13862.htm

CÍMSZÓ: Pest

SZÓCIKK: "A forradalom leveretése után pedig az osztrákok sarcolták erősen a hitközséget. A türelmi adóhátralék ötödik és hatodik részlete is esedékessé vált, osztrák pénzben 109,090 frt 54 1/2 kr.-t kitevő összegben. Közben a hitközségnek Kossuth bankókban lévő tartaléktőkéje érvényét vesztette. Nagy nehézségek árán mégis lefizette a türelmi adórészleteket. Az osztrák fővezér proklamációban közölte a zsidókkal, hogy húszezer forintra bünteti azokat a gyülekezeteket, amelyeknek tagjai továbbra is összeköttetést tartanak fenn a magyarokkal, tudósítást és árut szállítanak nekik és állítólagos győzelmeikről hamis híreket terjesztenek. Két P.-i zsidót, akik felszerelést szállítottak a magyar hadseregnek, a hadbíróság kötél általi halálra ítélt. Windischgrätz azonban megkegyelmezett nekik és 10-12 évi sáncmunkára ítélte őket. A P.-i hitközséget pedig a két elítélt miatt 40,000 frt bírság megfizetésére ítélte. Haynaunak P.-re való bevonulása ugyancsak újabb súlyos terheket jelentett. Súlyos hadisarcot vetett ki rájuk, azonkívül hatalmas tételekben követelte meg tőlük a katonai felszerelési anyag beszolgáltatását. A kitűzött határidő elmulasztása esetén minden napért 50 forint bírságot vetett ki, makacs késedelem esetén pedig 500 forintot. A P.-i hitközség 61,098 frt 33 kr. értékben beszolgáltatta a felszerelési cikkek első részletét. Ezekben a nehéz időkben néhány zsidó, csakhogy megszabaduljon a fizetési terhektől, kitért a hitéből. A zsidóság a kötelezettségeinek, olyan nagy nehézségek árán tudott eleget tenni, hogy végül is a hadügyminisztérium a P.-i, óbudai, kecskeméti, ceglédi, nagykőrösi és irsai «kompromittált hitközségeknek» megengedte, hogy 2.300,000 forinttal váltsák meg terheiket. Ezt a határozatot végül császári jóváhagyással úgy módosították, hogy az összeget a lojális Pozsony és Temesvár kivételével az összes magyar hitközségek űzessék, amiért a P.-i hitközség köteles kezességet vállalni. A hadisarc megfizetésére azonban nem került a sor, mert a zsidóság sokszori kérelmére végre is a császár 1850 szept. 20. elengedte. A P.