13885.htm

CÍMSZÓ: Pewny

SZEMÉLYNÉV: Pewny Irén

SZÓCIKK: Pewny Irén, operaénekesnő, szül. Zimonyban 1866., megh. Budapesten 1916. Miután elvégezte a bécsi konzervatóriumot, a hamburgi, frankfurti, müncheni és hannoveri operaházak tagja volt. Hangversenykörutakat tett az Egyesült Államokban, majd 1896-1902. a budapesti Magyar kir. Operaház nagysikerű szubrettje és koloratúrénekesnője volt. 1902-ben visszavonult a színpadtól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3885. címszó a lexikon => 696. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13885.htm

CÍMSZÓ: Pewny

SZEMÉLYNÉV: Pewny Irén

SZÓCIKK: Pewny Irén, operaénekesnő, szül. Zimonyban 1866., megh. Budapesten 1916. Miután elvégezte a bécsi konzervatóriumot, a hamburgi, frankfurti, müncheni és hannoveri operaházak tagja volt. Hangversenykörutakat tett az Egyesült Államokban, majd 1896-1902. a budapesti Magyar kir. Operaház nagysikerű szubrettje és koloratúrénekesnője volt. 1902-ben visszavonult a színpadtól.

13885.ht

CÍMSZÓ Pewn

SZEMÉLYNÉV Pewn Iré

SZÓCIKK Pewn Irén operaénekesnő szül Zimonyba 1866. megh Budapeste 1916 Miutá elvégezt bécs konzervatóriumot hamburgi frankfurti münchen é hannover operaháza tagj volt Hangversenykörutaka tet a Egyesül Államokban maj 1896-1902 budapest Magya kir Operahá nagysiker szubrettj é koloratúrénekesnőj volt 1902-be visszavonul színpadtól

13885.h

CÍMSZ Pew

SZEMÉLYNÉ Pew Ir

SZÓCIK Pew Iré operaénekesn szü Zimonyb 1866 meg Budapest 191 Miut elvégez béc konzervatóriumo hamburg frankfurt münche hannove operaház tag vol Hangversenykörutak te Egyesü Államokba ma 1896-190 budapes Magy ki Operah nagysike szubrett koloratúrénekesnő vol 1902-b visszavonu színpadtó

13885.

CÍMS Pe

SZEMÉLYN Pe I

SZÓCI Pe Ir operaénekes sz Zimony 186 me Budapes 19 Miu elvége bé konzervatórium hambur frankfur münch hannov operahá ta vo Hangversenyköruta t Egyes Államokb m 1896-19 budape Mag k Opera nagysik szubret koloratúrénekesn vo 1902- visszavon színpadt

13885

CÍM P

SZEMÉLY P

SZÓC P I operaéneke s Zimon 18 m Budape 1 Mi elvég b konzervatóriu hambu frankfu münc hanno operah t v Hangversenykörut Egye Államok 1896-1 budap Ma Oper nagysi szubre koloratúrénekes v 1902 visszavo színpad

1388SZEMÉL

SZÓ operaének Zimo 1 Budap M elvé konzervatóri hamb frankf mün hann opera Hangversenyköru Egy Államo 1896- buda M Ope nagys szubr koloratúréneke 190 visszav színpa