13852.htm

CÍMSZÓ: Perls

SZEMÉLYNÉV: Perls Izsák

SZÓCIKK: P. Izsák Mózes, rabbi, a P.-család alapítója, szül. Brodban (Morvaország) 1784. Pozsonyban és főként Posenban tanult és egymásután Kojeteinben (1813 óta), Holicsban (1820), Kismartonban (1822) és Bonyhádon (1841) működött, mint rabbi. Innen a hitközségi elöljáróság üldözése elől szülővárosába volt kénytelen visszavonulni, hol 1854. meghalt. Responzumainak kisebb gyűjteménye nyomtatásban is megjelent, valamint egy német nyelvű szónoklata (Ostdeutsche Post l851 VI. 2.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3852. címszó a lexikon => 696. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13852.htm

CÍMSZÓ: Perls

SZEMÉLYNÉV: Perls Izsák

SZÓCIKK: P. Izsák Mózes, rabbi, a P.-család alapítója, szül. Brodban Morvaország 1784. Pozsonyban és főként Posenban tanult és egymásután Kojeteinben 1813 óta , Holicsban 1820 , Kismartonban 1822 és Bonyhádon 1841 működött, mint rabbi. Innen a hitközségi elöljáróság üldözése elől szülővárosába volt kénytelen visszavonulni, hol 1854. meghalt. Responzumainak kisebb gyűjteménye nyomtatásban is megjelent, valamint egy német nyelvű szónoklata Ostdeutsche Post l851 VI. 2. .

13852.ht

CÍMSZÓ Perl

SZEMÉLYNÉV Perl Izsá

SZÓCIKK P Izsá Mózes rabbi P.-csalá alapítója szül Brodba Morvaorszá 1784 Pozsonyba é főkén Posenba tanul é egymásutá Kojeteinbe 181 ót Holicsba 182 Kismartonba 182 é Bonyhádo 184 működött min rabbi Inne hitközség elöljárósá üldözés elő szülővárosáb vol kénytele visszavonulni ho 1854 meghalt Responzumaina kiseb gyűjtemény nyomtatásba i megjelent valamin eg néme nyelv szónoklat Ostdeutsch Pos l85 VI 2

13852.h

CÍMSZ Per

SZEMÉLYNÉ Per Izs

SZÓCIK Izs Móze rabb P.-csal alapítój szü Brodb Morvaorsz 178 Pozsonyb főké Posenb tanu egymásut Kojeteinb 18 ó Holicsb 18 Kismartonb 18 Bonyhád 18 működöt mi rabb Inn hitközsé elöljárós üldözé el szülővárosá vo kénytel visszavonuln h 185 meghal Responzumain kise gyűjtemén nyomtatásb megjelen valami e ném nyel szónokla Ostdeutsc Po l8 V

13852.

CÍMS Pe

SZEMÉLYN Pe Iz

SZÓCI Iz Móz rab P.-csa alapító sz Brod Morvaors 17 Pozsony fők Posen tan egymásu Kojetein 1 Holics 1 Kismarton 1 Bonyhá 1 működö m rab In hitközs elöljáró üldöz e szülőváros v kényte visszavonul 18 megha Responzumai kis gyűjtemé nyomtatás megjele valam né nye szónokl Ostdeuts P l

13852

CÍM P

SZEMÉLY P I

SZÓC I Mó ra P.-cs alapít s Bro Morvaor 1 Pozson fő Pose ta egymás Kojetei Holic Kismarto Bonyh működ ra I hitköz elöljár üldö szülőváro kényt visszavonu 1 megh Responzuma ki gyűjtem nyomtatá megjel vala n ny szónok Ostdeut

1385SZEMÉL

SZÓ M r P.-c alapí Br Morvao Pozso f Pos t egymá Kojete Holi Kismart Bony műkö r hitkö elöljá üld szülővár kény visszavon meg Responzum k gyűjte nyomtat megje val n szóno Ostdeu