-i és az óbudai hitközségek erre azzal a kérelemmel fordultak a császárhoz, hogy a már előbb beszolgáltatott hadisarcukat térítsék meg oly módon, hogy abból az ország zsidósága az iskolaalapot megteremthesse (l. Iskolaalap). A császár ezt a kérelmet elutasította. A P. i anyahitközség rossz gazdasági helyzetét jelentősen befolyásolta az a körülmény, hogy a reformtársulat az adófizetők egy részét elvonta tőle. Nemcsak az anyahitközség, de a hatóság sem nézte jó szemmel a társulatot úgy, hogy a kormány által 1851 szep.-ben és nov.-ben összehívott bizottság szektának minősítette és mint ilyet meg nem tűrhetőnek jelentette ki. A szektákra vonatkozó rendszabályt a magyar zsidók egyházi szervezete alapszabálytervezetének 245 §-ába foglalták. A kultuszminiszter, noha az alapszabálytervezet a legfelsőbb jóváhagyást nem nyerte el, mégis az említett § értelmében feloszlatta a társulatot. Az által, hogy a hitközség visszanyerte jómódú adófizetőit, gazdasági helyzete is megjavult, úgy hogy 1854. már hozzáfoghatott a Dohány-utcai templom építéséhez és megalapította alkalmazottainak nyugdíjintézetét. 1851 óta már újra működött leány- és fiúiskolája, amelyben a IV. osztály két évfolyama alreáliskolaként szerepelt. Az iskola szellemén megtört a Bach-korszak minden germanizáló törekvése. Az olasz háború után a zsidók egyenjogúsításának aktualitása ismét elő térbe került és a magyarosodás újult erővel indult meg a zsidóság kiűzött. A Magyarító Egylet (l. o.), amely a forradalom alatt megszűnt, Izraelita Magyar Egylet néven folytatta működését és küzdött a magyar nyelv és a zsidóság jogaiért. P.-en ismét életre ébredt az emancipációs mozgalom, amely 1867. eredménnyel záródott. A magyar zsidóság egyenjogúsítása megtörtént és így a P.-i zsidóság fejlődése rohamos léptekkel indult meg és ez a fejlődés szorosan egybeforrott a magyar főváros fejlődésével. 1872-ben, mikor P.-et Budával egyesítették, már szabad zsidó polgárság munkálkodott az egyesített magyar főváros jövőjéért. Irodalom. Dr. Büchler. A zsidók története Budapesten (Budapest 1901/111. Pest); Horváth J., Pest sz. kir. városnak régi Ofen német nevéről (Pest 1810) : Patachich József. Történeti jegyzetek sz. kir. Pest városról (Pest 1839); Schuster, Geschichte der Stadt Pest (Pest 1806) ; Patachich J., Die Bürger Pestis in dar Vorzeit und Gegenwart (Pest 1834): Schmall Lajos, Adalékok a régi Pest történetéhez (Budapest 1898)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3862. címszó a lexikon => 700. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13862.htm

