13878.htm

CÍMSZÓ: A hitközség mai vezetősége

SZÓCIKK: A hitközség mai vezetősége. A rabbiság: Hevesi Simon dr. vezető főrabbi, Fischer Gyula dr. főrabbi, Fischer Benjámin dr., Groszmann Zsigmond dr. és Weisz Miksa dr. rabbik, Farkas József dr. és Scheiber Lajos dr. körzeti rabbik. Az elöljáróság: Kaszab Aladár udvari tanácsos, gyáros, elnök, Glücksthal Samu dr. felsőházi tag, ügyvéd, oktatásügyi elöljáró és Hajdú Marcell dr. ügyvéd, szertartásügyi elöljáró, alelnökök, Nagy Andor tőzsdetanácsos, pénzügyi elöljáró, Frey Kálmán a tőzsde alelnöke intézményügyi elöljáró, Vértes Emil a Kereskedelmi Csarnok elnöke gazdasági elöljáró, Grauer Vilmos dr. gyáros kulturális elöljáró, Wilheim Adolf dr. ügyvéd alapítványügyi elöljáró, Kecskeméti Adolf dr. ügyvéd vallásoktatás ügyi elöljáró, Zahlor Emil dr. főorvos jótékonysági elöljáró, Vida Jenő vezérigazgató, budai Buday Goldberger Leó dr. gyárigazgató, báró szászbereki Kohner Adolf dr. nagybirtokos és Fábián Béla dr. országgyűlési képviselő tárcanélküli elöljárók. A választmány tagjai: Adler Gyula bankár, Arányi Ignác bankigazgató, alsóterényi Auer Róbert gabonakereskedő Bánd Zsigmond lisztkereskedő, Bánó Dezső vezérigazgató, Baracs Marcell dr. országgyűlési képviselő Barna Károly dr. ügyvéd, Bloch Sándor kereskedő, Blum Ödön dr. ny. miniszteri tanácsos Bródy Ernő dr. országgyűlési képviselő ill. Deutsch Ernő dr. főorvos, Eisenmann Gyula, Elek Bernát hirdetési vállalkozó Erdős Dezső igazgató, Fellner Leó gyáros, Fleischmann Sándor gyáros, Fleischmann Tivadar kereskedő Fuchs I. József asztalos, Gaiduschek Marcell tisztviselő, Gál Jenő dr. országgyűlési képviselő,gyulai Noé Hugó dr. ügyvéd, Hajdú Miklós dr., vezérigazgató, Halász Manó igazgató, Herzfeld Dezső igazgató, Holzer Sándor ruhakereskedő, Horner Samu háztulajdonos, Kerpel Vilmos gyógyszerész, Klein Miksa bútorkereskedő, Kohn Hugó igazgató, Körmöczi Zoltán dr. orvos, Krakauer Samu fuvaros, Kramer Miksa igazgató, Kramer József dr. ügyvéd, Láng Lajos dr. ügyvéd, Leszlauer A. Gyula