13805.htm

CÍMSZÓ: Pásztor

SZEMÉLYNÉV: Pásztor Béla

SZÓCIKK: P. Béla, filmszínházi igazgató, szül. Ákoson (Szilágy vm.) 1894 jan. 1. A színésziskola elvégzése után nagyobb vidéki színtársulatoknál működött mint rendező. Egyideig újságíróskodott, majd a forradalom alatt a Károlyi-párt titkára volt. 1919 óta a filmpályán működik. Írt szcenáriumokat, volt filmdramaturg, egy évig a holland filmszakmában dolgozott Amszterdamban, majd mikor a berlini UFA megnyitotta budapesti moziját, ennek főtitkára, 1926. pedig igazgatója lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3805. címszó a lexikon => 685. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13805.htm

CÍMSZÓ: Pásztor

SZEMÉLYNÉV: Pásztor Béla

SZÓCIKK: P. Béla, filmszínházi igazgató, szül. Ákoson Szilágy vm. 1894 jan. 1. A színésziskola elvégzése után nagyobb vidéki színtársulatoknál működött mint rendező. Egyideig újságíróskodott, majd a forradalom alatt a Károlyi-párt titkára volt. 1919 óta a filmpályán működik. Írt szcenáriumokat, volt filmdramaturg, egy évig a holland filmszakmában dolgozott Amszterdamban, majd mikor a berlini UFA megnyitotta budapesti moziját, ennek főtitkára, 1926. pedig igazgatója lett.

13805.ht

CÍMSZÓ Pászto

SZEMÉLYNÉV Pászto Bél

SZÓCIKK P Béla filmszínház igazgató szül Ákoso Szilág vm 189 jan 1 színésziskol elvégzés utá nagyob vidék színtársulatokná működöt min rendező Egyidei újságíróskodott maj forradalo alat Károlyi-pár titkár volt 191 ót filmpályá működik Ír szcenáriumokat vol filmdramaturg eg évi hollan filmszakmába dolgozot Amszterdamban maj miko berlin UF megnyitott budapest moziját enne főtitkára 1926 pedi igazgatój lett

13805.h

CÍMSZ Pászt

SZEMÉLYNÉ Pászt Bé

SZÓCIK Bél filmszínhá igazgat szü Ákos Szilá v 18 ja színészisko elvégzé ut nagyo vidé színtársulatokn működö mi rendez Egyide újságíróskodot ma forradal ala Károlyi-pá titká vol 19 ó filmpály működi Í szcenáriumoka vo filmdramatur e év holla filmszakmáb dolgozo Amszterdamba ma mik berli U megnyitot budapes mozijá enn főtitkár 192 ped igazgató let

13805.

CÍMS Pász

SZEMÉLYN Pász B

SZÓCI Bé filmszính igazga sz Áko Szil 1 j színészisk elvégz u nagy vid színtársulatok működ m rende Egyid újságíróskodo m forrada al Károlyi-p titk vo 1 filmpál működ szcenáriumok v filmdramatu é holl filmszakmá dolgoz Amszterdamb m mi berl megnyito budape mozij en főtitká 19 pe igazgat le

13805

CÍM Pás

SZEMÉLY Pás

SZÓC B filmszín igazg s Ák Szi színészis elvég nag vi színtársulato műkö rend Egyi újságíróskod forrad a Károlyi- tit v filmpá műkö szcenáriumo filmdramat hol filmszakm dolgo Amszterdam m ber megnyit budap mozi e főtitk 1 p igazga l

1380

CÍ Pá

SZEMÉL Pá

SZÓ filmszí igaz Á Sz színészi elvé na v színtársulat műk ren Egy újságírósko forra Károlyi ti filmp műk szcenárium filmdrama ho filmszak dolg Amszterda be megnyi buda moz főtit igazg