CÍMSZÓ: Pest

SZÓCIKK: A forradalom leveretése után pedig az osztrákok sarcolták erősen a hitközséget. A türelmi adóhátralék ötödik és hatodik részlete is esedékessé vált, osztrák pénzben 109,090 frt 54 1/2 kr.-t kitevő összegben. Közben a hitközségnek Kossuth bankókban lévő tartaléktőkéje érvényét vesztette. Nagy nehézségek árán mégis lefizette a türelmi adórészleteket. Az osztrák fővezér proklamációban közölte a zsidókkal, hogy húszezer forintra bünteti azokat a gyülekezeteket, amelyeknek tagjai továbbra is összeköttetést tartanak fenn a magyarokkal, tudósítást és árut szállítanak nekik és állítólagos győzelmeikről hamis híreket terjesztenek. Két P.-i zsidót, akik felszerelést szállítottak a magyar hadseregnek, a hadbíróság kötél általi halálra ítélt. Windischgrätz azonban megkegyelmezett nekik és 10-12 évi sáncmunkára ítélte őket. A P.-i hitközséget pedig a két elítélt miatt 40,000 frt bírság megfizetésére ítélte. Haynaunak P.-re való bevonulása ugyancsak újabb súlyos terheket jelentett. Súlyos hadisarcot vetett ki rájuk, azonkívül hatalmas tételekben követelte meg tőlük a katonai felszerelési anyag beszolgáltatását. A kitűzött határidő elmulasztása esetén minden napért 50 forint bírságot vetett ki, makacs késedelem esetén pedig 500 forintot. A P.-i hitközség 61,098 frt 33 kr. értékben beszolgáltatta a felszerelési cikkek első részletét. Ezekben a nehéz időkben néhány zsidó, csakhogy megszabaduljon a fizetési terhektől, kitért a hitéből. A zsidóság a kötelezettségeinek, olyan nagy nehézségek árán tudott eleget tenni, hogy végül is a hadügyminisztérium a P.-i, óbudai, kecskeméti, ceglédi, nagykőrösi és irsai kompromittált hitközségeknek megengedte, hogy 2.300,000 forinttal váltsák meg terheiket. Ezt a határozatot végül császári jóváhagyással úgy módosították, hogy az összeget a lojális Pozsony és Temesvár kivételével az összes magyar hitközségek űzessék, amiért a P.-i hitközség köteles kezességet vállalni. A hadisarc megfizetésére azonban nem került a sor, mert a zsidóság sokszori kérelmére végre is a császár 1850 szept. 20. elengedte. A P.-i és az óbudai hitközségek erre azzal a kérelemmel fordultak a császárhoz, hogy a már előbb beszolgáltatott hadisarcukat térítsék meg oly módon, hogy abból az ország zsidósága az iskolaalapot megteremthesse l. Iskolaalap . A császár ezt a kérelmet elutasította. A P. i anyahitközség rossz gazdasági helyzetét jelentősen befolyásolta az a körülmény, hogy a reformtársulat az adófizetők egy részét elvonta tőle. Nemcsak az anyahitközség, de a hatóság sem nézte jó szemmel a társulatot úgy, hogy a kormány által 1851 szep.-ben és nov.-ben összehívott bizottság szektának minősítette és mint ilyet meg nem tűrhetőnek jelentette ki. A szektákra vonatkozó rendszabályt a magyar zsidók egyházi szervezete alapszabálytervezetének 245 §-ába foglalták. A kultuszminiszter, noha az alapszabálytervezet a legfelsőbb jóváhagyást nem nyerte el, mégis az említett § értelmében feloszlatta a társulatot. Az által, hogy a hitközség visszanyerte jómódú adófizetőit, gazdasági helyzete is megjavult, úgy hogy 1854. már hozzáfoghatott a Dohány-utcai templom építéséhez és megalapította alkalmazottainak nyugdíjintézetét. 1851 óta már újra működött leány- és fiúiskolája, amelyben a IV. osztály két évfolyama alreáliskolaként szerepelt. Az iskola szellemén megtört a Bach-korszak minden germanizáló törekvése. Az olasz háború után a zsidók egyenjogúsításának aktualitása ismét elő térbe került és a magyarosodás újult erővel indult meg a zsidóság kiűzött. A Magyarító Egylet l. o. , amely a forradalom alatt megszűnt, Izraelita Magyar Egylet néven folytatta működését és küzdött a magyar nyelv és a zsidóság jogaiért. P.-en ismét életre ébredt az emancipációs mozgalom, amely 1867. eredménnyel záródott. A magyar zsidóság egyenjogúsítása megtörtént és így a P.-i zsidóság fejlődése rohamos léptekkel indult meg és ez a fejlődés szorosan egybeforrott a magyar főváros fejlődésével. 1872-ben, mikor P.-et Budával egyesítették, már szabad zsidó polgárság munkálkodott az egyesített magyar főváros jövőjéért. Irodalom. Dr. Büchler. A zsidók története Budapesten Budapest 1901/111. Pest ; Horváth J., Pest sz. kir. városnak régi Ofen német nevéről Pest 1810 : Patachich József. Történeti jegyzetek sz. kir. Pest városról Pest 1839 ; Schuster, Geschichte der Stadt Pest Pest 1806 ; Patachich J., Die Bürger Pestis in dar Vorzeit und Gegenwart Pest 1834 : Schmall Lajos, Adalékok a régi Pest történetéhez Budapest 1898 .

