13788.htm

CÍMSZÓ: Páriss

SZEMÉLYNÉV: Pariss Pál

SZÓCIKK: "Páriss Pál*, hírlapíró és ifjúsági író, szül. Budapesten 1877., megh. Budapesten tragikus baleset következtében 1919. A budapesti egyetemen tanult, 1897. pedig hírlapíró lett. Előbb a Magyar Nemzet, 1903-19-ig pediglen Az Újság szerkesztőségében dolgozott. Önálló munkái: Nagyapó meséi; Erdészek Katinkája; Mesék unokáimnak; A Valóság országában."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3788. címszó a lexikon => 683. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13788.htm

CÍMSZÓ: Páriss

SZEMÉLYNÉV: Pariss Pál

SZÓCIKK: Páriss Pál*, hírlapíró és ifjúsági író, szül. Budapesten 1877., megh. Budapesten tragikus baleset következtében 1919. A budapesti egyetemen tanult, 1897. pedig hírlapíró lett. Előbb a Magyar Nemzet, 1903-19-ig pediglen Az Újság szerkesztőségében dolgozott. Önálló munkái: Nagyapó meséi; Erdészek Katinkája; Mesék unokáimnak; A Valóság országában.

13788.ht

CÍMSZÓ Páris

SZEMÉLYNÉV Paris Pá

SZÓCIKK Páris Pál* hírlapír é ifjúság író szül Budapeste 1877. megh Budapeste tragiku balese következtébe 1919 budapest egyeteme tanult 1897 pedi hírlapír lett Előb Magya Nemzet 1903-19-i pedigle A Újsá szerkesztőségébe dolgozott Önáll munkái Nagyap meséi Erdésze Katinkája Mesé unokáimnak Valósá országában

13788.h

CÍMSZ Pári

SZEMÉLYNÉ Pari P

SZÓCIK Pári Pál hírlapí ifjúsá ír szü Budapest 1877 meg Budapest tragik bales következtéb 191 budapes egyetem tanul 189 ped hírlapí let Elő Magy Nemze 1903-19- pedigl Újs szerkesztőségéb dolgozot Önál munká Nagya mesé Erdész Katinkáj Mes unokáimna Valós országába

13788.

CÍMS Pár

SZEMÉLYN Par

SZÓCI Pár Pá hírlap ifjús í sz Budapes 187 me Budapes tragi bale következté 19 budape egyete tanu 18 pe hírlap le El Mag Nemz 1903-19 pedig Új szerkesztőségé dolgozo Öná munk Nagy mes Erdés Katinká Me unokáimn Való országáb

13788

CÍM Pá

SZEMÉLY Pa

SZÓC Pá P hírla ifjú s Budape 18 m Budape trag bal következt 1 budap egyet tan 1 p hírla l E Ma Nem 1903-1 pedi Ú szerkesztőség dolgoz Ön mun Nag me Erdé Katink M unokáim Val országá

1378

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ P hírl ifj Budap 1 Budap tra ba következ buda egye ta hírl M Ne 1903- ped szerkesztősé dolgo Ö mu Na m Erd Katin unokái Va ország