13820.htm

CÍMSZÓ: Pécsi

SZEMÉLYNÉV: Péchy Blanka

SZÓCIKK: P. Blanka, színművésznő, szül. Pécsett 1898. Középiskolai egy részét is ott végezte, majd Budapesten 16 éves korában miniszteri engedéllyel érettségizett. A színiakadémia elvégzése után a Vígszínház tagja lett, ahol a Délibáb főszerepében nagy sikerrel mutatkozott be. Később a Víg-, Belvárosi- és Magyar Színházakban játszott állandó sikerrel. 1928-ban Reinhardt meghívására részt vett a salzburgi ünnepi játékokon, ahol Darvas Lilivel együtt nagy elismerést szerzett a magyar színművészetnek. Néhány évvel ezelőtt férjhez ment Relle Pál íróhoz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3820. címszó a lexikon => 688. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13820.htm

CÍMSZÓ: Pécsi

SZEMÉLYNÉV: Péchy Blanka

SZÓCIKK: P. Blanka, színművésznő, szül. Pécsett 1898. Középiskolai egy részét is ott végezte, majd Budapesten 16 éves korában miniszteri engedéllyel érettségizett. A színiakadémia elvégzése után a Vígszínház tagja lett, ahol a Délibáb főszerepében nagy sikerrel mutatkozott be. Később a Víg-, Belvárosi- és Magyar Színházakban játszott állandó sikerrel. 1928-ban Reinhardt meghívására részt vett a salzburgi ünnepi játékokon, ahol Darvas Lilivel együtt nagy elismerést szerzett a magyar színművészetnek. Néhány évvel ezelőtt férjhez ment Relle Pál íróhoz.

13820.ht

CÍMSZÓ Pécs

SZEMÉLYNÉV Péch Blank

SZÓCIKK P Blanka színművésznő szül Pécset 1898 Középiskola eg részé i ot végezte maj Budapeste 1 éve korába miniszter engedéllye érettségizett színiakadémi elvégzés utá Vígszínhá tagj lett aho Délibá főszerepébe nag sikerre mutatkozot be Későb Víg- Belvárosi é Magya Színházakba játszot álland sikerrel 1928-ba Reinhard meghívásár rész vet salzburg ünnep játékokon aho Darva Lilive együt nag elismerés szerzet magya színművészetnek Néhán évve ezelőt férjhe men Rell Pá íróhoz

13820.h

CÍMSZ Péc

SZEMÉLYNÉ Péc Blan

SZÓCIK Blank színművészn szü Pécse 189 Középiskol e rész o végezt ma Budapest év koráb miniszte engedélly érettségizet színiakadém elvégzé ut Vígszính tag let ah Délib főszerepéb na sikerr mutatkozo b Késő Víg Belváros Magy Színházakb játszo állan sikerre 1928-b Reinhar meghívásá rés ve salzbur ünne játékoko ah Darv Liliv együ na elismeré szerze magy színművészetne Néhá évv ezelő férjh me Rel P íróho

13820.

CÍMS Pé

SZEMÉLYN Pé Bla

SZÓCI Blan színművész sz Pécs 18 Középisko rés végez m Budapes é korá miniszt engedéll érettségize színiakadé elvégz u Vígszín ta le a Déli főszerepé n siker mutatkoz Kés Ví Belváro Mag Színházak játsz álla sikerr 1928- Reinha meghívás ré v salzbu ünn játékok a Dar Lili egy n elismer szerz mag színművészetn Néh év ezel férj m Re íróh

13820

CÍM P

SZEMÉLY P Bl

SZÓC Bla színművés s Péc 1 Középisk ré vége Budape kor minisz engedél érettségiz színiakad elvég Vígszí t l Dél főszerep sike mutatko Ké V Belvár Ma Színháza játs áll siker 1928 Reinh meghívá r salzb ün játéko Da Lil eg elisme szer ma színművészet Né é eze fér R író

1382SZEMÉL B

SZÓ Bl színművé Pé Középis r vég Budap ko minis engedé érettségi színiaka elvé Vígsz Dé főszere sik mutatk K Belvá M Színház ját ál sike 192 Rein meghív salz ü játék D Li e elism sze m színművésze N ez fé ír