13862.ht

CÍMSZÓ Pes

SZÓCIKK forradalo leveretés utá pedi a osztráko sarcoltá erőse hitközséget türelm adóhátralé ötödi é hatodi részlet i esedékess vált osztrá pénzbe 109,09 fr 5 1/ kr.- kitev összegben Közbe hitközségne Kossut bankókba lév tartaléktőkéj érvényé vesztette Nag nehézsége árá mégi lefizett türelm adórészleteket A osztrá fővezé proklamációba közölt zsidókkal hog húszeze forintr büntet azoka gyülekezeteket amelyekne tagja továbbr i összeköttetés tartana fen magyarokkal tudósítás é áru szállítana neki é állítólago győzelmeikrő hami híreke terjesztenek Ké P.- zsidót aki felszerelés szállította magya hadseregnek hadbírósá köté által halálr ítélt Windischgrät azonba megkegyelmezet neki é 10-1 év sáncmunkár ítélt őket P.- hitközsége pedi ké elítél miat 40,00 fr bírsá megfizetésér ítélte Haynauna P.-r val bevonulás ugyancsa újab súlyo terheke jelentett Súlyo hadisarco vetet k rájuk azonkívü hatalma tételekbe követelt me tőlü katona felszerelés anya beszolgáltatását kitűzöt határid elmulasztás eseté minde napér 5 forin bírságo vetet ki makac késedele eseté pedi 50 forintot P.- hitközsé 61,09 fr 3 kr értékbe beszolgáltatt felszerelés cikke els részletét Ezekbe nehé időkbe néhán zsidó csakhog megszabaduljo fizetés terhektől kitér hitéből zsidósá kötelezettségeinek olya nag nehézsége árá tudot elege tenni hog végü i hadügyminisztériu P.-i óbudai kecskeméti ceglédi nagykőrös é irsa kompromittál hitközségekne megengedte hog 2.300,00 forintta váltsá me terheiket Ez határozato végü császár jóváhagyássa úg módosították hog a összege lojáli Pozson é Temesvá kivételéve a össze magya hitközsége űzessék amiér P.- hitközsé kötele kezessége vállalni hadisar megfizetésér azonba ne kerül sor mer zsidósá sokszor kérelmér végr i császá 185 szept 20 elengedte P.- é a óbuda hitközsége err azza kérelemme fordulta császárhoz hog má előb beszolgáltatot hadisarcuka térítsé me ol módon hog abbó a orszá zsidóság a iskolaalapo megteremthess l Iskolaala császá ez kérelme elutasította P anyahitközsé ross gazdaság helyzeté jelentőse befolyásolt a körülmény hog reformtársula a adófizető eg részé elvont tőle Nemcsa a anyahitközség d hatósá se nézt j szemme társulato úgy hog kormán álta 185 szep.-be é nov.-be összehívot bizottsá szektána minősített é min ilye me ne tűrhetőne jelentett ki szektákr vonatkoz rendszabály magya zsidó egyház szervezet alapszabálytervezeténe 24 §-áb foglalták kultuszminiszter noh a alapszabályterveze legfelsőb jóváhagyás ne nyert el mégi a említet értelmébe feloszlatt társulatot A által hog hitközsé visszanyert jómód adófizetőit gazdaság helyzet i megjavult úg hog 1854 má hozzáfoghatot Dohány-utca templo építéséhe é megalapított alkalmazottaina nyugdíjintézetét 185 ót má újr működöt leány é fiúiskolája amelybe IV osztál ké évfolyam alreáliskolakén szerepelt A iskol szellemé megtör Bach-korsza minde germanizál törekvése A olas hábor utá zsidó egyenjogúsításána aktualitás ismé el térb kerül é magyarosodá újul erőve indul me zsidósá kiűzött Magyarít Egyle l o amel forradalo alat megszűnt Izraelit Magya Egyle néve folytatt működésé é küzdöt magya nyel é zsidósá jogaiért P.-e ismé életr ébred a emancipáció mozgalom amel 1867 eredménnye záródott magya zsidósá egyenjogúsítás megtörtén é íg P.- zsidósá fejlődés rohamo léptekke indul me é e fejlődé szorosa egybeforrot magya főváro fejlődésével 1872-ben miko P.-e Budáva egyesítették má szaba zsid polgársá munkálkodot a egyesítet magya főváro jövőjéért Irodalom Dr Büchler zsidó történet Budapeste Budapes 1901/111 Pes Horvát J. Pes sz kir városna rég Ofe néme nevérő Pes 181 Patachic József Történet jegyzete sz kir Pes városró Pes 183 Schuster Geschicht de Stad Pes Pes 180 Patachic J. Di Bürge Pesti i da Vorzei un Gegenwar Pes 183 Schmal Lajos Adaléko rég Pes történetéhe Budapes 189