nagyvágó, Löw Sámuel dr., főorvos, Markovits Ignác vállalkozó, Michelstädter Ármin vállalkozó, Molnár Gyula kereskedő, Nemes Henrik kereskedő, Pollatsek Elemér dr. főorvos, Politzer Gusztáv dr. ügyvéd, Rákosi Jakab Jenő vállalkozó, Reichenberg Jakab szűcsmester, Reisz Dávid mészáros, Rosenák Miksa dr. főorvos, Sándor Pál országgyűlési képviselő, Schlanger Mór könyvelő, Sebeők Dezső dr. ügyvéd, Steiner Gyula dr. orvos, ifj. Stern Sándor vállalkozó, Szabolcsi Lajos dr. főszerkesztő, Székely Ferenc udvari tanácsos, elnökigazgató, Vas Lajos igazgató, Vázsonyi Jenő nyug. államtitkár, Vészi József főszerkesztő, Weiler Ernő dr. ügyvéd, báró csepeli Weisz Alfonz elnökigazgató, Weisz János gabonaügynök, Weisz Jónás kereskedő, Weisz Márkusz szénkereskedő, Wertheimer Adolf bankigazgató, Wertheimer Lajos kávés, Wertheimer Soma ügynök, Wieselmann Rezső fogász, újpesti Wolfner József bőrgyáros, Zimmermann Dezső szerelő, sióagárdi Zöld Márton tábornok. A hitközség vezető szervezete végül a képviselőtestület, mely 300 tagból áll. A hitközség központi tisztikara: Gábor Gyula dr. főtitkár, az elnöki ügyosztály előadója, Gombos Ignác főtitkárhelyettes, Munkácsi Bernát dr. tanfelügyelő. Braun Salamon dr. tanfelügyelő helyettes. Főtanácsosok: Galambos Jenő anyakönyvvezető, a jótékonysági ügyosztály előadója, Burger Lajos a szertartási, Eppler Sándor főtitkárhelyettes, a pénzügyi ügyosztály előadója. Tanácsosok: Delli Henrik az alapítványi, intézményügyi és kulturális ügyosztályok előadója, Gelber Lázár anyakönyvvezető helyettes, Friedmann Márton az adókivetési osztály vezetője, Munkácsi Ernő dr. titkár-ügyész. Főtisztviselők: Bárd Rezső, az oktatási ügyosztályok előadója, Dallos Ede az adóbehajtási osztály vezetője, Ehrenthal Jenő főpénztárnok, Kollmann Jenő számvevő, Lengyel Márton dr. főkönyvelő. A hitközség műszaki tanácsadója: Baumhorn Lipót műépítész.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3878. címszó a lexikon => 704. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13878.htm

