13786.htm

CÍMSZÓ: Paradicsom

SZÓCIKK: Paradicsom. A zsidó felfogás szerint az a hely, hol Ádám és Éva éltek. A Biblia Édennek nevezi. Gan Éden. A név megmaradt a nyelvhasználatban (korrumpáltan: genédem) és ma már úgy él a képzeletben, mint a menyei világ, ahol azok, akik jámbor életet éltek, haláluk után Isten üdvösségében részesülnek és ragyogó fényességben élvezik az isteni glóriát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3786. címszó a lexikon => 683. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13786.htm

CÍMSZÓ: Paradicsom

SZÓCIKK: Paradicsom. A zsidó felfogás szerint az a hely, hol Ádám és Éva éltek. A Biblia Édennek nevezi. Gan Éden. A név megmaradt a nyelvhasználatban korrumpáltan: genédem és ma már úgy él a képzeletben, mint a menyei világ, ahol azok, akik jámbor életet éltek, haláluk után Isten üdvösségében részesülnek és ragyogó fényességben élvezik az isteni glóriát.

13786.ht

CÍMSZÓ Paradicso

SZÓCIKK Paradicsom zsid felfogá szerin a hely ho Ádá é Év éltek Bibli Édenne nevezi Ga Éden né megmarad nyelvhasználatba korrumpáltan genéde é m má úg é képzeletben min menye világ aho azok aki jámbo élete éltek halálu utá Iste üdvösségébe részesülne é ragyog fényességbe élvezi a isten glóriát

13786.h

CÍMSZ Paradics

SZÓCIK Paradicso zsi felfog szeri hel h Ád É élte Bibl Édenn nevez G Éde n megmara nyelvhasználatb korrumpálta genéd m ú képzeletbe mi meny vilá ah azo ak jámb élet élte halál ut Ist üdvösségéb részesüln ragyo fényességb élvez iste glóriá

13786.

CÍMS Paradic

SZÓCI Paradics zs felfo szer he Á élt Bib Éden neve Éd megmar nyelvhasználat korrumpált gené képzeletb m men vil a az a jám éle élt halá u Is üdvösségé részesül ragy fényesség élve ist glóri

13786

CÍM Paradi

SZÓC Paradic z felf sze h él Bi Éde nev É megma nyelvhasznála korrumpál gen képzelet me vi a já él él hal I üdvösség részesü rag fényessé élv is glór

1378

CÍ Parad

SZÓ Paradi fel sz é B Éd ne megm nyelvhasznál korrumpá ge képzele m v j é é ha üdvössé részes ra fényess él i gló