13769.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Béla

SZÓCIKK: Pap, 1. Béla, szül. Bodrogkeresztúron 1866. márc. 15. 1888-1897-ig a budapesti Rabbiképző növendéke volt. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1898. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Munkája: Abulmeni Maimuni Ábrahám élete és művei (Budapest 1896).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3769. címszó a lexikon => 678. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13769.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Béla

SZÓCIKK: Pap, 1. Béla, szül. Bodrogkeresztúron 1866. márc. 15. 1888-1897-ig a budapesti Rabbiképző növendéke volt. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1898. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Munkája: Abulmeni Maimuni Ábrahám élete és művei Budapest 1896 .

13769.ht

CÍMSZÓ Pa

SZEMÉLYNÉV Pa Bél

SZÓCIKK Pap 1 Béla szül Bodrogkeresztúro 1866 márc 15 1888-1897-i budapest Rabbiképz növendék volt 1896-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1898 pedi rabbivá Azót Pest Izraelit Hitközsé vallástanára Munkája Abulmen Maimun Ábrahá élet é műve Budapes 189

13769.h

CÍMSZ P

SZEMÉLYNÉ P Bé

SZÓCIK Pa Bél szü Bodrogkeresztúr 186 már 1 1888-1897- budapes Rabbikép növendé vol 1896-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv Azó Pes Izraeli Hitközs vallástanár Munkáj Abulme Maimu Ábrah éle műv Budape 18

13769.

CÍMS

SZEMÉLYN B

SZÓCI P Bé sz Bodrogkeresztú 18 má 1888-1897 budape Rabbiké növend vo 1896- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi Az Pe Izrael Hitköz vallástaná Munká Abulm Maim Ábra él mű Budap 1

13769

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC B s Bodrogkereszt 1 m 1888-189 budap Rabbik növen v 1896 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A P Izrae Hitkö vallástan Munk Abul Mai Ábr é m Buda

1376



SZEMÉL

SZÓ Bodrogkeresz 1888-18 buda Rabbi növe 189 av bölcsészdok Budape rab Izra Hitk vallásta Mun Abu Ma Áb Bud