13794.htm

CÍMSZÓ: Parse

SZÓCIKK: "Parse, a héber porosó kifejezésből, mely bibliai szakaszt jelent; oly részt is, melyet az istentisztelet keretében egy-egy Tórához szólítottnak olvasnak fel. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3794. címszó a lexikon => 684. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13794.htm

CÍMSZÓ: Parse

SZÓCIKK: Parse, a héber porosó kifejezésből, mely bibliai szakaszt jelent; oly részt is, melyet az istentisztelet keretében egy-egy Tórához szólítottnak olvasnak fel.

13794.ht

CÍMSZÓ Pars

SZÓCIKK Parse hébe poros kifejezésből mel biblia szakasz jelent ol rész is melye a istentisztele keretébe egy-eg Tóráho szólítottna olvasna fel

13794.h

CÍMSZ Par

SZÓCIK Pars héb poro kifejezésbő me bibli szakas jelen o rés i mely istentisztel keretéb egy-e Tóráh szólítottn olvasn fe

13794.

CÍMS Pa

SZÓCI Par hé por kifejezésb m bibl szaka jele ré mel istentiszte kereté egy- Tórá szólított olvas f

13794

CÍM P

SZÓC Pa h po kifejezés bib szak jel r me istentiszt keret egy Tór szólítot olva

1379SZÓ P p kifejezé bi sza je m istentisz kere eg Tó szólíto olv