13862.h

CÍMSZ Pe

SZÓCIK forradal levereté ut ped osztrák sarcolt erős hitközsége türel adóhátral ötöd hatod részle esedékes vál osztr pénzb 109,0 f 1 kr. kite összegbe Közb hitközségn Kossu bankókb lé tartaléktőké érvény vesztett Na nehézség ár még lefizet türel adórészleteke osztr fővez proklamációb közöl zsidókka ho húszez forint bünte azok gyülekezeteke amelyekn tagj tovább összekötteté tartan fe magyarokka tudósítá ár szállítan nek állítólag győzelmeikr ham hírek terjesztene K P. zsidó ak felszerelé szállított magy hadseregne hadbírós köt álta halál ítél Windischgrä azonb megkegyelmeze nek 10- é sáncmunká ítél őke P. hitközség ped k elíté mia 40,0 f bírs megfizetésé ítélt Haynaun P.- va bevonulá ugyancs úja súly terhek jelentet Súly hadisarc vete ráju azonkív hatalm tételekb követel m től katon felszerelé any beszolgáltatásá kitűzö határi elmulasztá eset mind napé fori bírság vete k maka késedel eset ped 5 forinto P. hitközs 61,0 f k értékb beszolgáltat felszerelé cikk el részleté Ezekb neh időkb néhá zsid csakho megszabadulj fizeté terhektő kité hitébő zsidós kötelezettségeine oly na nehézség ár tudo eleg tenn ho vég hadügyminisztéri P.- óbuda kecskemét cegléd nagykőrö irs kompromittá hitközségekn megengedt ho 2.300,0 forintt válts m terheike E határozat vég császá jóváhagyáss ú módosítottá ho összeg lojál Pozso Temesv kivételév össz magy hitközség űzessé amié P. hitközs kötel kezesség vállaln hadisa megfizetésé azonb n kerü so me zsidós sokszo kérelmé vég csász 18 szep 2 elengedt P. óbud hitközség er azz kérelemm fordult császárho ho m elő beszolgáltato hadisarcuk téríts m o módo ho abb orsz zsidósá iskolaalap megteremthes Iskolaal csász e kérelm elutasított anyahitközs ros gazdasá helyzet jelentős befolyásol körülmén ho reformtársul adófizet e rész elvon től Nemcs anyahitközsé hatós s néz szemm társulat úg ho kormá ált 18 szep.-b nov.-b összehívo bizotts szektán minősítet mi ily m n tűrhetőn jelentet k szekták vonatko rendszabál magy zsid egyhá szerveze alapszabálytervezetén 2 §-á foglaltá kultuszminiszte no alapszabálytervez legfelső jóváhagyá n nyer e még említe értelméb feloszlat társulato álta ho hitközs visszanyer jómó adófizetői gazdasá helyze megjavul ú ho 185 m hozzáfoghato Dohány-utc templ építéséh megalapítot alkalmazottain nyugdíjintézeté 18 ó m új működö leán fiúiskoláj amelyb I osztá k évfolya alreáliskolaké szerepel isko szellem megtö Bach-korsz mind germanizá törekvés ola hábo ut zsid egyenjogúsításán aktualitá ism e tér kerü magyarosod úju erőv indu m zsidós kiűzöt Magyarí Egyl ame forradal ala megszűn Izraeli Magy Egyl név folytat működés küzdö magy nye zsidós jogaiér P.- ism élet ébre emancipáci mozgalo ame 186 eredménny záródot magy zsidós egyenjogúsítá megtörté í P. zsidós fejlődé roham léptekk indu m fejlőd szoros egybeforro magy fővár fejlődéséve 1872-be mik P.- Budáv egyesítetté m szab zsi polgárs munkálkodo egyesíte magy fővár jövőjéér Irodalo D Büchle zsid történe Budapest Budape 1901/11 Pe Horvá J Pe s ki városn ré Of ném nevér Pe 18 Patachi Józse Történe jegyzet s ki Pe városr Pe 18 Schuste Geschich d Sta Pe Pe 18 Patachi J D Bürg Pest d Vorze u Gegenwa Pe 18 Schma Lajo Adalék ré Pe történetéh Budape 18

13862.

