13812.htm

CÍMSZÓ: Paulayné Adorján

SZEMÉLYNÉV: Paulayné Adorján Berta

SZÓCIKK: Paulayné Adorján Berta*, színművésznő, szül. Nagyváradon 1864. Miután a Színiakadémiát elvégezte, a Nemzeti Színházhoz szerződtették. 1887-ben férjhez ment Paulay Edéhez, a Nemzeti Színház igazgatójához és megvált a színpadtól. 1895-ben férje halála után ismét a Nemzeti Színház kötelékébe lépett. A drámai hősnő szerepkörében több jeles alakításával szerzett elismerést.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3812. címszó a lexikon => 686. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13812.htm

CÍMSZÓ: Paulayné Adorján

SZEMÉLYNÉV: Paulayné Adorján Berta

SZÓCIKK: Paulayné Adorján Berta*, színművésznő, szül. Nagyváradon 1864. Miután a Színiakadémiát elvégezte, a Nemzeti Színházhoz szerződtették. 1887-ben férjhez ment Paulay Edéhez, a Nemzeti Színház igazgatójához és megvált a színpadtól. 1895-ben férje halála után ismét a Nemzeti Színház kötelékébe lépett. A drámai hősnő szerepkörében több jeles alakításával szerzett elismerést.

13812.ht

CÍMSZÓ Paulayn Adorjá

SZEMÉLYNÉV Paulayn Adorjá Bert

SZÓCIKK Paulayn Adorjá Berta* színművésznő szül Nagyvárado 1864 Miutá Színiakadémiá elvégezte Nemzet Színházho szerződtették 1887-be férjhe men Paula Edéhez Nemzet Színhá igazgatójáho é megvál színpadtól 1895-be férj halál utá ismé Nemzet Színhá kötelékéb lépett dráma hősn szerepkörébe töb jele alakításáva szerzet elismerést

13812.h

CÍMSZ Paulay Adorj

SZEMÉLYNÉ Paulay Adorj Ber

SZÓCIK Paulay Adorj Berta színművészn szü Nagyvárad 186 Miut Színiakadémi elvégezt Nemze Színházh szerződtetté 1887-b férjh me Paul Edéhe Nemze Szính igazgatójáh megvá színpadtó 1895-b fér halá ut ism Nemze Szính köteléké lépet drám hős szerepköréb tö jel alakításáv szerze elismerés

13812.

CÍMS Paula Ador

SZEMÉLYN Paula Ador Be

SZÓCI Paula Ador Bert színművész sz Nagyvára 18 Miu Színiakadém elvégez Nemz Színház szerződtett 1887- férj m Pau Edéh Nemz Szín igazgatójá megv színpadt 1895- fé hal u is Nemz Szín kötelék lépe drá hő szerepköré t je alakításá szerz elismeré

13812

CÍM Paul Ado

SZEMÉLY Paul Ado B

SZÓC Paul Ado Ber színművés s Nagyvár 1 Mi Színiakadé elvége Nem Színhá szerződtet 1887 fér Pa Edé Nem Szí igazgatój meg színpad 1895 f ha i Nem Szí kötelé lép dr h szerepkör j alakítás szer elismer

1381

CÍ Pau Ad

SZEMÉL Pau Ad

SZÓ Pau Ad Be színművé Nagyvá M Színiakad elvég Ne Szính szerződte 188 fé P Ed Ne Sz igazgató me színpa 189 h Ne Sz kötel lé d szerepkö alakítá sze elisme