13892.htm

CÍMSZÓ: Petri

SZEMÉLYNÉV: Petri Lajos

SZÓCIKK: "P. (Pick) Lajos, szobrász, szül. Szegeden 1884. A budapesti egyetemen jogi doktorátust szerzett. Utána Teles Edénél, majd a brüsszeli képzőművészeti akadémián tanult. A Műcsarnok 1911-12. kiállításán szerepeit először. Előbb Rodin hatása alatt állottak szobrai, majd klasszicizálásra törekedett (Táncoló leány). Realisztikus aktjai: Pihenés; Bér Dezső síremléke. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3892. címszó a lexikon => 707. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13892.htm

CÍMSZÓ: Petri

SZEMÉLYNÉV: Petri Lajos

SZÓCIKK: P. Pick Lajos, szobrász, szül. Szegeden 1884. A budapesti egyetemen jogi doktorátust szerzett. Utána Teles Edénél, majd a brüsszeli képzőművészeti akadémián tanult. A Műcsarnok 1911-12. kiállításán szerepeit először. Előbb Rodin hatása alatt állottak szobrai, majd klasszicizálásra törekedett Táncoló leány . Realisztikus aktjai: Pihenés; Bér Dezső síremléke.

13892.ht

CÍMSZÓ Petr

SZEMÉLYNÉV Petr Lajo

SZÓCIKK P Pic Lajos szobrász szül Szegede 1884 budapest egyeteme jog doktorátus szerzett Után Tele Edénél maj brüsszel képzőművészet akadémiá tanult Műcsarno 1911-12 kiállításá szerepei először Előb Rodi hatás alat állotta szobrai maj klasszicizálásr törekedet Táncol leán Realisztiku aktjai Pihenés Bé Dezs síremléke

13892.h

CÍMSZ Pet

SZEMÉLYNÉ Pet Laj

SZÓCIK Pi Lajo szobrás szü Szeged 188 budapes egyetem jo doktorátu szerzet Utá Tel Edéné ma brüssze képzőművésze akadémi tanul Műcsarn 1911-1 kiállítás szerepe előszö Elő Rod hatá ala állott szobra ma klasszicizálás törekede Tánco leá Realisztik aktja Pihené B Dez síremlék

13892.

CÍMS Pe

SZEMÉLYN Pe La

SZÓCI P Laj szobrá sz Szege 18 budape egyete j doktorát szerze Ut Te Edén m brüssz képzőművész akadém tanu Műcsar 1911- kiállítá szerep elősz El Ro hat al állot szobr m klasszicizálá töreked Tánc le Realiszti aktj Pihen De síremlé

13892

CÍM P

SZEMÉLY P L

SZÓC La szobr s Szeg 1 budap egyet doktorá szerz U T Edé brüss képzőművés akadé tan Műcsa 1911 kiállít szere elős E R ha a állo szob klasszicizál töreke Tán l Realiszt akt Pihe D síreml

1389SZEMÉL

SZÓ L szob Sze buda egye doktor szer Ed brüs képzőművé akad ta Műcs 191 kiállí szer elő h áll szo klasszicizá törek Tá Realisz ak Pih sírem