13774.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Dávid

SZÓCIKK: "P. Dávid, ügyvéd, közgazdasági író, szül. Csecsén 1868. szept. 2., megh. Budapesten 1919. nov. 29. A budapesti egyetemen tanult s az ügyvédi oklevél megszerzése után irodát nyitott. Hosszabb ideig újságíró is volt és a Magyar Hírlap közgazdasági rovatát vezette. Később a M. F. T. R. titkára, majd több nagy vállalat ügyésze volt. Folyóiratokba és napilapokba írott értékes tanulmányain kívül a következő művei jelentek meg: Gabonahatáridőüzlet (1890); Az olasz valuta története (1892, Akadémiai pályadíjjal kitüntetve); Az adók reformja (1894, Akadémiai díjjal kitüntetve); A zárszámadás joga (1897); A tengerszem kérdése (1902); A kúriai bíráskodás képviselőválasztási ügyekben (1902); Magyar vámterület (1904)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3774. címszó a lexikon => 681. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13774.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Dávid

SZÓCIKK: P. Dávid, ügyvéd, közgazdasági író, szül. Csecsén 1868. szept. 2., megh. Budapesten 1919. nov. 29. A budapesti egyetemen tanult s az ügyvédi oklevél megszerzése után irodát nyitott. Hosszabb ideig újságíró is volt és a Magyar Hírlap közgazdasági rovatát vezette. Később a M. F. T. R. titkára, majd több nagy vállalat ügyésze volt. Folyóiratokba és napilapokba írott értékes tanulmányain kívül a következő művei jelentek meg: Gabonahatáridőüzlet 1890 ; Az olasz valuta története 1892, Akadémiai pályadíjjal kitüntetve ; Az adók reformja 1894, Akadémiai díjjal kitüntetve ; A zárszámadás joga 1897 ; A tengerszem kérdése 1902 ; A kúriai bíráskodás képviselőválasztási ügyekben 1902 ; Magyar vámterület 1904 .

13774.ht

CÍMSZÓ Pa

SZEMÉLYNÉV Pa Dávi

SZÓCIKK P Dávid ügyvéd közgazdaság író szül Csecsé 1868 szept 2. megh Budapeste 1919 nov 29 budapest egyeteme tanul a ügyvéd oklevé megszerzés utá irodá nyitott Hosszab idei újságír i vol é Magya Hírla közgazdaság rovatá vezette Későb M F T R titkára maj töb nag vállala ügyész volt Folyóiratokb é napilapokb írot értéke tanulmányai kívü következ műve jelente meg Gabonahatáridőüzle 189 A olas valut történet 1892 Akadémia pályadíjja kitüntetv A adó reformj 1894 Akadémia díjja kitüntetv zárszámadá jog 189 tengersze kérdés 190 kúria bíráskodá képviselőválasztás ügyekbe 190 Magya vámterüle 190

13774.h

CÍMSZ P

SZEMÉLYNÉ P Dáv

SZÓCIK Dávi ügyvé közgazdasá ír szü Csecs 186 szep 2 meg Budapest 191 no 2 budapes egyetem tanu ügyvé oklev megszerzé ut irod nyitot Hossza ide újságí vo Magy Hírl közgazdasá rovat vezett Késő titkár ma tö na vállal ügyés vol Folyóiratok napilapok íro érték tanulmánya kív követke műv jelent me Gabonahatáridőüzl 18 ola valu történe 189 Akadémi pályadíjj kitüntet ad reform 189 Akadémi díjj kitüntet zárszámad jo 18 tengersz kérdé 19 kúri bíráskod képviselőválasztá ügyekb 19 Magy vámterül 19

13774.

CÍMS

SZEMÉLYN Dá

SZÓCI Dáv ügyv közgazdas í sz Csec 18 sze me Budapes 19 n budape egyete tan ügyv okle megszerz u iro nyito Hossz id újság v Mag Hír közgazdas rova vezet Kés titká m t n válla ügyé vo Folyóirato napilapo ír érté tanulmány kí követk mű jelen m Gabonahatáridőüz 1 ol val történ 18 Akadém pályadíj kitünte a refor 18 Akadém díj kitünte zárszáma j 1 tengers kérd 1 kúr bírásko képviselőválaszt ügyek 1 Mag vámterü 1

13774

CÍM

SZEMÉLY D

SZÓC Dá ügy közgazda s Cse 1 sz m Budape 1 budap egyet ta ügy okl megszer ir nyit Hoss i újsá Ma Hí közgazda rov veze Ké titk váll ügy v Folyóirat napilap í ért tanulmán k követ m jele Gabonahatáridőü o va törté 1 Akadé pályadí kitünt refo 1 Akadé dí kitünt zárszám tenger kér kú bírásk képviselőválasz ügye Ma vámter

1377SZEMÉL

SZÓ D üg közgazd Cs s Budap buda egye t üg ok megsze i nyi Hos újs M H közgazd ro vez K tit vál üg Folyóira napila ér tanulmá köve jel Gabonahatáridő v tört Akad pályad kitün ref Akad d kitün zárszá tenge ké k bírás képviselőválas ügy M vámte