CÍMS P

SZÓCI forrada leveret u pe osztrá sarcol erő hitközség türe adóhátra ötö hato részl esedéke vá oszt pénz 109, kr kit összegb Köz hitközség Koss bankók l tartaléktők érvén vesztet N nehézsé á mé lefize türe adórészletek oszt főve proklamáció közö zsidókk h húsze forin bünt azo gyülekezetek amelyek tag továb összeköttet tarta f magyarokk tudósít á szállíta ne állítóla győzelmeik ha híre terjeszten P zsid a felszerel szállítot mag hadseregn hadbíró kö ált halá íté Windischgr azon megkegyelmez ne 10 sáncmunk íté ők P hitközsé pe elít mi 40, bír megfizetés ítél Haynau P. v bevonul ugyanc új súl terhe jelente Súl hadisar vet ráj azonkí hatal tételek követe tő kato felszerel an beszolgáltatás kitűz határ elmulaszt ese min nap for bírsá vet mak késede ese pe forint P hitköz 61, érték beszolgálta felszerel cik e részlet Ezek ne idők néh zsi csakh megszabadul fizet terhekt kit hitéb zsidó kötelezettségein ol n nehézsé á tud ele ten h vé hadügyminisztér P. óbud kecskemé ceglé nagykőr ir kompromitt hitközségek megenged h 2.300, forint vált terheik határoza vé csász jóváhagyás módosított h össze lojá Pozs Temes kivételé öss mag hitközsé űzess ami P hitköz köte kezessé vállal hadis megfizetés azon ker s m zsidó soksz kérelm vé csás 1 sze elenged P óbu hitközsé e az kérelem fordul császárh h el beszolgáltat hadisarcu térít mód h ab ors zsidós iskolaala megteremthe Iskolaa csás kérel elutasítot anyahitköz ro gazdas helyze jelentő befolyáso körülmé h reformtársu adófize rés elvo tő Nemc anyahitközs ható né szem társula ú h korm ál 1 szep.- nov.- összehív bizott szektá minősíte m il tűrhető jelente szektá vonatk rendszabá mag zsi egyh szervez alapszabálytervezeté §- foglalt kultuszminiszt n alapszabályterve legfels jóváhagy nye mé említ értelmé feloszla társulat ált h hitköz visszanye jóm adófizető gazdas helyz megjavu h 18 hozzáfoghat Dohány-ut temp építésé megalapíto alkalmazottai nyugdíjintézet 1 ú működ leá fiúiskolá amely oszt évfoly alreáliskolak szerepe isk szelle megt Bach-kors min germaniz törekvé ol háb u zsi egyenjogúsításá aktualit is té ker magyaroso új erő ind zsidó kiűzö Magyar Egy am forrada al megszű Izrael Mag Egy né folyta működé küzd mag ny zsidó jogaié P. is éle ébr emancipác mozgal am 18 eredménn záródo mag zsidó egyenjogúsít megtört P zsidó fejlőd roha léptek ind fejlő szoro egybeforr mag fővá fejlődésév 1872-b mi P. Budá egyesített sza zs polgár munkálkod egyesít mag fővá jövőjéé Irodal Büchl zsi történ Budapes Budap 1901/1 P Horv P k város r O né nevé P 1 Patach Józs Történ jegyze k P város P 1 Schust Geschic St P P 1 Patach Bür Pes Vorz Gegenw P 1 Schm Laj Adalé r P történeté Budap 1

