13814.htm

CÍMSZÓ: Pé

SZÓCIKK: Pé a héber alphabetum tizenhetedik betűje. Hangzó értéke: p, tehát ajakhang. Számértéke: nyolcvan. Neve szájat jelent, alakja is ennek felel meg. A szó végén a betűnek elnyújtott formája van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3814. címszó a lexikon => 686. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13814.htm

CÍMSZÓ: Pé

SZÓCIKK: Pé a héber alphabetum tizenhetedik betűje. Hangzó értéke: p, tehát ajakhang. Számértéke: nyolcvan. Neve szájat jelent, alakja is ennek felel meg. A szó végén a betűnek elnyújtott formája van.

13814.ht

CÍMSZÓ P

SZÓCIKK P hébe alphabetu tizenhetedi betűje Hangz értéke p tehá ajakhang Számértéke nyolcvan Nev szája jelent alakj i enne fele meg sz végé betűne elnyújtot formáj van

13814.h

CÍMSZ

SZÓCIK héb alphabet tizenheted betűj Hang érték teh ajakhan Számérték nyolcva Ne száj jelen alak enn fel me s vég betűn elnyújto formá va

13814.

CÍMS

SZÓCI hé alphabe tizenhete betű Han érté te ajakha Számérté nyolcv N szá jele ala en fe m vé betű elnyújt form v

13814

CÍM

SZÓC h alphab tizenhet bet Ha ért t ajakh Számért nyolc sz jel al e f v bet elnyúj for

1381SZÓ alpha tizenhe be H ér ajak Számér nyol s je a be elnyú fo