13777.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Géza

SZÓCIKK: P. II. Géza festő, szül. Ungváron 1883. Főleg táj- és állatképeket fest erősen dekoratív vonalstilizálással. Fő kifejezési eszköze a vízfesték és színes kréta. Művészeti tanulmányait az Iparművészeti iskolában és a Mintarajziskolában kezdte. Kiállított a Műcsarnokban, a Nemzeti Szalonban és a háború után a Belvedere Szalonban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3777. címszó a lexikon => 681. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13777.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Géza

SZÓCIKK: P. II. Géza festő, szül. Ungváron 1883. Főleg táj- és állatképeket fest erősen dekoratív vonalstilizálással. Fő kifejezési eszköze a vízfesték és színes kréta. Művészeti tanulmányait az Iparművészeti iskolában és a Mintarajziskolában kezdte. Kiállított a Műcsarnokban, a Nemzeti Szalonban és a háború után a Belvedere Szalonban.

13777.ht

CÍMSZÓ Pa

SZEMÉLYNÉV Pa Géz

SZÓCIKK P II Géz festő szül Ungváro 1883 Főle táj é állatképeke fes erőse dekoratí vonalstilizálással F kifejezés eszköz vízfesté é színe kréta Művészet tanulmányai a Iparművészet iskolába é Mintarajziskolába kezdte Kiállítot Műcsarnokban Nemzet Szalonba é hábor utá Belveder Szalonban

13777.h

CÍMSZ P

SZEMÉLYNÉ P Gé

SZÓCIK I Gé fest szü Ungvár 188 Fől tá állatképek fe erős dekorat vonalstilizálássa kifejezé eszkö vízfest szín krét Művésze tanulmánya Iparművésze iskoláb Mintarajziskoláb kezdt Kiállíto Műcsarnokba Nemze Szalonb hábo ut Belvede Szalonba

13777.

CÍMS

SZEMÉLYN G

SZÓCI G fes sz Ungvá 18 Fő t állatképe f erő dekora vonalstilizáláss kifejez eszk vízfes szí kré Művész tanulmány Iparművész iskolá Mintarajziskolá kezd Kiállít Műcsarnokb Nemz Szalon háb u Belved Szalonb

13777

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC fe s Ungv 1 F állatkép er dekor vonalstilizálás kifeje esz vízfe sz kr Művés tanulmán Iparművés iskol Mintarajziskol kez Kiállí Műcsarnok Nem Szalo há Belve Szalon

1377SZEMÉL

SZÓ f Ung állatké e deko vonalstilizálá kifej es vízf s k Művé tanulmá Iparművé isko Mintarajzisko ke Kiáll Műcsarno Ne Szal h Belv Szalo