CÍMSZÓ: A hitközség mai vezetősége

SZÓCIKK: A hitközség mai vezetősége. A rabbiság: Hevesi Simon dr. vezető főrabbi, Fischer Gyula dr. főrabbi, Fischer Benjámin dr., Groszmann Zsigmond dr. és Weisz Miksa dr. rabbik, Farkas József dr. és Scheiber Lajos dr. körzeti rabbik. Az elöljáróság: Kaszab Aladár udvari tanácsos, gyáros, elnök, Glücksthal Samu dr. felsőházi tag, ügyvéd, oktatásügyi elöljáró és Hajdú Marcell dr. ügyvéd, szertartásügyi elöljáró, alelnökök, Nagy Andor tőzsdetanácsos, pénzügyi elöljáró, Frey Kálmán a tőzsde alelnöke intézményügyi elöljáró, Vértes Emil a Kereskedelmi Csarnok elnöke gazdasági elöljáró, Grauer Vilmos dr. gyáros kulturális elöljáró, Wilheim Adolf dr. ügyvéd alapítványügyi elöljáró, Kecskeméti Adolf dr. ügyvéd vallásoktatás ügyi elöljáró, Zahlor Emil dr. főorvos jótékonysági elöljáró, Vida Jenő vezérigazgató, budai Buday Goldberger Leó dr. gyárigazgató, báró szászbereki Kohner Adolf dr. nagybirtokos és Fábián Béla dr. országgyűlési képviselő tárcanélküli elöljárók. A választmány tagjai: Adler Gyula bankár, Arányi Ignác bankigazgató, alsóterényi Auer Róbert gabonakereskedő Bánd Zsigmond lisztkereskedő, Bánó Dezső vezérigazgató, Baracs Marcell dr. országgyűlési képviselő Barna Károly dr. ügyvéd, Bloch Sándor kereskedő, Blum Ödön dr. ny. miniszteri tanácsos Bródy Ernő dr. országgyűlési képviselő ill. Deutsch Ernő dr. főorvos, Eisenmann Gyula, Elek Bernát hirdetési vállalkozó Erdős Dezső igazgató, Fellner Leó gyáros, Fleischmann Sándor gyáros, Fleischmann Tivadar kereskedő Fuchs I. József asztalos, Gaiduschek Marcell tisztviselő, Gál Jenő dr. országgyűlési képviselő,gyulai Noé Hugó dr. ügyvéd, Hajdú Miklós dr., vezérigazgató, Halász Manó igazgató, Herzfeld Dezső igazgató, Holzer Sándor ruhakereskedő, Horner Samu háztulajdonos, Kerpel Vilmos gyógyszerész, Klein Miksa bútorkereskedő, Kohn Hugó igazgató, Körmöczi Zoltán dr. orvos, Krakauer Samu fuvaros, Kramer Miksa igazgató, Kramer József dr. ügyvéd, Láng Lajos dr. ügyvéd, Leszlauer A. Gyula nagyvágó, Löw Sámuel dr., főorvos, Markovits Ignác vállalkozó, Michelstädter Ármin vállalkozó, Molnár Gyula kereskedő, Nemes Henrik kereskedő, Pollatsek Elemér dr. főorvos, Politzer Gusztáv dr. ügyvéd, Rákosi Jakab Jenő vállalkozó, Reichenberg Jakab szűcsmester, Reisz Dávid mészáros, Rosenák Miksa dr. főorvos, Sándor Pál országgyűlési képviselő, Schlanger Mór könyvelő, Sebeők Dezső dr. ügyvéd, Steiner Gyula dr. orvos, ifj. Stern Sándor vállalkozó, Szabolcsi Lajos dr. főszerkesztő, Székely Ferenc udvari tanácsos, elnökigazgató, Vas Lajos igazgató, Vázsonyi Jenő nyug. államtitkár, Vészi József főszerkesztő, Weiler Ernő dr. ügyvéd, báró csepeli Weisz Alfonz elnökigazgató, Weisz János gabonaügynök, Weisz Jónás kereskedő, Weisz Márkusz szénkereskedő, Wertheimer Adolf bankigazgató, Wertheimer Lajos kávés, Wertheimer Soma ügynök, Wieselmann Rezső fogász, újpesti Wolfner József bőrgyáros, Zimmermann Dezső szerelő, sióagárdi Zöld Márton tábornok. A hitközség vezető szervezete végül a képviselőtestület, mely 300 tagból áll. A hitközség központi tisztikara: Gábor Gyula dr. főtitkár, az elnöki ügyosztály előadója, Gombos Ignác főtitkárhelyettes, Munkácsi Bernát dr. tanfelügyelő. Braun Salamon dr. tanfelügyelő helyettes. Főtanácsosok: Galambos Jenő anyakönyvvezető, a jótékonysági ügyosztály előadója, Burger Lajos a szertartási, Eppler Sándor főtitkárhelyettes, a pénzügyi ügyosztály előadója. Tanácsosok: Delli Henrik az alapítványi, intézményügyi és kulturális ügyosztályok előadója, Gelber Lázár anyakönyvvezető helyettes, Friedmann Márton az adókivetési osztály vezetője, Munkácsi Ernő dr. titkár-ügyész. Főtisztviselők: Bárd Rezső, az oktatási ügyosztályok előadója, Dallos Ede az adóbehajtási osztály vezetője, Ehrenthal Jenő főpénztárnok, Kollmann Jenő számvevő, Lengyel Márton dr. főkönyvelő. A hitközség műszaki tanácsadója: Baumhorn Lipót műépítész.

