13795.htm

CÍMSZÓ: Partos

SZEMÉLYNÉV: Partos Sámuel

SZÓCIKK: Partos Sámuel, rabbi, szül. Diósgyőrben 1858. ápr. 20. 1877-87-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1886-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1888. pedig rabbivá. Azóta dunaföldvári főrabbi. Munkája: Juda Halévi mint exegeta, (Budapest, 1886). Cikkei a Wahrheitben, az Ungarische Israelitban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3795. címszó a lexikon => 684. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13795.htm

CÍMSZÓ: Partos

SZEMÉLYNÉV: Partos Sámuel

SZÓCIKK: Partos Sámuel, rabbi, szül. Diósgyőrben 1858. ápr. 20. 1877-87-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1886-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1888. pedig rabbivá. Azóta dunaföldvári főrabbi. Munkája: Juda Halévi mint exegeta, Budapest, 1886 . Cikkei a Wahrheitben, az Ungarische Israelitban jelentek meg.

13795.ht

CÍMSZÓ Parto

SZEMÉLYNÉV Parto Sámue

SZÓCIKK Parto Sámuel rabbi szül Diósgyőrbe 1858 ápr 20 1877-87-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1886-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1888 pedi rabbivá Azót dunaföldvár főrabbi Munkája Jud Halév min exegeta Budapest 188 Cikke Wahrheitben a Ungarisch Israelitba jelente meg

13795.h

CÍMSZ Part

SZEMÉLYNÉ Part Sámu

SZÓCIK Part Sámue rabb szü Diósgyőrb 185 áp 2 1877-87- vo budapes Rabbikép növendék 1886-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 188 ped rabbiv Azó dunaföldvá főrabb Munkáj Ju Halé mi exeget Budapes 18 Cikk Wahrheitbe Ungarisc Israelitb jelent me

13795.

CÍMS Par

SZEMÉLYN Par Sám

SZÓCI Par Sámu rab sz Diósgyőr 18 á 1877-87 v budape Rabbiké növendé 1886- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi Az dunaföldv főrab Munká J Hal m exege Budape 1 Cik Wahrheitb Ungaris Israelit jelen m

13795

CÍM Pa

SZEMÉLY Pa Sá

SZÓC Pa Sám ra s Diósgyő 1 1877-8 budap Rabbik növend 1886 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A dunaföld főra Munk Ha exeg Budap Ci Wahrheit Ungari Israeli jele

1379

CÍ P

SZEMÉL P S

SZÓ P Sá r Diósgy 1877- buda Rabbi növen 188 av bölcsészdok Budape rab dunaföl főr Mun H exe Buda C Wahrhei Ungar Israel jel