13891.htm

CÍMSZÓ: Petri

SZEMÉLYNÉV: Petri Arthur

SZÓCIKK: "Petri, 1. Arthur, költő és hírlapíró, szül. Mádon 1873., megh. Somorján 1918., harctéren szerzett betegségében. Több magyar- és németnyelvű napilap munkatársa volt. Versei, a Géniuszban és a Magyar Szalonban jelentek meg. Verskötetei: Magány; Virrasztás dalai, Fehér dalok Budapesten jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3891. címszó a lexikon => 707. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13891.htm

CÍMSZÓ: Petri

SZEMÉLYNÉV: Petri Arthur

SZÓCIKK: Petri, 1. Arthur, költő és hírlapíró, szül. Mádon 1873., megh. Somorján 1918., harctéren szerzett betegségében. Több magyar- és németnyelvű napilap munkatársa volt. Versei, a Géniuszban és a Magyar Szalonban jelentek meg. Verskötetei: Magány; Virrasztás dalai, Fehér dalok Budapesten jelentek meg.

13891.ht

CÍMSZÓ Petr

SZEMÉLYNÉV Petr Arthu

SZÓCIKK Petri 1 Arthur költ é hírlapíró szül Mádo 1873. megh Somorjá 1918. harctére szerzet betegségében Töb magyar é németnyelv napila munkatárs volt Versei Géniuszba é Magya Szalonba jelente meg Verskötetei Magány Virrasztá dalai Fehé dalo Budapeste jelente meg

13891.h

CÍMSZ Pet

SZEMÉLYNÉ Pet Arth

SZÓCIK Petr Arthu köl hírlapír szü Mád 1873 meg Somorj 1918 harctér szerze betegségébe Tö magya németnyel napil munkatár vol Verse Géniuszb Magy Szalonb jelent me Verskötete Magán Virraszt dala Feh dal Budapest jelent me

13891.

CÍMS Pe

SZEMÉLYN Pe Art

SZÓCI Pet Arth kö hírlapí sz Má 187 me Somor 191 harcté szerz betegségéb T magy németnye napi munkatá vo Vers Géniusz Mag Szalon jelen m Verskötet Magá Virrasz dal Fe da Budapes jelen m

13891

CÍM P

SZEMÉLY P Ar

SZÓC Pe Art k hírlap s M 18 m Somo 19 harct szer betegségé mag németny nap munkat v Ver Génius Ma Szalo jele Versköte Mag Virras da F d Budape jele

1389SZEMÉL A

SZÓ P Ar hírla 1 Som 1 harc sze betegség ma németn na munka Ve Géniu M Szal jel Versköt Ma Virra d Budap jel