13886.htm

CÍMSZÓ: Péter

SZEMÉLYNÉV: Péter Mária

SZÓCIKK: Péter Mária, festő. szül. Budapesten 1906. Szolnokon Fényes Adolfnál tanult. Kiállított a szolnoki jubiláris kiállításon, a Műcsarnokban és a Szinyei Merse Társaság tárlatán a Nemzeti Szalonban. Megfestette Hirsch Márkus és dr. Ader Illés rabbik arcképét az óbudai zsidó Szentegylet díszterme számára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3886. címszó a lexikon => 707. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13886.htm

CÍMSZÓ: Péter

SZEMÉLYNÉV: Péter Mária

SZÓCIKK: Péter Mária, festő. szül. Budapesten 1906. Szolnokon Fényes Adolfnál tanult. Kiállított a szolnoki jubiláris kiállításon, a Műcsarnokban és a Szinyei Merse Társaság tárlatán a Nemzeti Szalonban. Megfestette Hirsch Márkus és dr. Ader Illés rabbik arcképét az óbudai zsidó Szentegylet díszterme számára.

13886.ht

CÍMSZÓ Péte

SZEMÉLYNÉV Péte Mári

SZÓCIKK Péte Mária festő szül Budapeste 1906 Szolnoko Fénye Adolfná tanult Kiállítot szolnok jubilári kiállításon Műcsarnokba é Szinye Mers Társasá tárlatá Nemzet Szalonban Megfestett Hirsc Márku é dr Ade Illé rabbi arcképé a óbuda zsid Szentegyle díszterm számára

13886.h

CÍMSZ Pét

SZEMÉLYNÉ Pét Már

SZÓCIK Pét Mári fest szü Budapest 190 Szolnok Fény Adolfn tanul Kiállíto szolno jubilár kiállításo Műcsarnokb Sziny Mer Társas tárlat Nemze Szalonba Megfestet Hirs Márk d Ad Ill rabb arckép óbud zsi Szentegyl díszter számár

13886.

CÍMS Pé

SZEMÉLYN Pé Má

SZÓCI Pé Már fes sz Budapes 19 Szolno Fén Adolf tanu Kiállít szoln jubilá kiállítás Műcsarnok Szin Me Társa tárla Nemz Szalonb Megfeste Hir Már A Il rab arcké óbu zs Szentegy díszte számá

13886

CÍM P

SZEMÉLY P M

SZÓC P Má fe s Budape 1 Szoln Fé Adol tan Kiállí szol jubil kiállítá Műcsarno Szi M Társ tárl Nem Szalon Megfest Hi Má I ra arck ób z Szenteg díszt szám

1388SZEMÉL

SZÓ M f Budap Szol F Ado ta Kiáll szo jubi kiállít Műcsarn Sz Tár tár Ne Szalo Megfes H M r arc ó Szente dísz szá