13757.htm

CÍMSZÓ: Ozjósir

SZÓCIKK: "Ozjósir (h.). Magyarul: akkor énekelte. Kezdete és egyszersmind közkeletű neve annak a bibliai résznek, mely Izraelnek a Vörös-tengernél mondott diadalénekét tartalmazza. E rész a reggeli istentiszteletnél is helyet kapott (l. Sacharisz) hol M. II. 15. 1-18. versek után még B. 22. 29; Obad. 1. 21; Zech. 14. 9; M. V. 6. 4. verseket is hozzáillesztik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3757. címszó a lexikon => 676. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13757.htm

CÍMSZÓ: Ozjósir

SZÓCIKK: Ozjósir h. . Magyarul: akkor énekelte. Kezdete és egyszersmind közkeletű neve annak a bibliai résznek, mely Izraelnek a Vörös-tengernél mondott diadalénekét tartalmazza. E rész a reggeli istentiszteletnél is helyet kapott l. Sacharisz hol M. II. 15. 1-18. versek után még B. 22. 29; Obad. 1. 21; Zech. 14. 9; M. V. 6. 4. verseket is hozzáillesztik.

13757.ht

CÍMSZÓ Ozjósi

SZÓCIKK Ozjósi h Magyarul akko énekelte Kezdet é egyszersmin közkelet nev anna biblia résznek mel Izraelne Vörös-tengerné mondot diadaléneké tartalmazza rés reggel istentiszteletné i helye kapot l Sacharis ho M II 15 1-18 verse utá mé B 22 29 Obad 1 21 Zech 14 9 M V 6 4 verseke i hozzáillesztik

13757.h

CÍMSZ Ozjós

SZÓCIK Ozjós Magyaru akk énekelt Kezde egyszersmi közkele ne ann bibli részne me Izraeln Vörös-tengern mondo diadalének tartalmazz ré regge istentiszteletn hely kapo Sachari h I 1 1-1 vers ut m 2 2 Oba 2 Zec 1 versek hozzáilleszti

13757.

CÍMS Ozjó

SZÓCI Ozjó Magyar ak énekel Kezd egyszersm közkel n an bibl részn m Izrael Vörös-tenger mond diadaléne tartalmaz r regg istentisztelet hel kap Sachar 1- ver u Ob Ze verse hozzáilleszt

13757

CÍM Ozj

SZÓC Ozj Magya a éneke Kez egyszers közke a bib rész Izrae Vörös-tenge mon diadalén tartalma reg istentisztele he ka Sacha 1 ve O Z vers hozzáillesz

1375

CÍ Oz

SZÓ Oz Magy ének Ke egyszer közk bi rés Izra Vörös-teng mo diadalé tartalm re istentisztel h k Sach v ver hozzáilles