13913.htm

CÍMSZÓ: Podvinecz

SZEMÉLYNÉV: Podvinecz Erzsébet

SZÓCIKK: "Podvinecz Erzsébet, festő. szül. Budapesten 1896. Timár-Thein Miksa festőiskolájában, azután a képzőművészeti Főiskolán, majd Parisban és Münchenben tanult. Először 1910. egy önarcképét állította ki a Nemzeti Szalonban; 1919. gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban, ahol virágcsendéleteket, arcképeket és néhány tájképtanulmányt mutatott be."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3913. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13913.htm

CÍMSZÓ: Podvinecz

SZEMÉLYNÉV: Podvinecz Erzsébet

SZÓCIKK: Podvinecz Erzsébet, festő. szül. Budapesten 1896. Timár-Thein Miksa festőiskolájában, azután a képzőművészeti Főiskolán, majd Parisban és Münchenben tanult. Először 1910. egy önarcképét állította ki a Nemzeti Szalonban; 1919. gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban, ahol virágcsendéleteket, arcképeket és néhány tájképtanulmányt mutatott be.

13913.ht

CÍMSZÓ Podvinec

SZEMÉLYNÉV Podvinec Erzsébe

SZÓCIKK Podvinec Erzsébet festő szül Budapeste 1896 Timár-Thei Miks festőiskolájában azutá képzőművészet Főiskolán maj Parisba é Münchenbe tanult Előszö 1910 eg önarcképé állított k Nemzet Szalonban 1919 gyűjteménye kiállítás vol Nemzet Szalonban aho virágcsendéleteket arcképeke é néhán tájképtanulmány mutatot be

13913.h

CÍMSZ Podvine

SZEMÉLYNÉ Podvine Erzséb

SZÓCIK Podvine Erzsébe fest szü Budapest 189 Timár-The Mik festőiskolájába azut képzőművésze Főiskolá ma Parisb Münchenb tanul Elősz 191 e önarckép állítot Nemze Szalonba 191 gyűjtemény kiállítá vo Nemze Szalonba ah virágcsendéleteke arcképek néhá tájképtanulmán mutato b

13913.

CÍMS Podvin

SZEMÉLYN Podvin Erzsé

SZÓCI Podvin Erzséb fes sz Budapes 18 Timár-Th Mi festőiskolájáb azu képzőművész Főiskol m Paris München tanu Elős 19 önarcké állíto Nemz Szalonb 19 gyűjtemén kiállít v Nemz Szalonb a virágcsendéletek arcképe néh tájképtanulmá mutat

13913

CÍM Podvi

SZEMÉLY Podvi Erzs

SZÓC Podvi Erzsé fe s Budape 1 Timár-T M festőiskolájá az képzőművés Főisko Pari Münche tan Elő 1 önarck állít Nem Szalon 1 gyűjtemé kiállí Nem Szalon virágcsendélete arckép né tájképtanulm muta

1391

CÍ Podv

SZEMÉL Podv Erz

SZÓ Podv Erzs f Budap Timár- festőiskoláj a képzőművé Főisk Par Münch ta El önarc állí Ne Szalo gyűjtem kiáll Ne Szalo virágcsendélet arcké n tájképtanul mut