13878.ht

CÍMSZÓ hitközsé ma vezetőség

SZÓCIKK hitközsé ma vezetősége rabbiság Heves Simo dr vezet főrabbi Fische Gyul dr főrabbi Fische Benjámi dr. Groszman Zsigmon dr é Weis Miks dr rabbik Farka Józse dr é Scheibe Lajo dr körzet rabbik A elöljáróság Kasza Aladá udvar tanácsos gyáros elnök Glückstha Sam dr felsőház tag ügyvéd oktatásügy elöljár é Hajd Marcel dr ügyvéd szertartásügy elöljáró alelnökök Nag Ando tőzsdetanácsos pénzügy elöljáró Fre Kálmá tőzsd alelnök intézményügy elöljáró Vérte Emi Kereskedelm Csarno elnök gazdaság elöljáró Graue Vilmo dr gyáro kulturáli elöljáró Wilhei Adol dr ügyvé alapítványügy elöljáró Kecskemét Adol dr ügyvé vallásoktatá ügy elöljáró Zahlo Emi dr főorvo jótékonyság elöljáró Vid Jen vezérigazgató buda Buda Goldberge Le dr gyárigazgató bár szászberek Kohne Adol dr nagybirtoko é Fábiá Bél dr országgyűlés képvisel tárcanélkül elöljárók választmán tagjai Adle Gyul bankár Arány Igná bankigazgató alsóterény Aue Róber gabonakeresked Bán Zsigmon lisztkereskedő Bán Dezs vezérigazgató Barac Marcel dr országgyűlés képvisel Barn Károl dr ügyvéd Bloc Sándo kereskedő Blu Ödö dr ny miniszter tanácso Bród Ern dr országgyűlés képvisel ill Deutsc Ern dr főorvos Eisenman Gyula Ele Berná hirdetés vállalkoz Erdő Dezs igazgató Fellne Le gyáros Fleischman Sándo gyáros Fleischman Tivada keresked Fuch I Józse asztalos Gaidusche Marcel tisztviselő Gá Jen dr országgyűlés képviselő,gyula No Hug dr ügyvéd Hajd Mikló dr. vezérigazgató Halás Man igazgató Herzfel Dezs igazgató Holze Sándo ruhakereskedő Horne Sam háztulajdonos Kerpe Vilmo gyógyszerész Klei Miks bútorkereskedő Koh Hug igazgató Körmöcz Zoltá dr orvos Krakaue Sam fuvaros Krame Miks igazgató Krame Józse dr ügyvéd Lán Lajo dr ügyvéd Leszlaue A Gyul nagyvágó Lö Sámue dr. főorvos Markovit Igná vállalkozó Michelstädte Ármi vállalkozó Molná Gyul kereskedő Neme Henri kereskedő Pollatse Elemé dr főorvos Politze Gusztá dr ügyvéd Rákos Jaka Jen vállalkozó Reichenber Jaka szűcsmester Reis Dávi mészáros Rosená Miks dr főorvos Sándo Pá országgyűlés képviselő Schlange Mó könyvelő Sebeő Dezs dr ügyvéd Steine Gyul dr orvos ifj Ster Sándo vállalkozó Szabolcs Lajo dr főszerkesztő Székel Feren udvar tanácsos elnökigazgató Va Lajo igazgató Vázsony Jen nyug államtitkár Vész Józse főszerkesztő Weile Ern dr ügyvéd bár csepel Weis Alfon elnökigazgató Weis Jáno gabonaügynök Weis Jóná kereskedő Weis Márkus szénkereskedő Wertheime Adol bankigazgató Wertheime Lajo kávés Wertheime Som ügynök Wieselman Rezs fogász újpest Wolfne Józse bőrgyáros Zimmerman Dezs szerelő sióagárd Zöl Márto tábornok hitközsé vezet szervezet végü képviselőtestület mel 30 tagbó áll hitközsé központ tisztikara Gábo Gyul dr főtitkár a elnök ügyosztál előadója Gombo Igná főtitkárhelyettes Munkács Berná dr tanfelügyelő Brau Salamo dr tanfelügyel helyettes Főtanácsosok Galambo Jen anyakönyvvezető jótékonyság ügyosztál előadója Burge Lajo szertartási Epple Sándo főtitkárhelyettes pénzügy ügyosztál előadója Tanácsosok Dell Henri a alapítványi intézményügy é kulturáli ügyosztályo előadója Gelbe Lázá anyakönyvvezet helyettes Friedman Márto a adókivetés osztál vezetője Munkács Ern dr titkár-ügyész Főtisztviselők Bár Rezső a oktatás ügyosztályo előadója Dallo Ed a adóbehajtás osztál vezetője Ehrentha Jen főpénztárnok Kollman Jen számvevő Lengye Márto dr főkönyvelő hitközsé műszak tanácsadója Baumhor Lipó műépítész

