13806.htm

CÍMSZÓ: Pásztor

SZEMÉLYNÉV: Pásztor Bertalan

SZÓCIKK: P. Bertalan, publicista, szül. Nagyváradon 1874. Jogakadémiát és zenekonzervatóriumot végzett és a nagyváradi Szabadság egyik munkatársa volt. Ő hozta át Debrecenből Ady Endrét a Szabadság szerkesztőségébe. Később Nagyváradon a városi közigazgatásnál állást vállalt és a tanácsosságig vitte. Közben jelentékeny publicisztikai munkát fejtett ki és különböző lapokat szerkesztett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3806. címszó a lexikon => 693. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13806.htm

CÍMSZÓ: Pásztor

SZEMÉLYNÉV: Pásztor Bertalan

SZÓCIKK: P. Bertalan, publicista, szül. Nagyváradon 1874. Jogakadémiát és zenekonzervatóriumot végzett és a nagyváradi Szabadság egyik munkatársa volt. Ő hozta át Debrecenből Ady Endrét a Szabadság szerkesztőségébe. Később Nagyváradon a városi közigazgatásnál állást vállalt és a tanácsosságig vitte. Közben jelentékeny publicisztikai munkát fejtett ki és különböző lapokat szerkesztett.

13806.ht

CÍMSZÓ Pászto

SZEMÉLYNÉV Pászto Bertala

SZÓCIKK P Bertalan publicista szül Nagyvárado 1874 Jogakadémiá é zenekonzervatóriumo végzet é nagyvárad Szabadsá egyi munkatárs volt hozt á Debrecenbő Ad Endré Szabadsá szerkesztőségébe Későb Nagyvárado város közigazgatásná állás vállal é tanácsossági vitte Közbe jelentéken publicisztika munká fejtet k é különböz lapoka szerkesztett

13806.h

CÍMSZ Pászt

SZEMÉLYNÉ Pászt Bertal

SZÓCIK Bertala publicist szü Nagyvárad 187 Jogakadémi zenekonzervatórium végze nagyvára Szabads egy munkatár vol hoz Debrecenb A Endr Szabads szerkesztőségéb Késő Nagyvárad váro közigazgatásn állá válla tanácsosság vitt Közb jelentéke publicisztik munk fejte különbö lapok szerkesztet

13806.

CÍMS Pász

SZEMÉLYN Pász Berta

SZÓCI Bertal publicis sz Nagyvára 18 Jogakadém zenekonzervatóriu végz nagyvár Szabad eg munkatá vo ho Debrecen End Szabad szerkesztőségé Kés Nagyvára vár közigazgatás áll váll tanácsossá vit Köz jelenték publiciszti mun fejt különb lapo szerkeszte

13806

CÍM Pás

SZEMÉLY Pás Bert

SZÓC Berta publici s Nagyvár 1 Jogakadé zenekonzervatóri vég nagyvá Szaba e munkat v h Debrece En Szaba szerkesztőség Ké Nagyvár vá közigazgatá ál vál tanácsoss vi Kö jelenté publiciszt mu fej külön lap szerkeszt

1380

CÍ Pá

SZEMÉL Pá Ber

SZÓ Bert public Nagyvá Jogakad zenekonzervatór vé nagyv Szab munka Debrec E Szab szerkesztősé K Nagyvá v közigazgat á vá tanácsos v K jelent publicisz m fe külö la szerkesz