13775.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Dezső

SZÓCIKK: "P. Dezső*, szociálpolitikai író, államtitkár, egyetemi tanár, szül. Szelevényen 1871. júl. 29. A budapesti egyetemen tanult s miután jogi doktorátust tett, a kereskedelmi minisztérium szolgálatába állott. 1918-ban h. államtitkár, később egyszersmind a közgazdaságtani egyetem tanára lett. Főbb művei: La vente a temperament des valeurs mobiliéres (1900); A kötvénykibocsátások biztosítása (1902); A törlesztéses államadósságok (1906, Akadémiai jutalmat nyert); A munkaszerződésből eredő követelések biztosítása (1911); Az otthoni munka törvényes szabályozása (1912); Békeszerződés és munkaügy (1920). Állandó munkatársa több hazai és külföldi közgazdasági és jogi folyóiratnak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3775. címszó a lexikon => 681. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13775.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Dezső

SZÓCIKK: P. Dezső*, szociálpolitikai író, államtitkár, egyetemi tanár, szül. Szelevényen 1871. júl. 29. A budapesti egyetemen tanult s miután jogi doktorátust tett, a kereskedelmi minisztérium szolgálatába állott. 1918-ban h. államtitkár, később egyszersmind a közgazdaságtani egyetem tanára lett. Főbb művei: La vente a temperament des valeurs mobiliéres 1900 ; A kötvénykibocsátások biztosítása 1902 ; A törlesztéses államadósságok 1906, Akadémiai jutalmat nyert ; A munkaszerződésből eredő követelések biztosítása 1911 ; Az otthoni munka törvényes szabályozása 1912 ; Békeszerződés és munkaügy 1920 . Állandó munkatársa több hazai és külföldi közgazdasági és jogi folyóiratnak.

13775.ht

CÍMSZÓ Pa

SZEMÉLYNÉV Pa Dezs

SZÓCIKK P Dezső* szociálpolitika író államtitkár egyetem tanár szül Szelevénye 1871 júl 29 budapest egyeteme tanul miutá jog doktorátus tett kereskedelm minisztériu szolgálatáb állott 1918-ba h államtitkár későb egyszersmin közgazdaságtan egyete tanár lett Főb művei L vent temperamen de valeur mobiliére 190 kötvénykibocsátáso biztosítás 190 törlesztése államadósságo 1906 Akadémia jutalma nyer munkaszerződésbő ered követelése biztosítás 191 A otthon munk törvénye szabályozás 191 Békeszerződé é munkaüg 192 Álland munkatárs töb haza é külföld közgazdaság é jog folyóiratnak

13775.h

CÍMSZ P

SZEMÉLYNÉ P Dez

SZÓCIK Dezső szociálpolitik ír államtitká egyete taná szü Szelevény 187 jú 2 budapes egyetem tanu miut jo doktorátu tet kereskedel minisztéri szolgálatá állot 1918-b államtitká késő egyszersmi közgazdaságta egyet taná let Fő műve ven temperame d valeu mobiliér 19 kötvénykibocsátás biztosítá 19 törlesztés államadósság 190 Akadémi jutalm nye munkaszerződésb ere követelés biztosítá 19 ottho mun törvény szabályozá 19 Békeszerződ munkaü 19 Állan munkatár tö haz külföl közgazdasá jo folyóiratna

13775.

CÍMS

SZEMÉLYN De

SZÓCI Dezs szociálpoliti í államtitk egyet tan sz Szelevén 18 j budape egyete tan miu j doktorát te kereskede minisztér szolgálat állo 1918- államtitk kés egyszersm közgazdaságt egye tan le F műv ve temperam vale mobilié 1 kötvénykibocsátá biztosít 1 törleszté államadóssá 19 Akadém jutal ny munkaszerződés er követelé biztosít 1 otth mu törvén szabályoz 1 Békeszerző munka 1 Álla munkatá t ha külfö közgazdas j folyóiratn

13775

CÍM

SZEMÉLY D

SZÓC Dez szociálpolit államtit egye ta s Szelevé 1 budap egyet ta mi doktorá t keresked miniszté szolgála áll 1918 államtit ké egyszers közgazdaság egy ta l mű v tempera val mobili kötvénykibocsát biztosí törleszt államadóss 1 Akadé juta n munkaszerződé e követel biztosí ott m törvé szabályo Békeszerz munk Áll munkat h külf közgazda folyóirat

1377SZEMÉL

SZÓ De szociálpoli államti egy t Szelev buda egye t m doktor kereske miniszt szolgál ál 191 államti k egyszer közgazdasá eg t m temper va mobil kötvénykibocsá biztos törlesz államadós Akad jut munkaszerződ követe biztos ot törv szabály Békeszer mun Ál munka kül közgazd folyóira