13828.htm

CÍMSZÓ: Péner

SZEMÉLYNÉV: Péner Miklós

SZÓCIKK: Péner Miklós, rabbi, szül. Szatmárnémetiben 1889. szept. 29. 1904-1914-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1913-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1917. pedig rabbivá. 1919-ben kinevezték a budai izr. hitközség vallástanárává. Egyévi tanári működés után a sümegi hitközség választotta meg rabbijának. 1922 óta bajai főrabbi. Munkája: Juszuf Al-Baszir: Al Kitáb al Muhtávi (1913).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3828. címszó a lexikon => 689. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13828.htm

CÍMSZÓ: Péner

SZEMÉLYNÉV: Péner Miklós

SZÓCIKK: Péner Miklós, rabbi, szül. Szatmárnémetiben 1889. szept. 29. 1904-1914-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1913-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1917. pedig rabbivá. 1919-ben kinevezték a budai izr. hitközség vallástanárává. Egyévi tanári működés után a sümegi hitközség választotta meg rabbijának. 1922 óta bajai főrabbi. Munkája: Juszuf Al-Baszir: Al Kitáb al Muhtávi 1913 .

13828.ht

CÍMSZÓ Péne

SZEMÉLYNÉV Péne Mikló

SZÓCIKK Péne Miklós rabbi szül Szatmárnémetibe 1889 szept 29 1904-1914-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1913-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1917 pedi rabbivá 1919-be kinevezté buda izr hitközsé vallástanárává Egyév tanár működé utá sümeg hitközsé választott me rabbijának 192 ót baja főrabbi Munkája Juszu Al-Baszir A Kitá a Muhtáv 191

13828.h

CÍMSZ Pén

SZEMÉLYNÉ Pén Mikl

SZÓCIK Pén Mikló rabb szü Szatmárnémetib 188 szep 2 1904-1914- vo budapes Rabbikép növendék 1913-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv 1919-b kinevezt bud iz hitközs vallástanáráv Egyé taná működ ut süme hitközs választot m rabbijána 19 ó baj főrabb Munkáj Jusz Al-Baszi Kit Muhtá 19

13828.

CÍMS Pé

SZEMÉLYN Pé Mik

SZÓCI Pé Mikl rab sz Szatmárnémeti 18 sze 1904-1914 v budape Rabbiké növendé 1913- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1919- kinevez bu i hitköz vallástanárá Egy tan műkö u süm hitköz választo rabbiján 1 ba főrab Munká Jus Al-Basz Ki Muht 1

13828

CÍM P

SZEMÉLY P Mi

SZÓC P Mik ra s Szatmárnémet 1 sz 1904-191 budap Rabbik növend 1913 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1919 kineve b hitkö vallástanár Eg ta műk sü hitkö választ rabbijá b főra Munk Ju Al-Bas K Muh

1382SZEMÉL M

SZÓ Mi r Szatmárnéme s 1904-19 buda Rabbi növen 191 av bölcsészdok Budape rab 191 kinev hitk vallástaná E t mű s hitk válasz rabbij főr Mun J Al-Ba Mu