13779.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Salamon

SZÓCIKK: P Salamon, postaügyi szakíró, szül. Alsóbajomban 1869. márc. 10. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte és a doktorátus megszerzése után a posta szolgálatába állott s ott főigazgatói rangra emelkedett. Számos cikke jelent meg napi- és szakfolyóiratokban, magyar és német nyelven. A postai készpénzforgalom csökkentésére irányuló újítások tervezése, szabályozása és fejlesztése, továbbá az átutalási rendszer meghonosítása körül eredményes tevékenységet fejtett ki. Nyugalombavonulásakor 1928. kiadta visszaemlékezéseit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3779. címszó a lexikon => 682. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13779.htm

CÍMSZÓ: Pap

SZEMÉLYNÉV: Pap Salamon

SZÓCIKK: P Salamon, postaügyi szakíró, szül. Alsóbajomban 1869. márc. 10. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte és a doktorátus megszerzése után a posta szolgálatába állott s ott főigazgatói rangra emelkedett. Számos cikke jelent meg napi- és szakfolyóiratokban, magyar és német nyelven. A postai készpénzforgalom csökkentésére irányuló újítások tervezése, szabályozása és fejlesztése, továbbá az átutalási rendszer meghonosítása körül eredményes tevékenységet fejtett ki. Nyugalombavonulásakor 1928. kiadta visszaemlékezéseit.

13779.ht

CÍMSZÓ Pa

SZEMÉLYNÉV Pa Salamo

SZÓCIKK Salamon postaügy szakíró szül Alsóbajomba 1869 márc 10 Jog tanulmányai budapest egyeteme végezt é doktorátu megszerzés utá post szolgálatáb állot ot főigazgató rangr emelkedett Számo cikk jelen me napi é szakfolyóiratokban magya é néme nyelven posta készpénzforgalo csökkentésér irányul újításo tervezése szabályozás é fejlesztése tovább a átutalás rendsze meghonosítás körü eredménye tevékenysége fejtet ki Nyugalombavonulásako 1928 kiadt visszaemlékezéseit

13779.h

CÍMSZ P

SZEMÉLYNÉ P Salam

SZÓCIK Salamo postaüg szakír szü Alsóbajomb 186 már 1 Jo tanulmánya budapes egyetem végez doktorát megszerzé ut pos szolgálatá állo o főigazgat rang emelkedet Szám cik jele m nap szakfolyóiratokba magy ném nyelve post készpénzforgal csökkentésé irányu újítás tervezés szabályozá fejlesztés továb átutalá rendsz meghonosítá kör eredmény tevékenység fejte k Nyugalombavonulásak 192 kiad visszaemlékezései

13779.

CÍMS

SZEMÉLYN Sala

SZÓCI Salam postaü szakí sz Alsóbajom 18 má J tanulmány budape egyete vége doktorá megszerz u po szolgálat áll főigazga ran emelkede Szá ci jel na szakfolyóiratokb mag né nyelv pos készpénzforga csökkentés irány újítá tervezé szabályoz fejleszté tová átutal rends meghonosít kö eredmén tevékenysé fejt Nyugalombavonulása 19 kia visszaemlékezése

13779

CÍM

SZEMÉLY Sal

SZÓC Sala posta szak s Alsóbajo 1 m tanulmán budap egyet vég doktor megszer p szolgála ál főigazg ra emelked Sz c je n szakfolyóiratok ma n nyel po készpénzforg csökkenté irán újít tervez szabályo fejleszt tov átuta rend meghonosí k eredmé tevékenys fej Nyugalombavonulás 1 ki visszaemlékezés

1377SZEMÉL Sa

SZÓ Sal post sza Alsóbaj tanulmá buda egye vé dokto megsze szolgál á főigaz r emelke S j szakfolyóirato m nye p készpénzfor csökkent irá újí terve szabály fejlesz to átut ren meghonos eredm tevékeny fe Nyugalombavonulá k visszaemlékezé