13758.htm

CÍMSZÓ: Ötvös

SZEMÉLYNÉV: Ötvös Leó

SZÓCIKK: Ötvös Leó, író, szül. Budapesten 1881. Fia volt Silberstein Ötvös Adolf (1. o.) esztétikusnak. A budapesti egyetem jogi fakultását végezte, majd belső munkatársa lett a Magyar Szó, a Budapesti Napló, később a Polgár, Egyetértés s végül a Neues Pester Journalnak. Politikai tanulmányain kívül jelentékeny műfordítói munkásságot is fejtett ki. Több kötet költeményt, egy novelláskötetet és egy operettszöveget írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3758. címszó a lexikon => 676. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13758.htm

CÍMSZÓ: Ötvös

SZEMÉLYNÉV: Ötvös Leó

SZÓCIKK: Ötvös Leó, író, szül. Budapesten 1881. Fia volt Silberstein Ötvös Adolf 1. o. esztétikusnak. A budapesti egyetem jogi fakultását végezte, majd belső munkatársa lett a Magyar Szó, a Budapesti Napló, később a Polgár, Egyetértés s végül a Neues Pester Journalnak. Politikai tanulmányain kívül jelentékeny műfordítói munkásságot is fejtett ki. Több kötet költeményt, egy novelláskötetet és egy operettszöveget írt.

13758.ht

CÍMSZÓ Ötvö

SZEMÉLYNÉV Ötvö Le

SZÓCIKK Ötvö Leó író szül Budapeste 1881 Fi vol Silberstei Ötvö Adol 1 o esztétikusnak budapest egyete jog fakultásá végezte maj bels munkatárs let Magya Szó Budapest Napló későb Polgár Egyetérté végü Neue Peste Journalnak Politika tanulmányai kívü jelentéken műfordító munkásságo i fejtet ki Töb köte költeményt eg novelláskötete é eg operettszövege írt

13758.h

CÍMSZ Ötv

SZEMÉLYNÉ Ötv L

SZÓCIK Ötv Le ír szü Budapest 188 F vo Silberste Ötv Ado esztétikusna budapes egyet jo fakultás végezt ma bel munkatár le Magy Sz Budapes Napl késő Polgá Egyetért vég Neu Pest Journalna Politik tanulmánya kív jelentéke műfordít munkásság fejte k Tö köt költemény e novelláskötet e operettszöveg ír

13758.

CÍMS Öt

SZEMÉLYN Öt

SZÓCI Öt L í sz Budapes 18 v Silberst Öt Ad esztétikusn budape egye j fakultá végez m be munkatá l Mag S Budape Nap kés Polg Egyetér vé Ne Pes Journaln Politi tanulmány kí jelenték műfordí munkássá fejt T kö költemén novellásköte operettszöve í

13758

CÍM Ö

SZEMÉLY Ö

SZÓC Ö s Budape 1 Silbers Ö A esztétikus budap egy fakult vége b munkat Ma Budap Na ké Pol Egyeté v N Pe Journal Polit tanulmán k jelenté műford munkáss fej k költemé novellásköt operettszöv

1375SZEMÉL

SZÓ Budap Silber esztétiku buda eg fakul vég munka M Buda N k Po Egyet P Journa Poli tanulmá jelent műfor munkás fe költem novelláskö operettszö