13784.htm

CÍMSZÓ: Pap-Rosenberg

SZEMÉLYNÉV: Pap-Rosenberg Lajos

SZÓCIKK: "Pap-Rosenberg Lajos, rabbi, szül. Máramarosszigeten 1863. ápr. 25. A berlini ós budapesti egyetemeken bölcsészetet hallgatott, a berlini rabbi-szemináriumon rabbikiképzést nyert. 1889-1893-ig Gyöngyösön, 1892-1893-ig Gödöllőn, 1893-1918-ig Brassóban lelkészkedett. A világháborúban tábori lelkész volt, 1901. és 1902. az Alliance megbízásából harmincezer román kivándorló zsidó visszatelepítésében vezető szerepet játszott. Művei: A biblia és tanai; Szónoklatok. - Fia P. József, író Kolozsváron, szül. Brassóban 1896. Két könyve jelent meg: Első könyv (1924) és Kiáltás a barátért (1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3784. címszó a lexikon => 682. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13784.htm

CÍMSZÓ: Pap-Rosenberg

SZEMÉLYNÉV: Pap-Rosenberg Lajos

SZÓCIKK: Pap-Rosenberg Lajos, rabbi, szül. Máramarosszigeten 1863. ápr. 25. A berlini ós budapesti egyetemeken bölcsészetet hallgatott, a berlini rabbi-szemináriumon rabbikiképzést nyert. 1889-1893-ig Gyöngyösön, 1892-1893-ig Gödöllőn, 1893-1918-ig Brassóban lelkészkedett. A világháborúban tábori lelkész volt, 1901. és 1902. az Alliance megbízásából harmincezer román kivándorló zsidó visszatelepítésében vezető szerepet játszott. Művei: A biblia és tanai; Szónoklatok. - Fia P. József, író Kolozsváron, szül. Brassóban 1896. Két könyve jelent meg: Első könyv 1924 és Kiáltás a barátért 1925 .

13784.ht

CÍMSZÓ Pap-Rosenber

SZEMÉLYNÉV Pap-Rosenber Lajo

SZÓCIKK Pap-Rosenber Lajos rabbi szül Máramarosszigete 1863 ápr 25 berlin ó budapest egyetemeke bölcsészete hallgatott berlin rabbi-szemináriumo rabbikiképzés nyert 1889-1893-i Gyöngyösön 1892-1893-i Gödöllőn 1893-1918-i Brassóba lelkészkedett világháborúba tábor lelkés volt 1901 é 1902 a Allianc megbízásábó harminceze romá kivándorl zsid visszatelepítésébe vezet szerepe játszott Művei bibli é tanai Szónoklatok Fi P József ír Kolozsváron szül Brassóba 1896 Ké könyv jelen meg Els köny 192 é Kiáltá barátér 192

13784.h

CÍMSZ Pap-Rosenbe

SZEMÉLYNÉ Pap-Rosenbe Laj

SZÓCIK Pap-Rosenbe Lajo rabb szü Máramarossziget 186 áp 2 berli budapes egyetemek bölcsészet hallgatot berli rabbi-szeminárium rabbikiképzé nyer 1889-1893- Gyöngyösö 1892-1893- Gödöllő 1893-1918- Brassób lelkészkedet világháborúb tábo lelké vol 190 190 Allian megbízásáb harmincez rom kivándor zsi visszatelepítéséb veze szerep játszot Műve bibl tana Szónoklato F Józse í Kolozsváro szü Brassób 189 K köny jele me El kön 19 Kiált baráté 19

13784.

CÍMS Pap-Rosenb

SZEMÉLYN Pap-Rosenb La

SZÓCI Pap-Rosenb Laj rab sz Máramarosszige 18 á berl budape egyeteme bölcsésze hallgato berl rabbi-szemináriu rabbikiképz nye 1889-1893 Gyöngyös 1892-1893 Gödöll 1893-1918 Brassó lelkészkede világháború táb lelk vo 19 19 Allia megbízásá harmince ro kivándo zs visszatelepítésé vez szere játszo Műv bib tan Szónoklat Józs Kolozsvár sz Brassó 18 kön jel m E kö 1 Kiál barát 1

13784

CÍM Pap-Rosen

SZEMÉLY Pap-Rosen L

SZÓC Pap-Rosen La ra s Máramarosszig 1 ber budap egyetem bölcsész hallgat ber rabbi-szeminári rabbikikép ny 1889-189 Gyöngyö 1892-189 Gödöl 1893-191 Brass lelkészked világhábor tá lel v 1 1 Alli megbízás harminc r kivánd z visszatelepítés ve szer játsz Mű bi ta Szónokla Józ Kolozsvá s Brass 1 kö je k Kiá bará

1378

CÍ Pap-Rose

SZEMÉL Pap-Rose

SZÓ Pap-Rose L r Máramarosszi be buda egyete bölcsés hallga be rabbi-szeminár rabbikiké n 1889-18 Gyöngy 1892-18 Gödö 1893-19 Bras lelkészke világhábo t le All megbízá harmin kiván visszatelepíté v sze játs M b t Szónokl Jó Kolozsv Bras k j Ki bar