13778.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Illés

SZÓCIKK: P. Illés bölcsész, középiskolai tanár, Kohn Eliezer békéscsabai rabbi fia, szül Dunaföldvárott (Tolna vm.) 1875. A kassai Kazinczy-kör tagja. Cikkei az Országos Tanáregyesület Közlönyében és az Egyetemes Philologiai Közlönyben jelentek meg. önálló műve: Arany János hun éposza.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3778. címszó a lexikon => 682. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13778.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Illés

SZÓCIKK: P. Illés bölcsész, középiskolai tanár, Kohn Eliezer békéscsabai rabbi fia, szül Dunaföldvárott Tolna vm. 1875. A kassai Kazinczy-kör tagja. Cikkei az Országos Tanáregyesület Közlönyében és az Egyetemes Philologiai Közlönyben jelentek meg. önálló műve: Arany János hun éposza.

13778.ht

CÍMSZÓ Pa

SZEMÉLYNÉV Pa Illé

SZÓCIKK P Illé bölcsész középiskola tanár Koh Elieze békéscsaba rabb fia szü Dunaföldvárot Toln vm 1875 kassa Kazinczy-kö tagja Cikke a Országo Tanáregyesüle Közlönyébe é a Egyeteme Philologia Közlönybe jelente meg önáll műve Aran Jáno hu éposza

13778.h

CÍMSZ P

SZEMÉLYNÉ P Ill

SZÓCIK Ill bölcsés középiskol taná Ko Eliez békéscsab rab fi sz Dunaföldváro Tol v 187 kass Kazinczy-k tagj Cikk Ország Tanáregyesül Közlönyéb Egyetem Philologi Közlönyb jelent me önál műv Ara Ján h éposz

13778.

CÍMS

SZEMÉLYN Il

SZÓCI Il bölcsé középisko tan K Elie békéscsa ra f s Dunaföldvár To 18 kas Kazinczy- tag Cik Orszá Tanáregyesü Közlönyé Egyete Philolog Közlöny jelen m öná mű Ar Já épos

13778

CÍM

SZEMÉLY I

SZÓC I bölcs középisk ta Eli békéscs r Dunaföldvá T 1 ka Kazinczy ta Ci Orsz Tanáregyes Közlöny Egyet Philolo Közlön jele ön m A J épo

1377SZEMÉL

SZÓ bölc középis t El békésc Dunaföldv k Kazincz t C Ors Tanáregye Közlön Egye Philol Közlö jel ö ép