13911.htm

CÍMSZÓ: Poále Cedek

SZÓCIKK: Poále Cedek, zsidó kisiparosok önsegélyző egyletei Erdélyben. Az első 1914. alakult Kolozsváron és odáig fejlődött, hogy 1928 júniusában már felavathatta aggmenházát. Első elnöke Deák Jenő fogtechnikus volt. Utána következtek: Schwarz Ignác, Janovitz Géza és Fischer Rezső. Hasonló egyesületek működnek Nagyváradon, Désen és Marosvásárhelyen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3911. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13911.htm

CÍMSZÓ: Poále Cedek

SZÓCIKK: Poále Cedek, zsidó kisiparosok önsegélyző egyletei Erdélyben. Az első 1914. alakult Kolozsváron és odáig fejlődött, hogy 1928 júniusában már felavathatta aggmenházát. Első elnöke Deák Jenő fogtechnikus volt. Utána következtek: Schwarz Ignác, Janovitz Géza és Fischer Rezső. Hasonló egyesületek működnek Nagyváradon, Désen és Marosvásárhelyen.

13911.ht

CÍMSZÓ Poál Cede

SZÓCIKK Poál Cedek zsid kisiparoso önsegélyz egylete Erdélyben A els 1914 alakul Kolozsváro é odái fejlődött hog 192 júniusába má felavathatt aggmenházát Els elnök Deá Jen fogtechniku volt Után következtek Schwar Ignác Janovit Géz é Fische Rezső Hasonl egyesülete működne Nagyváradon Dése é Marosvásárhelyen

13911.h

CÍMSZ Poá Ced

SZÓCIK Poá Cede zsi kisiparos önsegély egylet Erdélybe el 191 alaku Kolozsvár odá fejlődöt ho 19 júniusáb m felavathat aggmenházá El elnö De Je fogtechnik vol Utá következte Schwa Igná Janovi Gé Fisch Rezs Hason egyesület működn Nagyvárado Dés Marosvásárhelye

13911.

CÍMS Po Ce

SZÓCI Po Ced zs kisiparo önsegél egyle Erdélyb e 19 alak Kolozsvá od fejlődö h 1 júniusá felavatha aggmenház E eln D J fogtechni vo Ut következt Schw Ign Janov G Fisc Rez Haso egyesüle működ Nagyvárad Dé Marosvásárhely

13911

CÍM P C

SZÓC P Ce z kisipar önsegé egyl Erdély 1 ala Kolozsv o fejlőd június felavath aggmenhá el fogtechn v U következ Sch Ig Jano Fis Re Has egyesül műkö Nagyvára D Marosvásárhel

1391SZÓ C kisipa önseg egy Erdél al Kolozs fejlő júniu felavat aggmenh e fogtech követke Sc I Jan Fi R Ha egyesü műk Nagyvár Marosvásárhe