13909.htm

CÍMSZÓ: Plant

SZEMÉLYNÉV: Plant Feivl

SZÓCIKK: Plaut Feivl, rabbi, szül. Kolinban 1818., megh. Nagysurányban 1895. A Chaszám Szófer kedvelt tanítványa, jelentékeny talmudtudós és héber író volt. 1849-től haláláig működött Nagysurányban és még életében kiadta műveit Likuté Chósier b. Chaim cím alatt 11 kötetben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3909. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13909.htm

CÍMSZÓ: Plant

SZEMÉLYNÉV: Plant Feivl

SZÓCIKK: Plaut Feivl, rabbi, szül. Kolinban 1818., megh. Nagysurányban 1895. A Chaszám Szófer kedvelt tanítványa, jelentékeny talmudtudós és héber író volt. 1849-től haláláig működött Nagysurányban és még életében kiadta műveit Likuté Chósier b. Chaim cím alatt 11 kötetben.

13909.ht

CÍMSZÓ Plan

SZEMÉLYNÉV Plan Feiv

SZÓCIKK Plau Feivl rabbi szül Kolinba 1818. megh Nagysurányba 1895 Chaszá Szófe kedvel tanítványa jelentéken talmudtudó é hébe ír volt 1849-tő halálái működöt Nagysurányba é mé életébe kiadt művei Likut Chósie b Chai cí alat 1 kötetben

13909.h

CÍMSZ Pla

SZEMÉLYNÉ Pla Fei

SZÓCIK Pla Feiv rabb szü Kolinb 1818 meg Nagysurányb 189 Chasz Szóf kedve tanítvány jelentéke talmudtud héb í vol 1849-t halálá működö Nagysurányb m életéb kiad műve Liku Chósi Cha c ala kötetbe

13909.

CÍMS Pl

SZEMÉLYN Pl Fe

SZÓCI Pl Fei rab sz Kolin 181 me Nagysurány 18 Chas Szó kedv tanítván jelenték talmudtu hé vo 1849- halál működ Nagysurány életé kia műv Lik Chós Ch al kötetb

13909

CÍM P

SZEMÉLY P F

SZÓC P Fe ra s Koli 18 m Nagysurán 1 Cha Sz ked tanítvá jelenté talmudt h v 1849 halá műkö Nagysurán élet ki mű Li Chó C a kötet

1390SZEMÉL

SZÓ F r Kol 1 Nagysurá Ch S ke tanítv jelent talmud 184 hal műk Nagysurá éle k m L Ch köte