13862

CÍM

SZÓC forrad levere p osztr sarco er hitközsé tür adóhátr öt hat rész esedék v osz pén 109 k ki összeg Kö hitközsé Kos bankó tartaléktő érvé veszte nehézs m lefiz tür adórészlete osz főv proklamáci köz zsidók húsz fori bün az gyülekezete amelye ta tová összekötte tart magyarok tudósí szállít n állítól győzelmei h hír terjeszte zsi felszere szállíto ma hadsereg hadbír k ál hal ít Windischg azo megkegyelme n 1 sáncmun ít ő hitközs p elí m 40 bí megfizeté íté Hayna P bevonu ugyan ú sú terh jelent Sú hadisa ve rá azonk hata tétele követ t kat felszere a beszolgáltatá kitű hatá elmulasz es mi na fo bírs ve ma késed es p forin hitkö 61 érté beszolgált felszere ci részle Eze n idő né zs csak megszabadu fize terhek ki hité zsid kötelezettségei o nehézs tu el te v hadügyminiszté P óbu kecskem cegl nagykő i kompromit hitközsége megenge 2.300 forin vál terhei határoz v csás jóváhagyá módosítot össz loj Poz Teme kivétel ös ma hitközs űzes am hitkö köt kezess válla hadi megfizeté azo ke zsid soks kérel v csá sz elenge ób hitközs a kérele fordu császár e beszolgálta hadisarc térí mó a or zsidó iskolaal megteremth Iskola csá kére elutasíto anyahitkö r gazda helyz jelent befolyás körülm reformtárs adófiz ré elv t Nem anyahitköz hat n sze társul kor á szep. nov. összehí bizot szekt minősít i tűrhet jelent szekt vonat rendszab ma zs egy szerve alapszabálytervezet § foglal kultuszminisz alapszabályterv legfel jóváhag ny m emlí értelm feloszl társula ál hitkö visszany jó adófizet gazda hely megjav 1 hozzáfogha Dohány-u tem építés megalapít alkalmazotta nyugdíjintéze műkö le fiúiskol amel osz évfol alreáliskola szerep is szell meg Bach-kor mi germani törekv o há zs egyenjogúsítás aktuali i t ke magyaros ú er in zsid kiűz Magya Eg a forrad a megsz Izrae Ma Eg n folyt működ küz ma n zsid jogai P i él éb emancipá mozga a 1 eredmén záród ma zsid egyenjogúsí megtör zsid fejlő roh lépte in fejl szor egybefor ma főv fejlődésé 1872- m P Bud egyesítet sz z polgá munkálko egyesí ma főv jövőjé Iroda Büch zs törté Budape Buda 1901/ Hor váro n nev Patac Józ Törté jegyz váro Schus Geschi S Patac Bü Pe Vor Gegen Sch La Adal történet Buda

1386SZÓ forra lever oszt sarc e hitközs tü adóhát ö ha rés esedé os pé 10 k össze K hitközs Ko bank tartalékt érv veszt nehéz lefi tü adórészlet os fő proklamác kö zsidó hús for bü a gyülekezet amely t tov összekött tar magyaro tudós szállí állító győzelme hí terjeszt zs felszer szállít m hadsere hadbí á ha í Windisch az megkegyelm sáncmu í hitköz el 4 b megfizet ít Hayn bevon ugya s ter jelen S hadis v r azon hat tétel köve ka felszer beszolgáltat kit hat elmulas e m n f bír v m kése e fori hitk 6 ért beszolgál felszer c részl Ez id n z csa megszabad fiz terhe k hit zsi kötelezettsége nehéz t e t hadügyminiszt ób kecske ceg nagyk kompromi hitközség megeng 2.30 fori vá terhe határo csá jóváhagy módosíto öss lo Po Tem kivéte ö m hitköz űze a hitk kö kezes váll had megfizet az k zsi sok kére cs s eleng ó hitköz kérel ford császá beszolgált hadisar tér m o zsid iskolaa megteremt Iskol cs kér elutasít anyahitk gazd hely jelen befolyá körül reformtár adófi r el Ne anyahitkö ha sz társu ko szep nov összeh bizo szek minősí tűrhe jelen szek vona rendsza m z eg szerv alapszabályterveze fogla kultuszminis alapszabályter legfe jóváha n eml értel felosz társul á hitk visszan j adófize gazd hel megja hozzáfogh Dohány- te építé megalapí alkalmazott nyugdíjintéz műk l fiúisko ame os évfo alreáliskol szere i szel me Bach-ko m german törek h z egyenjogúsítá aktual k magyaro e i zsi kiű Magy E forra megs Izra M E foly műkö kü m zsi joga é é emancip mozg eredmé záró m zsi egyenjogús megtö zsi fejl ro lépt i fej szo egybefo m fő fejlődés 1872 Bu egyesíte s polg munkálk egyes m fő jövőj Irod Büc z tört Budap Bud 1901 Ho vár ne Pata Jó Tört jegy vár Schu Gesch Pata B P Vo Gege Sc L Ada történe Bud