13907.htm

CÍMSZÓ: Pitum

SZÓCIKK: Pitum, az eszrog virágjának megfásult bibéje. Ha ez letörik vagy megsérül, akkor az eszrog «poszl» és nem használható a sátorosünnepek istentiszteletein.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3907. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13907.htm

CÍMSZÓ: Pitum

SZÓCIKK: Pitum, az eszrog virágjának megfásult bibéje. Ha ez letörik vagy megsérül, akkor az eszrog poszl és nem használható a sátorosünnepek istentiszteletein.

13907.ht

CÍMSZÓ Pitu

SZÓCIKK Pitum a eszro virágjána megfásul bibéje H e letöri vag megsérül akko a eszro posz é ne használhat sátorosünnepe istentiszteletein

13907.h

CÍMSZ Pit

SZÓCIK Pitu eszr virágján megfásu bibéj letör va megsérü akk eszr pos n használha sátorosünnep istentiszteletei

13907.

CÍMS Pi

SZÓCI Pit esz virágjá megfás bibé letö v megsér ak esz po használh sátorosünne istentisztelete

13907

CÍM P

SZÓC Pi es virágj megfá bib let megsé a es p használ sátorosünn istentisztelet

1390SZÓ P e virág megf bi le megs e haszná sátorosün istentisztele