13819.htm

CÍMSZÓ: Pécsi

SZEMÉLYNÉV: Pécsi Albert

SZÓCIKK: "Pécsi, 1. Albert*, geográfus, szül. Békésszentandráson 1882. szept. 25. A budapesti egyetemen tanult és azután doktorátust és középisk. tanári oklevelet nyert, Ógyallán, Strassburgban és Messinában működött az ottani obszervatóriumokban, majd itthon Lóczy Lajos adjunktusa lett az egyetemen. Főképpen geofizikával foglalkozik s enemű tanulmányai hazai és külföldi szaklapokban jelennek meg nagy számban. Önállóan is megjelent tanulmányai: Théorie de l'áge Glaciaire (1910); Les lignes de fracture de la eroúte terrestre (1911); Les richesses naturelles du Bessin du Danube Moyen (1920). P. igen jelentékeny szolgálatokat tett a forradalmak levezetése után Parisban a küldöld felvilágosítása érdekében. 1926 óta a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3819. címszó a lexikon => 686. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13819.htm

CÍMSZÓ: Pécsi

SZEMÉLYNÉV: Pécsi Albert

SZÓCIKK: Pécsi, 1. Albert*, geográfus, szül. Békésszentandráson 1882. szept. 25. A budapesti egyetemen tanult és azután doktorátust és középisk. tanári oklevelet nyert, Ógyallán, Strassburgban és Messinában működött az ottani obszervatóriumokban, majd itthon Lóczy Lajos adjunktusa lett az egyetemen. Főképpen geofizikával foglalkozik s enemű tanulmányai hazai és külföldi szaklapokban jelennek meg nagy számban. Önállóan is megjelent tanulmányai: Théorie de l'áge Glaciaire 1910 ; Les lignes de fracture de la eroúte terrestre 1911 ; Les richesses naturelles du Bessin du Danube Moyen 1920 . P. igen jelentékeny szolgálatokat tett a forradalmak levezetése után Parisban a küldöld felvilágosítása érdekében. 1926 óta a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára.

13819.ht

CÍMSZÓ Pécs

SZEMÉLYNÉV Pécs Alber

SZÓCIKK Pécsi 1 Albert* geográfus szül Békésszentandráso 1882 szept 25 budapest egyeteme tanul é azutá doktorátus é középisk tanár oklevele nyert Ógyallán Strassburgba é Messinába működöt a ottan obszervatóriumokban maj ittho Lócz Lajo adjunktus let a egyetemen Főképpe geofizikáva foglalkozi enem tanulmánya haza é külföld szaklapokba jelenne me nag számban Önállóa i megjelen tanulmányai Théori d l'ág Glaciair 191 Le ligne d fractur d l eroút terrestr 191 Le richesse naturelle d Bessi d Danub Moye 192 P ige jelentéken szolgálatoka tet forradalma levezetés utá Parisba küldöl felvilágosítás érdekében 192 ót Magya Földrajz Társasá főtitkára

13819.h

CÍMSZ Péc

SZEMÉLYNÉ Péc Albe

SZÓCIK Pécs Albert geográfu szü Békésszentandrás 188 szep 2 budapes egyetem tanu azut doktorátu középis taná oklevel nyer Ógyallá Strassburgb Messináb működö otta obszervatóriumokba ma itth Lóc Laj adjunktu le egyeteme Főképp geofizikáv foglalkoz ene tanulmány haz külföl szaklapokb jelenn m na számba Önálló megjele tanulmánya Théor l'á Glaciai 19 L lign fractu eroú terrest 19 L richess naturell Bess Danu Moy 19 ig jelentéke szolgálatok te forradalm levezeté ut Parisb küldö felvilágosítá érdekébe 19 ó Magy Földraj Társas főtitkár

13819.

CÍMS Pé

SZEMÉLYN Pé Alb

SZÓCI Péc Alber geográf sz Békésszentandrá 18 sze budape egyete tan azu doktorát középi tan okleve nye Ógyall Strassburg Messiná működ ott obszervatóriumokb m itt Ló La adjunkt l egyetem Főkép geofiziká foglalko en tanulmán ha külfö szaklapok jelen n számb Önáll megjel tanulmány Théo l' Glacia 1 lig fract ero terres 1 riches naturel Bes Dan Mo 1 i jelenték szolgálato t forradal levezet u Paris küld felvilágosít érdekéb 1 Mag Földra Társa főtitká

13819

CÍM P

SZEMÉLY P Al

SZÓC Pé Albe geográ s Békésszentandr 1 sz budap egyet ta az doktorá közép ta oklev ny Ógyal Strassbur Messin műkö ot obszervatóriumok it L L adjunk egyete Főké geofizik foglalk e tanulmá h külf szaklapo jele szám Önál megje tanulmán Thé l Glaci li frac er terre riche nature Be Da M jelenté szolgálat forrada leveze Pari kül felvilágosí érdeké Ma Földr Társ főtitk

1381SZEMÉL A

SZÓ P Alb geogr Békésszentand s buda egye t a doktor közé t okle n Ógya Strassbu Messi műk o obszervatóriumo i adjun egyet Fők geofizi foglal tanulm kül szaklap jel szá Öná megj tanulmá Th Glac l fra e terr rich natur B D jelent szolgála forrad levez Par kü felvilágos érdek M Föld Tár főtit