13883.htm

CÍMSZÓ: Pestről való Saul

SZÓCIKK: Pestről való Saul. A Budáról való Saul (l. Budai Saul) társa IV. Béla király elveszettnek hitt kiváltságlevelének felkutatásában. Élt Székesfehérváron a XV. sz. elején l. Városbírók hatásköre.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3883. címszó a lexikon => 705. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13883.htm

CÍMSZÓ: Pestről való Saul

SZÓCIKK: Pestről való Saul. A Budáról való Saul l. Budai Saul társa IV. Béla király elveszettnek hitt kiváltságlevelének felkutatásában. Élt Székesfehérváron a XV. sz. elején l. Városbírók hatásköre.

13883.ht

CÍMSZÓ Pestrő val Sau

SZÓCIKK Pestrő val Saul Budáró val Sau l Buda Sau társ IV Bél királ elveszettne hit kiváltságleveléne felkutatásában Él Székesfehérváro XV sz elejé l Városbíró hatásköre

13883.h

CÍMSZ Pestr va Sa

SZÓCIK Pestr va Sau Budár va Sa Bud Sa tár I Bé kirá elveszettn hi kiváltságlevelén felkutatásába É Székesfehérvár X s elej Városbír hatáskör

13883.

CÍMS Pest v S

SZÓCI Pest v Sa Budá v S Bu S tá B kir elveszett h kiváltságlevelé felkutatásáb Székesfehérvá ele Városbí hatáskö

13883

CÍM Pes

SZÓC Pes S Bud B t ki elveszet kiváltságlevel felkutatásá Székesfehérv el Városb hatásk

1388

CÍ Pe

SZÓ Pe Bu k elvesze kiváltságleve felkutatás Székesfehér e Város hatás