13896.htm

CÍMSZÓ: Phillip

SZEMÉLYNÉV: Philipp Izidor

SZÓCIKK: "Phillip Isidore, zongoraművész, zeneszerző, szül. Budapesten 1863. szept. 1. P. a francia zenei élet vezetőalakja, aki sikerekben gazdag karriert futott be. Párisban végezte tanulmányait, G. Matthiast Ritter és Heller vezetése alatt. Rémy, Berthelier és Loeb társaságában kamarazene egyesületet alapított. 1903 óta a Conservatoire köztiszteletben álló tekintélyes tanára. Pedagógiai zeneművei: Mindennapi gyakorlatok (Saint-Saens előszavával); Skálagyakorlatok (Lyon, Janin); Tanulmányok Newyork, Schirmer); Oktávtanulmányok (Fiorillo, Kreutzer és mások után, Paris); Énoch (régi és új zongoradarabok anthológiája). Kompozíciói: Pastels; Figurines; Valses; Caprices; Fantasmagories; Féerie; Zenekari szvit. Kritikákat és zenei dolgozatokat is írt. A Ménestrel-ben több tanulmánya jelent meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3896. címszó a lexikon => 708. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13896.htm

CÍMSZÓ: Phillip

SZEMÉLYNÉV: Philipp Izidor

SZÓCIKK: Phillip Isidore, zongoraművész, zeneszerző, szül. Budapesten 1863. szept. 1. P. a francia zenei élet vezetőalakja, aki sikerekben gazdag karriert futott be. Párisban végezte tanulmányait, G. Matthiast Ritter és Heller vezetése alatt. Rémy, Berthelier és Loeb társaságában kamarazene egyesületet alapított. 1903 óta a Conservatoire köztiszteletben álló tekintélyes tanára. Pedagógiai zeneművei: Mindennapi gyakorlatok Saint-Saens előszavával ; Skálagyakorlatok Lyon, Janin ; Tanulmányok Newyork, Schirmer ; Oktávtanulmányok Fiorillo, Kreutzer és mások után, Paris ; Énoch régi és új zongoradarabok anthológiája . Kompozíciói: Pastels; Figurines; Valses; Caprices; Fantasmagories; Féerie; Zenekari szvit. Kritikákat és zenei dolgozatokat is írt. A Ménestrel-ben több tanulmánya jelent meg.

13896.ht

CÍMSZÓ Philli

SZEMÉLYNÉV Philip Izido

SZÓCIKK Philli Isidore zongoraművész zeneszerző szül Budapeste 1863 szept 1 P franci zene éle vezetőalakja ak sikerekbe gazda karrier futot be Párisba végezt tanulmányait G Matthias Ritte é Helle vezetés alatt Rémy Berthelie é Loe társaságába kamarazen egyesülete alapított 190 ót Conservatoir köztiszteletbe áll tekintélye tanára Pedagógia zeneművei Mindennap gyakorlato Saint-Saen előszaváva Skálagyakorlato Lyon Jani Tanulmányo Newyork Schirme Oktávtanulmányo Fiorillo Kreutze é máso után Pari Énoc rég é ú zongoradarabo anthológiáj Kompozíciói Pastels Figurines Valses Caprices Fantasmagories Féerie Zenekar szvit Kritikáka é zene dolgozatoka i írt Ménestrel-be töb tanulmány jelen meg

13896.h

CÍMSZ Phill

SZEMÉLYNÉ Phili Izid

SZÓCIK Phill Isidor zongoraművés zeneszerz szü Budapest 186 szep franc zen él vezetőalakj a sikerekb gazd karrie futo b Párisb végez tanulmányai Matthia Ritt Hell vezeté alat Rém Bertheli Lo társaságáb kamaraze egyesület alapítot 19 ó Conservatoi köztiszteletb ál tekintély tanár Pedagógi zeneműve Mindenna gyakorlat Saint-Sae előszaváv Skálagyakorlat Lyo Jan Tanulmány Newyor Schirm Oktávtanulmány Fiorill Kreutz más utá Par Éno ré zongoradarab anthológiá Kompozíció Pastel Figurine Valse Caprice Fantasmagorie Féeri Zeneka szvi Kritikák zen dolgozatok ír Ménestrel-b tö tanulmán jele me

13896.

CÍMS Phil

SZEMÉLYN Phil Izi

SZÓCI Phil Isido zongoraművé zeneszer sz Budapes 18 sze fran ze é vezetőalak sikerek gaz karri fut Páris vége tanulmánya Matthi Rit Hel vezet ala Ré Berthel L társaságá kamaraz egyesüle alapíto 1 Conservato köztisztelet á tekintél taná Pedagóg zeneműv Mindenn gyakorla Saint-Sa előszavá Skálagyakorla Ly Ja Tanulmán Newyo Schir Oktávtanulmán Fioril Kreut má ut Pa Én r zongoradara anthológi Kompozíci Paste Figurin Vals Capric Fantasmagori Féer Zenek szv Kritiká ze dolgozato í Ménestrel- t tanulmá jel m

13896

CÍM Phi

SZEMÉLY Phi Iz

SZÓC Phi Isid zongoraműv zenesze s Budape 1 sz fra z vezetőala sikere ga karr fu Pári vég tanulmány Matth Ri He veze al R Berthe társaság kamara egyesül alapít Conservat köztisztele tekinté tan Pedagó zenemű Minden gyakorl Saint-S előszav Skálagyakorl L J Tanulmá Newy Schi Oktávtanulmá Fiori Kreu m u P É zongoradar anthológ Kompozíc Past Figuri Val Capri Fantasmagor Fée Zene sz Kritik z dolgozat Ménestrel tanulm je

1389

CÍ Ph

SZEMÉL Ph I

SZÓ Ph Isi zongoramű zenesz Budap s fr vezetőal siker g kar f Pár vé tanulmán Matt R H vez a Berth társasá kamar egyesü alapí Conserva köztisztel tekint ta Pedag zenem Minde gyakor Saint- elősza Skálagyakor Tanulm New Sch Oktávtanulm Fior Kre zongorada antholó Kompozí Pas Figur Va Capr Fantasmago Fé Zen s Kriti dolgoza Ménestre tanul j