13845.htm

CÍMSZÓ: Péri

SZEMÉLYNÉV: Péri László

SZÓCIKK: Peri László, festő és építész, szül. Budapesten 1889. 1922 óta a berlini Sturm művészeti szalonban állítja ki térviszonylatokat jelző, síkokból szerkesztett konstruktivista képeit. Mint építész az utóbbi években Oroszország számára tervezett munkáslakásokat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3845. címszó a lexikon => 695. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13845.htm

CÍMSZÓ: Péri

SZEMÉLYNÉV: Péri László

SZÓCIKK: Peri László, festő és építész, szül. Budapesten 1889. 1922 óta a berlini Sturm művészeti szalonban állítja ki térviszonylatokat jelző, síkokból szerkesztett konstruktivista képeit. Mint építész az utóbbi években Oroszország számára tervezett munkáslakásokat.

13845.ht

CÍMSZÓ Pér

SZEMÉLYNÉV Pér Lászl

SZÓCIKK Per László fest é építész szül Budapeste 1889 192 ót berlin Stur művészet szalonba állítj k térviszonylatoka jelző síkokbó szerkesztet konstruktivist képeit Min építés a utóbb évekbe Oroszorszá számár tervezet munkáslakásokat

13845.h

CÍMSZ Pé

SZEMÉLYNÉ Pé Lász

SZÓCIK Pe Lászl fes építés szü Budapest 188 19 ó berli Stu művésze szalonb állít térviszonylatok jelz síkokb szerkeszte konstruktivis képei Mi építé utób évekb Oroszorsz számá terveze munkáslakásoka

13845.

CÍMS P

SZEMÉLYN P Lás

SZÓCI P Lász fe építé sz Budapes 18 1 berl St művész szalon állí térviszonylato jel síkok szerkeszt konstruktivi képe M épít utó évek Oroszors szám tervez munkáslakások

13845

CÍM

SZEMÉLY Lá

SZÓC Lás f épít s Budape 1 ber S művés szalo áll térviszonylat je síko szerkesz konstruktiv kép épí ut éve Oroszor szá terve munkáslakáso

1384SZEMÉL L

SZÓ Lá épí Budap be művé szal ál térviszonyla j sík szerkes konstrukti ké ép u év Oroszo sz terv munkáslakás