13825.htm

CÍMSZÓ: Peisner

SZEMÉLYNÉV: Peisner Ignác

SZÓCIKK: "Peisner Ignác, hírlapíró, szül. Sebeskellemesen 1855. márc. 14., megh. Budapesten 1924. nov. 7. Orvosnak készült, de ezt a pályát korán felcserélte a hírlapírással. 1879-től kezdve a Neues Pester Journal belső munkatársa, majd segédszerkesztője volt. Számos érdekes nyelvészeti és történelmi tanulmányt is írt folyóiratokba. Önállóan megjelent művei: A nyelv életéből: (1884); Budapest a XVIII. században (1900); Képek a régi Pest-Budáról (1902)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3825. címszó a lexikon => 688. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13825.htm

CÍMSZÓ: Peisner

SZEMÉLYNÉV: Peisner Ignác

SZÓCIKK: Peisner Ignác, hírlapíró, szül. Sebeskellemesen 1855. márc. 14., megh. Budapesten 1924. nov. 7. Orvosnak készült, de ezt a pályát korán felcserélte a hírlapírással. 1879-től kezdve a Neues Pester Journal belső munkatársa, majd segédszerkesztője volt. Számos érdekes nyelvészeti és történelmi tanulmányt is írt folyóiratokba. Önállóan megjelent művei: A nyelv életéből: 1884 ; Budapest a XVIII. században 1900 ; Képek a régi Pest-Budáról 1902 .

13825.ht

CÍMSZÓ Peisne

SZEMÉLYNÉV Peisne Igná

SZÓCIKK Peisne Ignác hírlapíró szül Sebeskellemese 1855 márc 14. megh Budapeste 1924 nov 7 Orvosna készült d ez pályá korá felcserélt hírlapírással 1879-tő kezdv Neue Peste Journa bels munkatársa maj segédszerkesztőj volt Számo érdeke nyelvészet é történelm tanulmány i ír folyóiratokba Önállóa megjelen művei nyel életéből 188 Budapes XVIII századba 190 Képe rég Pest-Budáró 190

13825.h

CÍMSZ Peisn

SZEMÉLYNÉ Peisn Ign

SZÓCIK Peisn Igná hírlapír szü Sebeskellemes 185 már 14 meg Budapest 192 no Orvosn készül e pály kor felcserél hírlapírássa 1879-t kezd Neu Pest Journ bel munkatárs ma segédszerkesztő vol Szám érdek nyelvésze történel tanulmán í folyóiratokb Önálló megjele műve nye életébő 18 Budape XVII századb 19 Kép ré Pest-Budár 19

13825.

CÍMS Peis

SZEMÉLYN Peis Ig

SZÓCI Peis Ign hírlapí sz Sebeskelleme 18 má 1 me Budapes 19 n Orvos készü pál ko felcseré hírlapíráss 1879- kez Ne Pes Jour be munkatár m segédszerkeszt vo Szá érde nyelvész történe tanulmá folyóiratok Önáll megjel műv ny életéb 1 Budap XVI század 1 Ké r Pest-Budá 1

13825

CÍM Pei

SZEMÉLY Pei I

SZÓC Pei Ig hírlap s Sebeskellem 1 m m Budape 1 Orvo kész pá k felcser hírlapírás 1879 ke N Pe Jou b munkatá segédszerkesz v Sz érd nyelvés történ tanulm folyóirato Önál megje mű n életé Buda XV száza K Pest-Bud

1382

CÍ Pe

SZEMÉL Pe

SZÓ Pe I hírla Sebeskelle Budap Orv kés p felcse hírlapírá 187 k P Jo munkat segédszerkes S ér nyelvé törté tanul folyóirat Öná megj m élet Bud X száz Pest-Bu