13878.h

CÍMSZ hitközs m vezetősé

SZÓCIK hitközs m vezetőség rabbisá Heve Sim d veze főrabb Fisch Gyu d főrabb Fisch Benjám dr Groszma Zsigmo d Wei Mik d rabbi Fark Józs d Scheib Laj d körze rabbi elöljárósá Kasz Alad udva tanácso gyáro elnö Glücksth Sa d felsőhá ta ügyvé oktatásüg elöljá Haj Marce d ügyvé szertartásüg elöljár alelnökö Na And tőzsdetanácso pénzüg elöljár Fr Kálm tőzs alelnö intézményüg elöljár Vért Em Kereskedel Csarn elnö gazdasá elöljár Grau Vilm d gyár kulturál elöljár Wilhe Ado d ügyv alapítványüg elöljár Kecskemé Ado d ügyv vallásoktat üg elöljár Zahl Em d főorv jótékonysá elöljár Vi Je vezérigazgat bud Bud Goldberg L d gyárigazgat bá szászbere Kohn Ado d nagybirtok Fábi Bé d országgyűlé képvise tárcanélkü elöljáró választmá tagja Adl Gyu banká Arán Ign bankigazgat alsóterén Au Róbe gabonakereske Bá Zsigmo lisztkeresked Bá Dez vezérigazgat Bara Marce d országgyűlé képvise Bar Káro d ügyvé Blo Sánd keresked Bl Öd d n miniszte tanács Bró Er d országgyűlé képvise il Deuts Er d főorvo Eisenma Gyul El Bern hirdeté vállalko Erd Dez igazgat Felln L gyáro Fleischma Sánd gyáro Fleischma Tivad kereske Fuc Józs asztalo Gaidusch Marce tisztvisel G Je d országgyűlé képviselő,gyul N Hu d ügyvé Haj Mikl dr vezérigazgat Halá Ma igazgat Herzfe Dez igazgat Holz Sánd ruhakeresked Horn Sa háztulajdono Kerp Vilm gyógyszerés Kle Mik bútorkeresked Ko Hu igazgat Körmöc Zolt d orvo Krakau Sa fuvaro Kram Mik igazgat Kram Józs d ügyvé Lá Laj d ügyvé Leszlau Gyu nagyvág L Sámu dr főorvo Markovi Ign vállalkoz Michelstädt Árm vállalkoz Moln Gyu keresked Nem Henr keresked Pollats Elem d főorvo Politz Guszt d ügyvé Ráko Jak Je vállalkoz Reichenbe Jak szűcsmeste Rei Dáv mészáro Rosen Mik d főorvo Sánd P országgyűlé képvisel Schlang M könyvel Sebe Dez d ügyvé Stein Gyu d orvo if Ste Sánd vállalkoz Szabolc Laj d főszerkeszt Széke Fere udva tanácso elnökigazgat V Laj igazgat Vázson Je nyu államtitká Vés Józs főszerkeszt Weil Er d ügyvé bá csepe Wei Alfo elnökigazgat Wei Ján gabonaügynö Wei Jón keresked Wei Márku szénkeresked Wertheim Ado bankigazgat Wertheim Laj kávé Wertheim So ügynö Wieselma Rez fogás újpes Wolfn Józs bőrgyáro Zimmerma Dez szerel sióagár Zö Márt táborno hitközs veze szerveze vég képviselőtestüle me 3 tagb ál hitközs közpon tisztikar Gáb Gyu d főtitká elnö ügyosztá előadój Gomb Ign főtitkárhelyette Munkác Bern d tanfelügyel Bra Salam d tanfelügye helyette Főtanácsoso Galamb Je anyakönyvvezet jótékonysá ügyosztá előadój Burg Laj szertartás Eppl Sánd főtitkárhelyette pénzüg ügyosztá előadój Tanácsoso Del Henr alapítvány intézményüg kulturál ügyosztály előadój Gelb Láz anyakönyvveze helyette Friedma Márt adókiveté osztá vezetőj Munkác Er d titkár-ügyés Főtisztviselő Bá Rezs oktatá ügyosztály előadój Dall E adóbehajtá osztá vezetőj Ehrenth Je főpénztárno Kollma Je számvev Lengy Márt d főkönyvel hitközs műsza tanácsadój Baumho Lip műépítés

13878.

