezete is lehetetlen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3750. címszó a lexikon => 676. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13750.htm

CÍMSZÓ: Oszur

SZÓCIKK: Oszur h. ószer . Tilos. A jiddis nyelvhasználatban ebből képződött a cáfolás vagy tagadás kifejezésére az azószer szóforma. A tiltott dolgokra való asszociációval annyit jelent, hogy : tagadom, nem vállalom, lehetetlennek tartom, mint ahogy a tiltott dolgok élvezete is lehetetlen.

13750.ht

CÍMSZÓ Oszu

SZÓCIKK Oszu h ósze Tilos jiddi nyelvhasználatba ebbő képződöt cáfolá vag tagadá kifejezésér a azósze szóforma tiltot dolgokr val asszociációva annyi jelent hog tagadom ne vállalom lehetetlenne tartom min ahog tiltot dolgo élvezet i lehetetlen

13750.h

CÍMSZ Osz

SZÓCIK Osz ósz Tilo jidd nyelvhasználatb ebb képződö cáfol va tagad kifejezésé azósz szóform tilto dolgok va asszociációv anny jelen ho tagado n vállalo lehetetlenn tarto mi aho tilto dolg élveze lehetetle

13750.

CÍMS Os

SZÓCI Os ós Til jid nyelvhasználat eb képződ cáfo v taga kifejezés azós szófor tilt dolgo v asszociáció ann jele h tagad vállal lehetetlen tart m ah tilt dol élvez lehetetl

13750

CÍM O

SZÓC O ó Ti ji nyelvhasznála e képző cáf tag kifejezé azó szófo til dolg asszociáci an jel taga válla lehetetle tar a til do élve lehetet

1375SZÓ T j nyelvhasznál képz cá ta kifejez az szóf ti dol asszociác a je tag váll lehetetl ta ti d élv lehete