13905.htm

CÍMSZÓ: Pintér

SZEMÉLYNÉV: Pintér Oszkár

SZÓCIKK: P. Oszkár, mérnök, építőmester, szül. Nagykárolyban 1876. jún. 10. A műegyetemet Budapesten végezte. Beltagja a Pollacsek és Epstein cégnek. Felépítette a 3000 lakásos Wekerle-telepet, a győri ágyúgyárat. Épített még több iskolát, dohánygyárat és pénzügyi palotát. Mérnöki szaklapokban, továbbá az Újság és a Budapesti Hírlap hasábjain állandóan jelennek meg szakkérdésekkel foglalkozó cikkei. Alelnöke a M. Építőmesterek Orsz. Szövetségének. Élénk részt vesz a hitközségi életben is. Díszelnöke a Chinuch Neorim egyletnek. Tagja a Pesti Izr. Hitközség adóügyi bizottságának, továbbá az OMIKE elnöki tanácsának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3905. címszó a lexikon => 711. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13905.htm

CÍMSZÓ: Pintér

SZEMÉLYNÉV: Pintér Oszkár

SZÓCIKK: P. Oszkár, mérnök, építőmester, szül. Nagykárolyban 1876. jún. 10. A műegyetemet Budapesten végezte. Beltagja a Pollacsek és Epstein cégnek. Felépítette a 3000 lakásos Wekerle-telepet, a győri ágyúgyárat. Épített még több iskolát, dohánygyárat és pénzügyi palotát. Mérnöki szaklapokban, továbbá az Újság és a Budapesti Hírlap hasábjain állandóan jelennek meg szakkérdésekkel foglalkozó cikkei. Alelnöke a M. Építőmesterek Orsz. Szövetségének. Élénk részt vesz a hitközségi életben is. Díszelnöke a Chinuch Neorim egyletnek. Tagja a Pesti Izr. Hitközség adóügyi bizottságának, továbbá az OMIKE elnöki tanácsának.

13905.ht

CÍMSZÓ Pinté

SZEMÉLYNÉV Pinté Oszká

SZÓCIKK P Oszkár mérnök építőmester szül Nagykárolyba 1876 jún 10 műegyeteme Budapeste végezte Beltagj Pollacse é Epstei cégnek Felépített 300 lakáso Wekerle-telepet győr ágyúgyárat Építet mé töb iskolát dohánygyára é pénzügy palotát Mérnök szaklapokban tovább a Újsá é Budapest Hírla hasábjai állandóa jelenne me szakkérdésekke foglalkoz cikkei Alelnök M Építőmestere Orsz Szövetségének Élén rész ves hitközség életbe is Díszelnök Chinuc Neori egyletnek Tagj Pest Izr Hitközsé adóügy bizottságának tovább a OMIK elnök tanácsának

13905.h

CÍMSZ Pint

SZEMÉLYNÉ Pint Oszk

SZÓCIK Oszká mérnö építőmeste szü Nagykárolyb 187 jú 1 műegyetem Budapest végezt Beltag Pollacs Epste cégne Felépítet 30 lakás Wekerle-telepe győ ágyúgyára Építe m tö iskolá dohánygyár pénzüg palotá Mérnö szaklapokba továb Újs Budapes Hírl hasábja állandó jelenn m szakkérdésekk foglalko cikke Alelnö Építőmester Ors Szövetségéne Élé rés ve hitközsé életb i Díszelnö Chinu Neor egyletne Tag Pes Iz Hitközs adóüg bizottságána továb OMI elnö tanácsána

13905.

CÍMS Pin

SZEMÉLYN Pin Osz

SZÓCI Oszk mérn építőmest sz Nagykároly 18 j műegyete Budapes végez Belta Pollac Epst cégn Felépíte 3 laká Wekerle-telep gy ágyúgyár Épít t iskol dohánygyá pénzü palot Mérn szaklapokb tová Új Budape Hír hasábj álland jelen szakkérdések foglalk cikk Aleln Építőmeste Or Szövetségén Él ré v hitközs élet Díszeln Chin Neo egyletn Ta Pe I Hitköz adóü bizottságán tová OM eln tanácsán

13905

CÍM Pi

SZEMÉLY Pi Os

SZÓC Osz mér építőmes s Nagykárol 1 műegyet Budape vége Belt Polla Eps cég Felépít lak Wekerle-tele g ágyúgyá Épí isko dohánygy pénz palo Mér szaklapok tov Ú Budap Hí hasáb állan jele szakkérdése foglal cik Alel Építőmest O Szövetségé É r hitköz éle Díszel Chi Ne egylet T P Hitkö adó bizottságá tov O el tanácsá

1390

CÍ P

SZEMÉL P O

SZÓ Os mé építőme Nagykáro műegye Budap vég Bel Poll Ep cé Felépí la Wekerle-tel ágyúgy Ép isk dohányg pén pal Mé szaklapo to Buda H hasá álla jel szakkérdés fogla ci Ale Építőmes Szövetség hitkö él Dísze Ch N egyle Hitk ad bizottság to e tanács