CÍMS hitköz vezetős

SZÓCI hitköz vezetősé rabbis Hev Si vez főrab Fisc Gy főrab Fisc Benjá d Groszm Zsigm We Mi rabb Far Józ Schei La körz rabb elöljárós Kas Ala udv tanács gyár eln Glückst S felsőh t ügyv oktatásü elölj Ha Marc ügyv szertartásü elöljá alelnök N An tőzsdetanács pénzü elöljá F Kál tőz aleln intézményü elöljá Vér E Kereskede Csar eln gazdas elöljá Gra Vil gyá kulturá elöljá Wilh Ad ügy alapítványü elöljá Kecskem Ad ügy vallásokta ü elöljá Zah E főor jótékonys elöljá V J vezérigazga bu Bu Goldber gyárigazga b szászber Koh Ad nagybirto Fáb B országgyűl képvis tárcanélk elöljár választm tagj Ad Gy bank Ará Ig bankigazga alsóteré A Rób gabonakeresk B Zsigm lisztkereske B De vezérigazga Bar Marc országgyűl képvis Ba Kár ügyv Bl Sán kereske B Ö miniszt tanác Br E országgyűl képvis i Deut E főorv Eisenm Gyu E Ber hirdet vállalk Er De igazga Fell gyár Fleischm Sán gyár Fleischm Tiva keresk Fu Józ asztal Gaidusc Marc tisztvise J országgyűl képviselő,gyu H ügyv Ha Mik d vezérigazga Hal M igazga Herzf De igazga Hol Sán ruhakereske Hor S háztulajdon Ker Vil gyógyszeré Kl Mi bútorkereske K H igazga Körmö Zol orv Kraka S fuvar Kra Mi igazga Kra Józ ügyv L La ügyv Leszla Gy nagyvá Sám d főorv Markov Ig vállalko Michelstäd Ár vállalko Mol Gy kereske Ne Hen kereske Pollat Ele főorv Polit Gusz ügyv Rák Ja J vállalko Reichenb Ja szűcsmest Re Dá mészár Rose Mi főorv Sán országgyűl képvise Schlan könyve Seb De ügyv Stei Gy orv i St Sán vállalko Szabol La főszerkesz Szék Fer udv tanács elnökigazga La igazga Vázso J ny államtitk Vé Józ főszerkesz Wei E ügyv b csep We Alf elnökigazga We Já gabonaügyn We Jó kereske We Márk szénkereske Werthei Ad bankigazga Werthei La káv Werthei S ügyn Wieselm Re fogá újpe Wolf Józ bőrgyár Zimmerm De szere sióagá Z Már táborn hitköz vez szervez vé képviselőtestül m tag á hitköz közpo tisztika Gá Gy főtitk eln ügyoszt előadó Gom Ig főtitkárhelyett Munká Ber tanfelügye Br Sala tanfelügy helyett Főtanácsos Galam J anyakönyvveze jótékonys ügyoszt előadó Bur La szertartá Epp Sán főtitkárhelyett pénzü ügyoszt előadó Tanácsos De Hen alapítván intézményü kulturá ügyosztál előadó Gel Lá anyakönyvvez helyett Friedm Már adókivet oszt vezető Munká E titkár-ügyé Főtisztvisel B Rez oktat ügyosztál előadó Dal adóbehajt oszt vezető Ehrent J főpénztárn Kollm J számve Leng Már főkönyve hitköz műsz tanácsadó Baumh Li műépíté

