13904.htm

CÍMSZÓ: Pintér

SZEMÉLYNÉV: Pintér Ignác

SZÓCIKK: Pintér. 1. Ignác, tanár szül. Tapolcán (Zala vm.) 1861 júl. 16. A nagyváradi polgári iskolának volt tanára, majd igazgatója. Azután Budapestre került és a hitközség iskoláiban tanított. Hosszú ideig volt a zsidó tanítóegyesület titkára és szerkesztője az egyesület hivatalos lapjának, az Izr. Tanügyi Értesítőnek. Pedagógiai vonatkozású cikkeken kívül elemi iskolák számára több nyelvkönyvet írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3904. címszó a lexikon => 711. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13904.htm

CÍMSZÓ: Pintér

SZEMÉLYNÉV: Pintér Ignác

SZÓCIKK: Pintér. 1. Ignác, tanár szül. Tapolcán Zala vm. 1861 júl. 16. A nagyváradi polgári iskolának volt tanára, majd igazgatója. Azután Budapestre került és a hitközség iskoláiban tanított. Hosszú ideig volt a zsidó tanítóegyesület titkára és szerkesztője az egyesület hivatalos lapjának, az Izr. Tanügyi Értesítőnek. Pedagógiai vonatkozású cikkeken kívül elemi iskolák számára több nyelvkönyvet írt.

13904.ht

CÍMSZÓ Pinté

SZEMÉLYNÉV Pinté Igná

SZÓCIKK Pintér 1 Ignác taná szül Tapolcá Zal vm 186 júl 16 nagyvárad polgár iskolána vol tanára maj igazgatója Azutá Budapestr kerül é hitközsé iskoláiba tanított Hossz idei vol zsid tanítóegyesüle titkár é szerkesztőj a egyesüle hivatalo lapjának a Izr Tanügy Értesítőnek Pedagógia vonatkozás cikkeke kívü elem iskolá számár töb nyelvkönyve írt

13904.h

CÍMSZ Pint

SZEMÉLYNÉ Pint Ign

SZÓCIK Pinté Igná tan szü Tapolc Za v 18 jú 1 nagyvára polgá iskolán vo tanár ma igazgatój Azut Budapest kerü hitközs iskoláib tanítot Hoss ide vo zsi tanítóegyesül titká szerkesztő egyesül hivatal lapjána Iz Tanüg Értesítőne Pedagógi vonatkozá cikkek kív ele iskol számá tö nyelvkönyv ír

13904.

CÍMS Pin

SZEMÉLYN Pin Ig

SZÓCI Pint Ign ta sz Tapol Z 1 j nagyvár polg iskolá v taná m igazgató Azu Budapes ker hitköz iskolái taníto Hos id v zs tanítóegyesü titk szerkeszt egyesü hivata lapján I Tanü Értesítőn Pedagóg vonatkoz cikke kí el isko szám t nyelvköny í

13904

CÍM Pi

SZEMÉLY Pi I

SZÓC Pin Ig t s Tapo nagyvá pol iskol tan igazgat Az Budape ke hitkö iskolá tanít Ho i z tanítóegyes tit szerkesz egyes hivat lapjá Tan Értesítő Pedagó vonatko cikk k e isk szá nyelvkön

1390

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ Pi I Tap nagyv po isko ta igazga A Budap k hitk iskol taní H tanítóegye ti szerkes egye hiva lapj Ta Értesít Pedag vonatk cik is sz nyelvkö