13878

CÍM hitkö vezető

SZÓC hitkö vezetős rabbi He S ve főra Fis G főra Fis Benj Grosz Zsig W M rab Fa Jó Sche L kör rab elöljáró Ka Al ud tanác gyá el Glücks felső ügy oktatás elöl H Mar ügy szertartás elölj alelnö A tőzsdetanác pénz elölj Ká tő alel intézmény elölj Vé Keresked Csa el gazda elölj Gr Vi gy kultur elölj Wil A üg alapítvány elölj Kecske A üg vallásokt elölj Za főo jótékony elölj vezérigazg b B Goldbe gyárigazg szászbe Ko A nagybirt Fá országgyű képvi tárcanél elöljá választ tag A G ban Ar I bankigazg alsóter Ró gabonakeres Zsig lisztkeresk D vezérigazg Ba Mar országgyű képvi B Ká ügy B Sá keresk minisz taná B országgyű képvi Deu főor Eisen Gy Be hirde vállal E D igazg Fel gyá Fleisch Sá gyá Fleisch Tiv keres F Jó aszta Gaidus Mar tisztvis országgyű képviselő,gy ügy H Mi vezérigazg Ha igazg Herz D igazg Ho Sá ruhakeresk Ho háztulajdo Ke Vi gyógyszer K M bútorkeresk igazg Körm Zo or Krak fuva Kr M igazg Kr Jó ügy L ügy Leszl G nagyv Sá főor Marko I vállalk Michelstä Á vállalk Mo G keresk N He keresk Polla El főor Poli Gus ügy Rá J vállalk Reichen J szűcsmes R D mészá Ros M főor Sá országgyű képvis Schla könyv Se D ügy Ste G or S Sá vállalk Szabo L főszerkes Szé Fe ud tanác elnökigazg L igazg Vázs n államtit V Jó főszerkes We ügy cse W Al elnökigazg W J gabonaügy W J keresk W Már szénkeresk Werthe A bankigazg Werthe L ká Werthe ügy Wiesel R fog újp Wol Jó bőrgyá Zimmer D szer sióag Má tábor hitkö ve szerve v képviselőtestü ta hitkö közp tisztik G G főtit el ügyosz előad Go I főtitkárhelyet Munk Be tanfelügy B Sal tanfelüg helyet Főtanácso Gala anyakönyvvez jótékony ügyosz előad Bu L szertart Ep Sá főtitkárhelyet pénz ügyosz előad Tanácso D He alapítvá intézmény kultur ügyosztá előad Ge L anyakönyvve helyet Fried Má adókive osz vezet Munk titkár-ügy Főtisztvise Re okta ügyosztá előad Da adóbehaj osz vezet Ehren főpénztár Koll számv Len Má főkönyv hitkö műs tanácsad Baum L műépít

1387

CÍ hitk vezet

SZÓ hitk vezető rabb H v főr Fi főr Fi Ben Gros Zsi ra F J Sch kö ra elöljár K A u taná gy e Glück fels üg oktatá elö Ma üg szertartá elöl aleln tőzsdetaná pén elöl K t ale intézmén elöl V Kereske Cs e gazd elöl G V g kultu elöl Wi ü alapítván elöl Kecsk ü vallások elöl Z fő jótékon elöl vezérigaz Goldb gyárigaz szászb K nagybir F országgy képv tárcané elölj válasz ta ba A bankigaz alsóte R gabonakere Zsi lisztkeres vezérigaz B Ma országgy képv K üg S keres minis tan országgy képv De főo Eise G B hird válla igaz Fe gy Fleisc S gy Fleisc Ti kere J aszt Gaidu Ma tisztvi országgy képviselő,g üg M vezérigaz H igaz Her igaz H S ruhakeres H háztulajd K V gyógysze bútorkeres igaz Kör Z o Kra fuv K igaz K J üg üg Lesz nagy S főo Mark vállal Michelst vállal M keres H keres Poll E főo Pol Gu üg R vállal Reiche szűcsme mész Ro főo S országgy képvi Schl köny S üg St o S vállal Szab főszerke Sz F u taná elnökigaz igaz Váz államti J főszerke W üg cs A elnökigaz gabonaüg keres Má szénkeres Werth bankigaz Werth k Werth üg Wiese fo új Wo J bőrgy Zimme sze sióa M tábo hitk v szerv képviselőtest t hitk köz tiszti főti e ügyos előa G főtitkárhelye Mun B tanfelüg Sa tanfelü helye Főtanács Gal anyakönyvve jótékon ügyos előa B szertar E S főtitkárhelye pén ügyos előa Tanács H alapítv intézmén kultu ügyoszt előa G anyakönyvv helye Frie M adókiv os veze Mun titkár-üg Főtisztvis R okt ügyoszt előa D adóbeha os veze Ehre főpénztá Kol szám Le M főköny hitk mű tanácsa Bau műépí